A nyertes ár
28 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 10. 11. 15:52

Ismertető

Ajkán felépítményes ingatlanok (kollégiumi funkcióval) eladók!

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ajka belterület 2406/1 hrsz-ú, természetben 8400 Ajka, Gárdonyi Géza u. 7. szám alatti általános iskola 1/1 tulajdoni hányada, Ajka belterület 2406/2 hrsz-ú, természetben 8400 Ajka, Gárdonyi Géza u. 9-11. szám alatti általános iskola és 3 lakás megnevezésű, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 1703/1921 tulajdoni hányada, valamint az ingatlanokban lévő tárgyi eszközök, berendezések.

Pályázat kezdete
2018. 10. 11. | 10:00
Pályázat vége
2018. 10. 11. | 15:52
Ügyszám
7.Fpk.30
Becsérték28 143 000 Ft
Minimálár22 514 400 Ft
Kikiáltási ár24 900 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
SC Invest Arrabona Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép.
Cégjegyzékszám
13-09-164809

Adós adatai

Cégnév
Szili-Fix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
8790 Zalaszentgrót, Május 1. utca 38..
Cégjegyzékszám
20-09-067917

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.30 ügyszámú nyilvános pályázat, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a Szili-Fix Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-067917, székhely: 8790 Zalaszentgrót, Május 1. utca 38..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 28 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1147278F5
Szerződéskötés dátuma: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően, annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő ügyvédi és egyéb költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a Szili-Fix Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-067917, székhely: 8790 Zalaszentgrót, Május 1. utca 38..) adóssal szembeni, 7.Fpk.30 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a Szili-Fix Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-067917, székhely: 8790 Zalaszentgrót, Május 1. utca 38..) adóssal szembeni, 7.Fpk.30 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló a(z) Szili-Fix Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-067917, székhely: 8790 Zalaszentgrót, Május 1. utca 38..) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 7.Fpk.30 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1147278

Az ártárgyalás kezdete: 2018. október 11. 10 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2018. október 11. 15 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.30 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 1. 16 óra 04 perckor, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a Szili-Fix Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-067917, székhely: 8790 Zalaszentgrót, Május 1. utca 38..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.30 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 14. 08 óra 00 perckor, a SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112) felszámoló által a Szili-Fix Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-067917, székhely: 8790 Zalaszentgrót, Május 1. utca 38..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1147278.

Pályázati Hirdetmény

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a(z) Szili-Fix Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-067917, székhely: 8790 Zalaszentgrót, Május 1. utca 38..) Zalaegerszegi Törvényszék 7.Fpk.30/2017/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1147278
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. szeptember 14. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. október 1. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 875 432 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Átutalással a Szili-Fix Kft. "fa" B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett 73609155-10070994 számú bankszámlájára „Szili-Fix ajánlati biztosíték” megjegyzéssel

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül a pályázók részére visszafizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ajka belterület 2406/1 hrsz-ú, természetben 8400 Ajka, Gárdonyi Géza u. 7. szám alatti általános iskola 1/1 tulajdoni hányada,
Ajka belterület 2406/2 hrsz-ú, természetben 8400 Ajka, Gárdonyi Géza u. 9-11. szám alatti általános iskola és 3 lakás megnevezésű, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 1703/1921 tulajdoni hányada,
valamint az ingatlanokban lévő tárgyi eszközök, berendezések.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 28 143 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 22 514 400 forint. (a becsérték 80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett általános iskola

Típus:
felépítményes ingatlan
Területe:
1 414 m²
Állapota:
felújított
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
14 675 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Ajka
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2406/1
Ingatlan postai címe:
8400 Ajka, Gárdonyi Géza utca 7..
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
általános iskola
Területnagyság:
1 414 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett általános iskola

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SZILI-FIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8790 Zalaszentgrót, Május 1. utca 38. földszint

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. pontban egyetemleges jelzálogjog terheli 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió Ft és járulékai erejéig az OBERBANK AG Magyarországi Fióktelep javára, III/3. pontban elidegenítési és terhelési tilalom terheli a III./2. sorszám alatti jelzálogjog biztosítására

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az "L" alaprajzú épületben közlekedő folyosó, 10 db 4-7 fős kollégiumi lakószoba, valamint közös vizesblokk, éjszakai ügyeleti szoba, teakonyha, kazánhelyiség kapott helyet. Az épület északi homlokzatához tároló funkciójú toldalékot építettek. Műszaki és esztétikai állapota jó.

Ingatlan állapota: felújított

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett általános iskola és 3 lakás

Típus:
felépítményes ingatlan
Területe:
1 921 m²
Állapota:
felújított
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1703/1921
Becsérték:
13 007 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Ajka
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2406/2
Ingatlan postai címe:
8400 Ajka, Gárdonyi Géza utca 9-11.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
általános iskola és 3 lakás
Területnagyság:
1 921 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett általános iskola és 3 lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
128/1921 tulajdoni hányad magánszemély,1703/1921 tulajdoni hányad SZILI-FIX Kft. 8790 Zalaszentgrót, Május 1. utca 38. földszint,90/1921 tulajdoni hányad Balansz Zártkörű Nyíltvégű Intézményi Ingatlan Alap 1012 Budapest, Pálya utca 4-6.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Szili-Fix Kft. "fa" tulajdoni hányadát terheli a III/36. pontban bejegyzett egyetemleges jelzálogjog 50.000.000.- Ft, azaz ötvenmillió Ft és járulékai erejéig az OBERBANK AG Magyarországi Fióktelep javára, III/37. pontban elidegenítési és terhelési tilalom a III/36. sorszám alatti jelzálogjog biztosítására

Az épületnél jellemző sajátosságok: A hosszú, keskeny alaprajzú épületben előtér, közlekedő folyosó, 2 db kollégumi lakószoba, közös vizesblokk, valamint nevelői szoba, vendégszoba, ügyeleti szoba, iroda, melegítőkonyha, teakonyha, étkező-társalgó, kazánhelyiség található.

Ingatlan állapota: felújított

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb

Típus:
Egyéb
Állapot:
tárgyi eszközök használtak, bútorok újszerűek
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
220 db
Becsérték:
461 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan és az ingóságok megtekintésére a felszámoló 2018.09.25. napján de. 11 és 12 óra között lehetőséget biztosít. Az érdeklődők az EÉR felületén előzetesen jelezzék részvételi szándékukat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 86 § (1) j) pontja alapján az ingatlanértékesítést ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a pályázó gazdálkodó szervezet, ebben az esetben a tárgyi eszközök után fizetendő általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevőnek kell megfizetnie, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága és a fizetési határidő.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 30 napon belül. Hitelből történő fizetés esetén a felszámoló a vételár megfizetésére további 30 nap fizetési haladékot biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően, annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő ügyvédi és egyéb költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik az ingatlan és az ingóságok birtokba adása.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázatra érkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő, vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja. Az együttesen meghirdetett vagyoni eszközöket a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, annak per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38 § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságot kizárja. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlanban esetlegesen található környezeti károsodások, szennyeződések, illetőleg mindennemű környezeti terhek elhárítását, megszüntetését és ezek teljes költségét a vevő magára vállalja. A felszámolónak jelenleg nincs tudomása az ingatlant érintő környezeti kárról/teherről. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott árajánlatot és a vételár megfizetésének a módját és határidejét. A szerződéskötés feltétele a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételárhoz viszonyított 1%-os jutalék befizetési kötelezettség az EÉR-t üzemeltető számára, mely nem része a teljes vételárnak.A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett bánatpénzt – az ajánlat el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, melyet aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal kell igazolni. Magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá, míg egyéni vállalkozó esetében a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatának elfogadása esetén az adásvételi szerződést a felszámoló írásbeli értesítésében foglalt határidőig megköti és az ajánlatában feltüntetett vételárat megfizeti. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó a Szili-Fix Kft. „fa”-val szemben beszámítással nem élhet. Több megfelelő, azonos értékű, (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) árajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart (Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer igénybevételével történik). A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról, ezzel egyidőben az el nem fogadott ajánlatot tevők részére a bánatpénzt visszautalja. A benyújtási határidőtől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve kötelezőnek elismeri, valamint arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49 § (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek. A pályázathoz csatolni kell továbbá a fizetőképesség, a vételár rendelkezésre állására vonatkozó fedezet igazolását (banki fedezetigazolás, hiteligérvény, ügyvédi letét, egyéb fizetőképességet igazoló okirat). A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontást követő 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimálárat elérő érvényes pályázat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ismert elővásárlási jog jogosultja a felszámoló felhívására gyakorolhatja elővásárlási jogát oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat (a felszámolási kérelem benyújtásának időpontja: 2017.01.30.), hogy a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentkezzenek a kirendelt felszámolónál (SC INVEST Arrabona Kft. 1656 Budapest, Pf. 112). A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A felszámoló az értékesítési hirdetménynek a Cégközlönyben történt megjelenését megelőzően 15 nappal a zálogjogosult hitelező részére az értékesítési hirdetményt megküldte, aki a minimálár leszállítását nem ellenezte. A meghirdetett vagyonelemet a felszámoló ötödik alkalommal hirdeti meg. A minimálár meghatározására a 237/2009. Korm. rendelet 4 § (2c) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor.
A becsérték csökkentésére azért került sor, mert az épületek rendeltetésszerű használatának a hiányában a műszaki avulás felgyorsult.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1147278/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 10. 11. | 15:52 || Az új ártárgyalás véget ért.

2018. 10. 11. | 15:42 || P1147278F5 28 000 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:36 || P1147278F6 27 900 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:35 || P1147278F5 27 800 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:31 || P1147278F6 27 700 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:30 || P1147278F5 27 600 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:23 || P1147278F6 27 500 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:23 || P1147278F5 27 400 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:22 || P1147278F6 27 300 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:22 || P1147278F5 27 200 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:21 || P1147278F6 27 100 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:21 || P1147278F5 27 000 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:20 || P1147278F6 26 900 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:20 || P1147278F5 26 800 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:16 || P1147278F6 26 700 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:16 || P1147278F5 26 600 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:08 || P1147278F6 26 500 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:07 || P1147278F5 26 400 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:07 || P1147278F6 26 300 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:05 || P1147278F5 26 200 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:05 || P1147278F6 26 100 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:04 || P1147278F5 26 000 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:04 || P1147278F6 25 900 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:04 || P1147278F5 25 800 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 15:03 || P1147278F6 25 700 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 14:59 || P1147278F5 25 600 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 14:59 || P1147278F6 25 500 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 14:58 || P1147278F5 25 400 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 14:58 || P1147278F6 25 300 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 14:57 || P1147278F5 25 200 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 14:57 || P1147278F6 25 100 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 14:54 || P1147278F5 25 000 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 10:10 || P1147278F6 24 900 000 Ft licitet tett.

2018. 10. 11. | 10:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2018. 10. 01. | 16:04 || A pályázat véget ért.

2018. 09. 14. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1147278F2 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! A hirdetményben szereplő időpontban meg kívánjuk tekinteni az ingatlanokat. Tisztelettel: dr. Perecz

  • || P1147278F1 kommentje:

    Üdvözlöm! Érdeklődnék, hogy mikor lehetne megnézni az ingatlanokat? Köszönettel: Pajewski Andrea

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! A pályázati kiírás tartalmazza, hogy az ingatlan és az ingóságok megtekintésére 2018.09.25-én 11-12 óra között van lehetőség. Üdvözlettel: Értékesítő