A nyertes ár
15 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 12. 02. 23:59

Ismertető

Miskolci ingatlanok egyben

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Miskolc, belterület 40589/4 hrsz-ú, 9.531 m2 területű és MIskolc, belterület 40589/6 hrsz-ú, 11689 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlanok kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, azokra külön-külön ajánlatot tenni nem lehet. Az ingatlanokon jelentős mennyiségű, ismeretlen eredetű építési hulladék található, amely felveti a környezeti teher lehetőségét, azonban erről konkrét információ jelenleg nem áll a felszámoló rendelkezésére. A Miskolc, belterület 40589/6 hrsz-ú ingatlan megközelítésére kizárólag harmadik személy által tulajdonolt ingatlanon keresztül van lehetőség.

Pályázat kezdete
2018. 11. 16. | 00:00
Pályázat vége
2018. 12. 02. | 23:59
Ügyszám
5.Fpk.4.350
Becsérték37 000 000 Ft
Minimálár37 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1014 Budapest, Országház utca 5.
Cégjegyzékszám
01-09-173976

Adós adatai

Cégnév
EGYETEMI FŰTŐMŰ Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft.„f.a.”
Székhely
1028 Budapest, Gesztenyefa utca 3.
Cégjegyzékszám
01 09 734904

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.4.350 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1014 Budapest, Országház utca 5., levelezési cím: 1250 Budapest, hrsz. Pf.: 25) felszámoló által a EGYETEMI FŰTŐMŰ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 734904, székhely: 1028 Budapest, Gesztenyefa utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 15 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1285099F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül meg kell kötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.4.350 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. december 2. 23 óra 59 perckor, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1014 Budapest, Országház utca 5., levelezési cím: 1250 Budapest, hrsz. Pf.: 25) felszámoló által a EGYETEMI FŰTŐMŰ „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 734904, székhely: 1028 Budapest, Gesztenyefa utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.4.350 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 16. 00 óra 00 perckor, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1014 Budapest, Országház utca 5., levelezési cím: 1250 Budapest, hrsz. Pf.: 25) felszámoló által a EGYETEMI FŰTŐMŰ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 734904, székhely: 1028 Budapest, Gesztenyefa utca 3.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1285099.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1014 Budapest, Országház utca 5., levelezési cím: 1250 Budapest, hrsz. Pf.: 25), mint a(z) EGYETEMI FŰTŐMŰ „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 734904, székhely: 1028 Budapest, Gesztenyefa utca 3.) Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.4.350/2015/32. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. november 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1285099
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. november 16. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. december 2. 23 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 110 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az Advocatio Kft. felszámoló szervezet CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700598 – 69297878 - 51100005 sz. bankszámláján a közlemény rovatban "Egyetemi Fűtőmű ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie a pályázatok benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Miskolc, belterület 40589/4 hrsz-ú, 9.531 m2 területű és MIskolc, belterület 40589/6 hrsz-ú, 11689 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada.
Az ingatlanok kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, azokra külön-külön ajánlatot tenni nem lehet. Az ingatlanokon jelentős mennyiségű, ismeretlen eredetű építési hulladék található, amely felveti a környezeti teher lehetőségét, azonban erről konkrét információ jelenleg nem áll a felszámoló rendelkezésére. A Miskolc, belterület 40589/6 hrsz-ú ingatlan megközelítésére kizárólag harmadik személy által tulajdonolt ingatlanon keresztül van lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 37 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 37 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett, beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
9 531 m²
Állapota:
elhanyagolt
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
16 600 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Miskolc
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
40589/4
Ingatlan postai címe:
Miskolc, hrsz. 40589/4
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
9 531 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett, beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Egyetemi Fűtőmű Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."1028 Budapest, Gesztenyefa u. 3.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felsz��molónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/6. Vezetékjog 744 m2-re. Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft.III/7. Vezetékjog 56 m2-re. Jogosult: MIHŐ MIskolci Hőszolgáltató Kft.III/9. Végrehajtási jog 730.802,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

Ingatlan állapota: elhanyagolt

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
11 689 m²
Állapota:
elhanyagolt
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
20 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Miskolc
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
40589/6
Ingatlan postai címe:
Miskolc, hrsz. 40589/6
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
11 689 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Egyetemi Fűtőmű Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."1028 Budapest, Gesztenyefa u. 3.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/7. Jelzálogjog 93.000.000,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Lombard Finanszírozási Zrt.III/8. Jelzálogjog 497.371.127,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Fejlesztési ÜgynökségIII/10. Vezetékjog 838 m2-re. Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft.III/14. Végrehajtási jog 3.645.400,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAVIII/15. Végrehajtási jog 271.443.112,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzetgazdasági Minisztérium

Ingatlan állapota: elhanyagolt

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintésére előzetes bejelentkezés nélkül, önállóan lehetőség van. A területekre való közvetlen belépést esetlegesen a növényzet nehezíti.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA fizetési kötelezettség az adószámmal rendelkező vevőnél a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint alakul (fordított ÁFA). Adószámmal nem rendelkező magánszemély vevőnél a felszámított ÁFA mértéke 27%.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes ajánlatok közül a legmagasabb összegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kell megfizetni átutalással az Advocatio Kft. felszámoló szervezet CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700598-69297878-51100005 sz. számlájára. Az eladó vételár-követelésével szemben történő beszámítást a jelen pályázatra irányadó, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül meg kell kötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázati vevő a vagyontárgyat az adásvételi szerződés megkötését és a vételár teljes kifizetését követően veheti birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólag a megajánlott vételár nagysága. A nyertes vételár ismeretében az egyes ingatlanok végleges vételára az adásvételi szerződésben az ingatlanok becsértékének arányában kerül meghatározásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az információk teljeskörűségéért a kiíró szavatosságot nem vállal. Az ingatlanok kizárólag egyben kerülnek értékesítésre, azokra külön-külön ajánlatot tenni nem lehet. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakért, illetve azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A felszámolónak nincs konkrét információja az ingatlanokat terhelő környezeti kárról. Az ingatlanokon található építési hulladék eltávolítása és az esetleges felmerülő környezeti teher alól való mentesítés a pályázati vevő kötelezettsége. A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli. A pályázatoknak kötelezően tartalmazniuk kell: - az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi cégmásolat és aláírási címpéldány csatolandó), - a megvásárolni szándékozott vagyonelemek pontos megnevezését, - a megajánlott vételárat, - az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, - a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben foglalt pályázati feltételek elfogadásáról, - a pályázó külön nyilatkozatát arról, hogy az ingatlanok építési hulladéktól való megtisztítására és az esetleges környezeti terhek mentesítésére saját költségére és kockázatára kötelezettséget vállal, -a pályázó külön nyilatkozatát arról, hogy tudomása van arról, hogy a Miskolc, belterület 40589/6 hrsz-ú ingatlan megközelítésére kizárólag harmadik személy által tulajdonolt ingatlanon keresztül van lehetőség és kötelezettséget vállal arra, hogy a harmadik személlyel ő köt külön megállapodást a megközelítési lehetőség biztosítására, - azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlattételi biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén. Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 120 nap. A jelen pályázati kiírásban és a nyilvános pályázatra vonatkozó jogszabályokban előírt bármely kötelező tartalmi és/vagy formai kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen. Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be a 1250 Budapest, Pf. 19. címen. A jelen pályázati eljárásra vonatkozóan az elővásárlási jog bejelentése akkor joghatályos, ha az a pályázat leadásának határidejéig a felszámoló részére kézbesítésre kerül. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, érvénytelenítse. Jelen pályázati eljárásban a vagyonelem első értékesítési kísérletére kerül sor. Jelen értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A minimálár meghatározása a 237/2209. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történt.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1285099/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 12. 02. | 23:59 || A pályázat véget ért.

2018. 11. 16. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.