Eredménytelenítés ideje
2019. 01. 07. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 01. 07. 12:00

Ismertető

telephely és út

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

4002 Debrecen, külterület, III. kerület, Vasútszél utca 1. sz. alatti (02622/39hrsz.) kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, - valamint 02622/41 hrsz-on található kivett magánút 145/243-ad tulajdoni hányada

Pályázat kezdete
2018. 12. 21. | 00:00
Pályázat vége
2019. 01. 07. | 12:00
Ügyszám
4.Fpk.400
Becsérték320 000 000 Ft
Minimálár320 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1119 Budapest, Vahot utca 6. fszt em. 14
Cégjegyzékszám
01-09-895908

Adós adatai

Cégnév
WINDOOR STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felleősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-09-286270

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.400 ügyszámú nyilvános pályázat, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6. fszt em. 14, levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523) felszámoló által a WINDOOR STÚDIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-286270, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.400 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. január 7. 12 óra 00 perckor, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6. fszt em. 14, levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523) felszámoló által a WINDOOR STÚDIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-286270, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.400 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. december 21. 00 óra 00 perckor, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6. fszt em. 14, levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523) felszámoló által a WINDOOR STÚDIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-286270, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1259270.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Vahot utca 6. fszt em. 14, levelezési cím: 7102 Szekszárd, hrsz. Pf.: 523), mint a(z) WINDOOR STÚDIÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-286270, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1 em. 2) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.400/2016/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. december 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1259270
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. december 21. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. január 7. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 9 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) Credit Plusz Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-56501117 számú letéti számlájára WINDOOR STÚDIÓ Kft., „f.a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.
A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határ-időben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

4002 Debrecen, külterület, III. kerület, Vasútszél utca 1. sz. alatti (02622/39hrsz.) kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, - valamint 02622/41 hrsz-on található kivett magánút 145/243-ad tulajdoni hányada

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 320 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 320 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
5 442 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
5 442 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • vezetékjog 1.317 m2 nagyságrendű területre/ jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.• zár alá vétel/jogosult: NAV Észak Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága• zár alá vétel/jogosult: Debreceni Törvényszék• vezetékjog/jogosult: TIGÁZDSO Földgázelosztó Kft.• végrehajtási jog/jogosult: NAV• végrehajtási jog/jogosult: MEDICREDIT Zrt.• végrehajtási jog/ jogosult: Szegedi 2001 Ingatlanhasznosító Bt.• jelzálogjog/ jogosult: MEDICREDIT Zrt.• elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására/ jogosult: MEDICREDIT Zrt.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett magánút

Típus:
magánút
Területe:
243 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
145/243

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
243 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • vezetékjog 52 m2 nagyságrendű területre/ jogosult: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.• zár alá vétel/jogosult: NAV Észak Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága• zár alá vétel/jogosult: Debreceni Törvényszék• végrehajtási jog/jogosult: NAV• végrehajtási jog/jogosult: MEDICREDIT Zrt

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton az info@creditplusz.com email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés 2007. évi CXXVII. törvény 87. §. b.) pontja alapján mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. 10404601-49515349-56501038 számú számlájára

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1259270/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 01. 07. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 12. 21. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.