Legmagasabb ajánlat
Érvénytelenítés ideje
2018. 09. 29. 11:04
Érvénytelen pályázat: az értékesítéssel összefüggésben illetéktelenek információkat szereztek, és ezzel befolyásolhatták az értékesítés eredményét . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2018. 09. 29. 11:04

Ismertető

Kivett üzem

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kiskőrösi Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Akasztó Belterület 860/3 hrsz. alatt szereplő, 1.2825 m2 alapterületű, kivett üzem megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlant keretbiztosítéki jelzálogjog, vezetékjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

Pályázat kezdete
2018. 09. 14. | 17:00
Pályázat vége
2018. 09. 29. | 17:00
Ügyszám
9.Fpk.03-2016-000085
Becsérték114 000 000 Ft
Minimálár57 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-043489

Adós adatai

Cégnév
Miszlai Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
6221 Akasztó, Fő utca 190.
Cégjegyzékszám
03-06-111271

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 9.Fpk.03-2016-000085 ügyszámú nyilvános pályázat, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Miszlai Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-111271, székhely: 6221 Akasztó, Fő utca 190.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Az értékesítés eredményét befolyásolhatták
A pályázat során olyan információ jutott az értékesítő tudomására, amely befolyásolhatja a pályázati összeget, annak eredményét, valamint tulajdonjogivitát eredményezhet. A felszámoló mindezért, figyelemmel a hitelezői érdekekre,az esetleges peres eljárások elkerülése valamint a jogvita tisztázása érdekébena pályázati kiírás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.03-2016-000085 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. szeptember 14. 17 óra 00 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Miszlai Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-111271, székhely: 6221 Akasztó, Fő utca 190.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1204273.

Pályázati Hirdetmény

A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) Miszlai Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 03-06-111271, székhely: 6221 Akasztó, Fő utca 190.) Kecskeméti Törvényszék 9.Fpk.03-2016-000085/19. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. augusztus 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1204273
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. szeptember 14. 17 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. szeptember 29. 17 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 420 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése a Miszlai Bt „felszámolás alatt” MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200106-11601014-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kiskőrösi Járási Hivatal ingatlan-nyilvántartásában, Akasztó Belterület 860/3 hrsz. alatt szereplő, 1.2825 m2 alapterületű, kivett üzem megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Az ingatlant keretbiztosítéki jelzálogjog, vezetékjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 114 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 57 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
12 825 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
12 825 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2018. szeptember 25. 10 óra, helyszíne Akasztó, Fő utca 190. Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az ÁFA alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlan értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja• a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlan vonatkozásában, a nyertes ajánlati összeg 1% + ÁFA-nak megfelelő összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.• pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az ingatlan kapcsán esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

Nyilatkozzuk, hogy minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, a minimálár leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. §. (2b) bekezdésében foglalt módon történt, amely esetben a minimálár, a becsérték 50%-a.

A jogosultak értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon, megtörtént.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1204273/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 09. 29. | 11:04 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2018. 09. 14. | 17:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1204273F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Társaságunk a pályázatban szereplő ingatlan hasznosíthatóságának felmérése céljából felvette a kapcsolatot a helyi Önkormányzattal. Az Önkormányzat Építési Hatóságának tájékoztatása szerint az ingatlanra a tulajdonostól eltérő más társaság részére jogerős építési engedély került kiadásra egy PET palack fúvó üzem létesítésére. Kérjük a Felszámoló tájékoztatását, hogy az értékesítésre meghirdetett ingatlan felépítményei között, szerepel-e a fent nevezett felépítmény, és ha igen annak jogi sorsa rendezésre került-e az "f.a." cég és a ráépítő között. Kérjük továbbá tájékoztatását, hogy a ráépítőt jelen értékesítés során megilleti-e elővásárlási jog. Köszönettel.

 • || P1204273F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretnék részt venni az őnök álltal kiírt megtekintére! Tisztelettel:P József

 • || P1204273F1 kommentje:

  Köszönöm szépen a választ! Meg szeretném tekinteni az ingatlant a fent megadott időpontban. A biztonság kedvéért szeretnék kérni egy elérhetőséget. Köszönöm!

 • || P1204273F2 kommentje:

 • || P1204273F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos! Arról érdeklődöm, hogy hány m2 a felépítmények területe. A válaszát előre is köszönöm szépen!

 • || Értékesítő kommentje:

  A felépítmények összes bruttó alapterülete 1.985 m2.