Eredménytelenítés ideje
2019. 01. 08. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 01. 08. 12:00

Ismertető

lakás Budapest

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1086 Budapest VIII. ker. Magdolna u. 25. fsz. 4. sz. alatti Budapest belterület 35497/0/A/6 hrsz-ú öröklakás megnevezésű 62 m2 nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Pályázat kezdete
2018. 12. 21. | 00:00
Pályázat vége
2019. 01. 08. | 12:00
Ügyszám
1.Fpk.151
Megnézem az előző kiírást
Becsérték20 000 000 Ft
Minimálár18 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Vahot utca 6. fszt em. 14
Cégjegyzékszám
01-09-895908

Adós adatai

Cégnév
Valós Idő Számítástechnikai Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
8000 Székesfehérvár, Budai utca 88. IV em. 12
Cégjegyzékszám
07-06-000605

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.151 ügyszámú nyilvános pályázat, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6. fszt em. 14, levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523) felszámoló által a Valós Idő Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-06-000605, székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai utca 88. IV em. 12) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.151 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. január 8. 12 óra 00 perckor, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6. fszt em. 14, levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523) felszámoló által a Valós Idő Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-06-000605, székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai utca 88. IV em. 12) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.151 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. december 21. 00 óra 00 perckor, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6. fszt em. 14, levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523) felszámoló által a Valós Idő Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-06-000605, székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai utca 88. IV em. 12) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1203847.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6. fszt em. 14, levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523), mint a(z) Valós Idő Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-06-000605, székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai utca 88. IV em. 12) Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.151/2016/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. december 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1203847
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. december 21. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. január 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára Valós Idő Kft. „f.a.” „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befi-zetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.
A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pá-lyázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határ-időben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1086 Budapest VIII. ker. Magdolna u. 25. fsz. 4. sz. alatti Budapest belterület 35497/0/A/6 hrsz-ú öröklakás megnevezésű 62 m2 nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 20 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 18 000 000 forint. (a becsérték 90%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: öröklakás

Típus:
lakás
Területe:
62 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
62 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
öröklakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés 2007. évi CXXVII. törvény 87. §. b.) pontja alapján mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1203847/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 01. 08. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 12. 21. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1203847F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló ! Eredményes pályázat,szerződéskötés és fizetés esetén van-e bérmilyen akadálya a birtokba vételnek , és mikor ?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő, A birtokba adásnak nincs akadálya,