Eredménytelenítés ideje
2018. 10. 04. 15:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 10. 04. 15:00

Ismertető

Megyaszó családi ház telekkel

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós tulajdonában álló Megyaszó belterület hrsz. 1224., természetben 3718 Megyaszó, Dorgó út 16. szám alatti, 1840 nm területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 eszmei tulajdoni hányada. Az ingatlan művelési ága a tulajdoni lap szerint kivett lakóház, udvar. Az ingatlanon az 1960-as évekre jellemző "kockaház" áll, melynek bruttó alapterülete cca. 100 nm. Az ingatlan az utcafront felöl előkertes épülettel, illetve kapuval ellátott kerítéssel, a környező ingatlanoktól kerítéssel, valamint az épület oldalhomlokzatával határolt. Az épület gyalogos és gépjármű közlekedéssel a település központtól közvetlen megközelíthe-tő pormentes szilárd burkolatú úton. Az épület villamos bekötéssel rendelkezik, a gázvezeték a kerítésen belüli felállással, ledugózva van, az egyéb vezetékes közművek csatlakozási lehetősége a telekhatáron. A szemrevételezés alapján a vízellátás házilagos megoldásban az udvar irányából köt be az udvari akna irányából a lakóépületbe, illetve a kerti csap kap víz betápot. A szennyvíz a lakóépület bal oldalán lévő pincelejárat toldalékból láthatóan a kamra és a für-dőszoba alatti pincenyílás födéme alatt csatlakozik az (utcafront felöl tekintve) jobb oldali ingatlan irányába, ahonnan vélelmezhetően ezen ingatlan szennyvizével közösítve az utcai közcsatorna irányába folyik. A villamos közművekről a fogyasztás saját mérő útján biztosított. Az ingatlan beköltözhető állapotú. A tulajdoni lap III. részében az alábbi bejegyzések találhatók: Az ingatlant a NAV javára 5.641.643,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli. Az ingatlant az MB-SZER Épületgépészeti Kivitelező Kft javára 2.545.197,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli. Az ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft javára vezetékjog terheli.

Pályázat kezdete
2018. 09. 14. | 15:00
Pályázat vége
2018. 10. 04. | 15:00
Ügyszám
2.Fpk.3583
Megnézem az előző kiírást
Becsérték2 900 000 Ft
Minimálár2 900 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Szent István körút 4.
Cégjegyzékszám
01-09-568162

Adós adatai

Cégnév
Dantnova Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1135 Budapest, Tahi út 53-59.. I. em. 4.
Cégjegyzékszám
Cg.01-09-950940

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.3583 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 4., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István körút 4.) felszámoló által a DANTNOVA Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-950940, székhely: 1135 Budapest, Tahi út 53-59.. I. em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.3583 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 4. 15 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 4., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István körút 4.) felszámoló által a DANTNOVA Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-950940, székhely: 1135 Budapest, Tahi út 53-59.. I. em. 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

P?ly?zati K?zlem?ny

Megkezd?d?tt a 2.Fpk.3583 ?gysz?m? nyilv?nos p?ly?zat 2018. szeptember 14. 15 ?ra 00 perckor, a Dr. Het?nyi G?za ?s Tsa Felsz?mol? Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-568162, sz?khely: 1137 Budapest, Szent Istv?n k?r?t 4., levelez?si c?m: 1137 Budapest, Szent Istv?n k?r?t 4.) felsz?mol? ?ltal a DANTNOVA Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m/nyilv?ntart?si sz?m: Cg.01-09-950940, sz?khely: 1135 Budapest, Tahi ?t 53-59.. I. em. 4.) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.


Aj?nlat?t megteheti a p?ly?zat oldal?n: https://eer.gov.hu/palyazat/P1169580.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 4., levelezési cím: 1137 Budapest, Szent István körút 4.), mint a(z) DANTNOVA Kft „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-950940, székhely: 1135 Budapest, Tahi út 53-59.. I. em. 4.) Fővárosi Törvényszék 2.Fpk.3583/2016/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1169580
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. szeptember 14. 15 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. október 4. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 140 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló 10700024-26647603-51200002 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában álló Megyaszó belterület hrsz. 1224., természetben 3718 Megyaszó, Dorgó út 16. szám alatti, 1840 nm területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 eszmei tulajdoni hányada.

Az ingatlan művelési ága a tulajdoni lap szerint kivett lakóház, udvar. Az ingatlanon az 1960-as évekre jellemző "kockaház" áll, melynek bruttó alapterülete cca. 100 nm.
Az ingatlan az utcafront felöl előkertes épülettel, illetve kapuval ellátott kerítéssel, a környező ingatlanoktól kerítéssel, valamint az épület oldalhomlokzatával határolt.

Az épület gyalogos és gépjármű közlekedéssel a település központtól közvetlen megközelíthe-tő pormentes szilárd burkolatú úton.

Az épület villamos bekötéssel rendelkezik, a gázvezeték a kerítésen belüli felállással, ledugózva van, az egyéb vezetékes közművek csatlakozási lehetősége a telekhatáron.
A szemrevételezés alapján a vízellátás házilagos megoldásban az udvar irányából köt be az udvari akna irányából a lakóépületbe, illetve a kerti csap kap víz betápot.
A szennyvíz a lakóépület bal oldalán lévő pincelejárat toldalékból láthatóan a kamra és a für-dőszoba alatti pincenyílás födéme alatt csatlakozik az (utcafront felöl tekintve) jobb oldali ingatlan irányába, ahonnan vélelmezhetően ezen ingatlan szennyvizével közösítve az utcai közcsatorna irányába folyik.
A villamos közművekről a fogyasztás saját mérő útján biztosított.

Az ingatlan beköltözhető állapotú.


A tulajdoni lap III. részében az alábbi bejegyzések találhatók:


Az ingatlant a NAV javára 5.641.643,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli.
Az ingatlant az MB-SZER Épületgépészeti Kivitelező Kft javára 2.545.197,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli.
Az ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft javára vezetékjog terheli.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 900 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 900 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 3718 Megyaszó, Dorgó út 16. szám alatti lakóház

Típus:
lakóház, udvar
Területe:
1 840 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Megyaszó
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1224
Ingatlan postai címe:
3718 Megyaszó, Dorgó út 16.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett lakóház, udvar
Területnagyság:
1 840 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
3718 Megyaszó, Dorgó út 16. szám alatti lakóház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
DANTNOVA Kft "f.a."1135 Budapest, Tahi út 53-59. I. em. 4.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant a NAV javára 5.641.643,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli.Az ingatlant az MB-SZER Épületgépészeti Kivitelező Kft javára 2.545.197,-Ft tőke és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli.Az ingatlant az ÉMÁSZ HÁLÓZATI Kft javára vezetékjog terheli.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan művelési ága a tulajdoni lap szerint kivett lakóház, udvar. Az ingatlanon az 1960-as évekre jellemző "kockaház" áll, melynek bruttó alapterülete cca. 100 nm.Az ingatlan az utcafront felöl előkertes épülettel, illetve kapuval ellátott kerítéssel, a környező ingatlanoktól kerítéssel, valamint az épület oldalhomlokzatával határolt.Az épület gyalogos és gépjármű közlekedéssel a település központtól közvetlen megközelíthe-tő pormentes szilárd burkolatú úton.Az épület villamos bekötéssel rendelkezik, a gázvezeték a kerítésen belüli felállással, ledugózva van, az egyéb vezetékes közművek csatlakozási lehetősége a telekhatáron.A szemrevételezés alapján a vízellátás házilagos megoldásban az udvar irányából köt be az udvari akna irányából a lakóépületbe, illetve a kerti csap kap víz betápot.A szennyvíz a lakóépület bal oldalán lévő pincelejárat toldalékból láthatóan a kamra és a für-dőszoba alatti pincenyílás födéme alatt csatlakozik az (utcafront felöl tekintve) jobb oldali ingatlan irányába, ahonnan vélelmezhetően ezen ingatlan szennyvizével közösítve az utcai közcsatorna irányába folyik. A villamos közművekről a fogyasztás saját mérő útján biztosított.Az ingatlan beköltözhető állapotú.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a Megyaszó, Dorgó út. 16. szám alatt tekinthető meg munkanapon, munkaidőben.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adós társaság ingatlan értékesítés tekintetében ÁFA mentesnek minősül, így a meghirdetett minimálár ÁFA-t nem tartalmaz.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásakor köteles átutalással megfizetni, melybe az ajánlati biztosíték összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni az eljáró felszámolóval.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés aláírását követő 10 napon köteles a vagyontárgy átvétele (birtokba vétele) érdekében eljárni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa.A meghirdetett vagyontárgy tekintetében elővásárlási jog nem áll fenn.A licitálónak a vételár fizetésen túl az ingatlannal összefüggésben kötelezettséget átvállalnia nem kell.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítési hirdetmény tervezete a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek részére értesítésként megküldésre került.
A vagyoni elem harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.
Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1169580/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 10. 04. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2018. 09. 14. | 15:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1169580F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló, érdeklődni szeretnék,hogy az ingatlant mikor lehetne belülről is megtekinteni!? Válaszát előre is köszönöm!

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Megkeresésére ezúton tájékoztatjuk, hogy adós társaság ingatlan vagyonának helyszíni megtekintése érdekében felszámoló vidéki megbízottjával a 06 20 404-4444 telefonszámon tud konkrét időpontot egyeztetni. Esteleges további kérdése merül fel, állunk rendelkezésére. Tisztelettel: Felszámoló