A nyertes ár
505 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 10. 08. 12:00

Ismertető

Ford Transit haszongépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Ford Transit típusú haszongépjármű erősen használt állapotban Gyártási év: 2005 Diesel, 101 kW/137LE 180.220 km Műszaki adatok mellékletben.

Pályázat kezdete
2018. 09. 21. | 12:00
Pályázat vége
2018. 10. 08. | 12:00
Ügyszám
48.Fpk.2044
Megnézem az előző kiírást
Becsérték892 000 Ft
Minimálár446 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-722286

Adós adatai

Cégnév
Könyves-sarok Kft.„f.a.”
Székhely
1238 Budapest, Könyves utca 38..
Cégjegyzékszám
01-09-189388

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 48.Fpk.2044 ügyszámú nyilvános pályázat, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a Könyves-sarok Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-189388, székhely: 1238 Budapest, Könyves utca 38..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 505 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1156619F2
Szerződéskötés dátuma: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 48.Fpk.2044 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 8. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a Könyves-sarok Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-189388, székhely: 1238 Budapest, Könyves utca 38..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 48.Fpk.2044 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 21. 12 óra 00 perckor, a OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1) felszámoló által a Könyves-sarok Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-189388, székhely: 1238 Budapest, Könyves utca 38..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1156619.

Pályázati Hirdetmény

A(z) OPH Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. 1 em. 5, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 33/1), mint a(z) Könyves-sarok Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-189388, székhely: 1238 Budapest, Könyves utca 38..) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.2044/2017/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. szeptember 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1156619
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. szeptember 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. október 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 22 300 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése az OPH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10582402-49020023 számú bankszámlájára "Könyves-sarok Kft. ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok a pályázat benyújtásának határidejéig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ford Transit típusú haszongépjármű erősen használt állapotban
Gyártási év: 2005
Diesel, 101 kW/137LE
180.220 km
Műszaki adatok mellékletben.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 892 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 446 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ford Transit

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Ford
Gyártási idő:
2005.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem NAV végrehajtási jog 2.577.885,- Ft
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű a 06-1-785-86-02-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban, Budapesten megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A haszongépjárművek értékesítése során a forgalmi adó a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint fordítottan, kerül felszámításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni az OPH Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10582402-49020023 számú bankszámlájára "Könyves-sarok Kft vételár" közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon cégszerűen aláírt ajánlat, melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 50%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt harmadik pályázati felhívás.
A felszámoló a hirdetmény tervezetét a 300/2017. (X.17.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a jogosult hitelezők részére megküldte.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1156619/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 10. 08. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 09. 21. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.