Eredménytelenítés ideje
2018. 09. 29. 17:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 09. 29. 17:00

Ismertető

Üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

SZÁPÁR INVEST KFT-ben (székhely: 2600 Vác, Zrínyi u. 3. Cégjegyzékszám: 13-09-089256 Adószám: 12727685-2-13) meglévő 4.13%-os mértékű, 600.000.- Ft névértékű üzletrész.

Pályázat kezdete
2018. 09. 14. | 17:00
Pályázat vége
2018. 09. 29. | 17:00
Ügyszám
2. Vpk. 31
Becsérték420 000 Ft
Minimálár210 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-043489

Adós adatai

Cégnév
BEBÁN Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság „f.a.”
Székhely
2096 Üröm, Patak utca 8.
Cégjegyzékszám
13-06-060480

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2. Vpk. 31 ügyszámú nyilvános pályázat, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a BEBÁN Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-06-060480, székhely: 2096 Üröm, Patak utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2. Vpk. 31 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 29. 17 óra 00 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a BEBÁN Bt „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-06-060480, székhely: 2096 Üröm, Patak utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2. Vpk. 31 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 14. 17 óra 00 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a BEBÁN Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-06-060480, székhely: 2096 Üröm, Patak utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1204263.

Pályázati Hirdetmény

A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) BEBÁN Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 13-06-060480, székhely: 2096 Üröm, Patak utca 8.) Budapest Környéki Törvényszék 2. Vpk. 31/2017/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. július 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1204263
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. szeptember 14. 17 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. szeptember 29. 17 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 21 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az BIS Zrt. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18534630-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

SZÁPÁR INVEST KFT-ben (székhely: 2600 Vác, Zrínyi u. 3. Cégjegyzékszám: 13-09-089256 Adószám: 12727685-2-13) meglévő 4.13%-os mértékű, 600.000.- Ft névértékű üzletrész.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 420 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 210 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve:
Szápár Invest Kft
Cégjegyzékszáma:
13-09-089256
Cég főtevékenysége:
Egyéb
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon 4.13%
Tehermentes:
igen

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének helye és időpontja: 2018. szeptember 25. 16 óra, helyszíne 1126 Budapest, Böszörményi út 34/B. 1. emelet. Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az ÁFA alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/vagyonrendező a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a vagyonrendező a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése készpénzben vagy átutalással történhet legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése készpénzben vagy átutalással történhet legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. Részletfizetés nem engedélyezett.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a vagyonrendező kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az üzletrész harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

Nyilatkozzuk, hogy nincs olyan jogosult akit a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon értesíteni kellett volna.

Nyilatkozzuk, hogy minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, a minimálár leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. §. (2b) bekezdésében foglalt módon történt, amely esetben a minimálár, a becsérték 50%-a.

A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyonrendező felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a vagyonrendezőnek.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1204263/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 09. 29. | 17:00 || A pályázat véget ért.

2018. 09. 14. | 17:00 || A pályázat megkezdődött.