Eredménytelenítés ideje
2018. 10. 20. 11:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 10. 20. 11:00

Ismertető

eladó követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az ŐMC 2009 Kft. "fa" társaságnak a Trophy Holding Nyrt. "fa" társasággal szemben fennálló - - 8.300.000,- Ft tőke és járulékai, továbbá 83.000,-Ft regisztrációs díj összegű követelése. A követelés a CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Kft. felszámoló szervezet által a Cstv. 49/D. § -ába visszaigazolásra és nyilvántartásba vételre került.

Pályázat kezdete
2018. 10. 05. | 11:00
Pályázat vége
2018. 10. 20. | 11:00
Ügyszám
7.Fpk.1701
Becsérték8 383 000 Ft
Minimálár4 191 500 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Gemini Censor Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3
Cégjegyzékszám
01-09-272562

Adós adatai

Cégnév
ŐMC 2009 Kft.„f.a.”
Székhely
1133 Budapest, Garam utca 32..
Cégjegyzékszám
01 09 274452

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.1701 ügyszámú nyilvános pályázat, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a ŐMC 2009 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 274452, székhely: 1133 Budapest, Garam utca 32..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat a pályázati kiírásra.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.1701 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 20. 11 óra 00 perckor, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a ŐMC 2009 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 274452, székhely: 1133 Budapest, Garam utca 32..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.1701 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 5. 11 óra 00 perckor, a Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3) felszámoló által a ŐMC 2009 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 274452, székhely: 1133 Budapest, Garam utca 32..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1224722.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Gemini Censor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-272562, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3, levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1 em. 3), mint a(z) ŐMC 2009 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 274452, székhely: 1133 Budapest, Garam utca 32..) Budapest Környéki Törvényszék 7.Fpk.1701/2015/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. szeptember 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1224722
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. október 5. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. október 20. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 419 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a pályázat tárgyát képező követelés vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell megfizetnie átutalással a felszámoló szervezet, Gemini Censor Kft. 11745004-20133126-00000000 számú bankszámlájára (közlemény rovatba: ŐMC 2009 Kft. ajánlati biztosíték) és ennek igazolása (feltöltése) a regisztráció során az EÉR-be. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat lejáratának napján az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra került az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázatot kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázatnál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ŐMC 2009 Kft. "fa" társaságnak a Trophy Holding Nyrt. "fa" társasággal szemben fennálló - - 8.300.000,- Ft tőke és járulékai, továbbá 83.000,-Ft regisztrációs díj összegű követelése. A követelés a CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Kft. felszámoló szervezet által a Cstv. 49/D. § -ába visszaigazolásra és nyilvántartásba vételre került.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 383 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 191 500 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

A követelés összege:
8 383 000
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Vevőkövetelés
A követelés kötelezettje:
Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e:
igen

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adózás a hatályos ÁFA törvényben meghatározottak szerint történik. Követelés értékesítése ÁFA mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló biztos az ajánlati árak alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül a szerződésben rögzítettek szerint. Ennek elmaradása esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. A vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő követelés feletti jogosulti pozícióját korlátozás nélkül fenntartja. Amennyiben a nyertes pályázó a vételárat a megjelölt határidőben nem fizeti meg, abban az esetben a befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó az EÉR rendszert üzemeltető számára járó jutalékot megfizesse, melynek mértéke a nettó vételár 1%-a és amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződést a felszámoló által megbízott ügyvéd készíti, melynek díja a nettó vételár 2 %-a + ÁFA.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelés vevőre történő engedményezésére és a követelésre vonatkozó iratok átadására a teljes vételár megfizetését követően, a követelés adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. Az engedményezéssel a vevő, a jogosulti pozíció vonatkozásában az eladó helyébe lép.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlati biztosíték összege, és a becsérték összege nettó összegben került megadásra. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A kiíró felhívja a pályázó figyelmét arra, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Htp.) 3. § (1) bekezdés l)pontja szerint pénzügyi szolgáltatásnak minősül a követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzése. A Htp. 3. § (3) bekezdése értelmében pénzügyi szolgáltatás csak a Magyar Nemzeti Bank mint Felügyelet engedélye alapján végezhető. Fentiek alapján a pályázat feltétele, hogy a pályázó az ajánlatához csatolja a felügyeleti engedély másolatát vagy pedig írásban nyilatkozzon, hogy a követelésvásárlási tevékenységet nem üzletszerűen végzi.
A pályázatnak tartalmaznia kell: • A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cégnév, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, személyazonosító igazolványának, lakcím kártyájának és adókártyájának pályázó által aláírt másolatát, továbbá a pályázó telefon, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázóesetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá. • Amennyiben a pályázó képviselője útján nyújtja be vételi ajánlatát, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást köteles csatolni. A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a jogi eljárás költségét megfizetni vállalja. A magánszemély által benyújtott pályázat esetében a nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli. A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeiről az ártárgyalást megelőzően ad tájékoztatást a felszámoló az érdekelteknek. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön. A felszámoló beszámítást nem fogad el.A felszámoló biztos felhívja az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolják oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében kéri a kiíró az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, a tudomásszerzéstől számított 10 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben - a felszámoló által nem ismert - az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.
A követelés harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1224722/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 10. 20. | 11:00 || A pályázat véget ért.

2018. 10. 05. | 11:00 || A pályázat megkezdődött.