A nyertes ár
1 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2018. 10. 01. 12:14

Ismertető

VOLKSWAGEN JETTA 1,4 típusú üzemképtelen személygépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

LSC-115 forgalmi rendszámú, CAX474014 motorszámú, WVWZZZ1KZAM085939 alvázszámú 2010-es évjáratú VOLKSWAGEN JETTA 1,4 típusú személygépjármű. Színe szürke. A gépjármű motorja nem indítható. A motortérben több helyen olajfolyás alakult ki. A karosszérián horpadások és karcolások találhatóak. Belső utastér elhanyagolt, kopott állapotú, tartozékai hiányoznak. Gumiabroncsok állapota 30%-os. A gépjármű korához képest nem megfelelő állapotú.

Pályázat kezdete
2018. 09. 14. | 12:00
Pályázat vége
2018. 10. 01. | 12:14
Ügyszám
48.Fpk.1810
Becsérték1 000 000 Ft
Minimálár1 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CREEDY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1163 Budapest, Cziráki út 26-32.
Cégjegyzékszám
01-09-908017

Adós adatai

Cégnév
A&G Sztenderd Szakértői és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 70.. A. ép. I. em.
Cégjegyzékszám
01 09 925767

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 48.Fpk.1810 ügyszámú nyilvános pályázat, a CREEDY Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32.) felszámoló által a A&G Sztenderd Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 925767, székhely: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 70.. A. ép. I. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1183328F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 48.Fpk.1810 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 1. 12 óra 14 perckor, a CREEDY Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32.) felszámoló által a A&G Sztenderd Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 925767, székhely: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 70.. A. ép. I. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 48.Fpk.1810 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 14. 12 óra 00 perckor, a CREEDY Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32.) felszámoló által a A&G Sztenderd Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 925767, székhely: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 70.. A. ép. I. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1183328.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CREEDY Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32.), mint a(z) A&G Sztenderd Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 925767, székhely: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 70.. A. ép. I. em.) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.1810/2017/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1183328
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. szeptember 14. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. október 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) megfizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a Creedy Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010611-01099304-00200002 számú bankszámlájára, "A&G Sztender Kft. f.a. - ajánlati biztosíték" megjelöléssel oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított nyolc munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét kamatmentesen az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, vagy nem megy teljesedésbe (pl. a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg).

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

LSC-115 forgalmi rendszámú, CAX474014 motorszámú, WVWZZZ1KZAM085939 alvázszámú 2010-es évjáratú VOLKSWAGEN JETTA 1,4 típusú személygépjármű. Színe szürke. A gépjármű motorja nem indítható. A motortérben több helyen olajfolyás alakult ki. A karosszérián horpadások és karcolások találhatóak. Belső utastér elhanyagolt, kopott állapotú, tartozékai hiányoznak. Gumiabroncsok állapota 30%-os. A gépjármű korához képest nem megfelelő állapotú.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: VOLKSWAGEN JETTA

Típus:
Jármű
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Telefonon előre egyeztetett időpontban és helyszínen.Telefonos elérhetőség: Creedy Kft. +36 1 301 0122

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az áfa tv. 87§.-a alapján mentes az adófizetés alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága.Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározottfeltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése utalással történik, a szerződéskötést követő 15 napon belül. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül birtokba adja a gépjárművet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakcímét), telefon és telefax számát, - az azonosításra alkalmas személyi okmányok másolatát, gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, - az ajánlott nettó vételárat- a fizetés módját, határidejét, - az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, - az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, - nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,- kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja, - nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakatmegismerte és elfogadja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A gépjármű első alkalommal került meghirdetésre.
A gépjármű a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellékszavatosság teljes körű (rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerül értékesítésre.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1183328/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 10. 01. | 12:14 || A pályázat véget ért.

2018. 09. 14. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1183328F1 kommentje:

    Tisztelt felszámoló hol és mikor lehet a gépjárművet megtekinteni?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt érdeklődő a gépkocsi megtekinthető 2018.szeptember 24. én 10. órakor 1147 Bp. Rákospatak u. 71

  • || P1183328F1 kommentje:

    .