Eredménytelenítés ideje
2018. 10. 27. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 10. 27. 12:00

Ismertető

243.000 eFt névértékű üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós cégnek üzletrésze van a BUVÁTI Tervtár Kft-ben (1143 Budapest, Ilka utca 34.; cg.: 01-09-882056). A BUVÁTI Tervtár Kft. jegyzett tőkéje 838.000 eFt. Ebből az adós cég tulajdonosa 243.000 eFt névértékű üzletrésznek, amely 29%-a a jegyzett tőkének és 2.430 szavazatszámot jelent. A társaság vagyona 239.000 eFt nyilvántartási értéken a Tervtár. Továbbá 595.000 eFt nyilvántartási értéken a BUVATERV Zrt. f.a. részvényei. A társaságnak kötelezettségei összesen 1.417 eFt összegben vannak. A BUVÁTI Rt. felszámolási eljárásában, 1999-ben a BUVATERV Zrt. megvásárolta a BUVÁTI (Budapesti Városépítési Tervező Iroda) összes tervanyagát a felhasználási jogokkal együtt. Ebben a tervtárban az összes budapesti ingatlan felmérési, átépítési tervei benne vannak, amit a BUVÁTI tervezett vagy felügyelt. A tervtár kb. 800.000 darab pausztervet és kb. 17.000 tétel tervdokumentációt tartalmaz. Ezt a tervmennyiséget a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 401/0112/002/2008. ügyiratszámú határozatával védetté nyilvánította. 2011-ben beapportálta a BUVÁTI TERVTÁR Kft-be a teljes tervtárat 243 M Ft összegben az adós cég.

Pályázat kezdete
2018. 10. 12. | 08:00
Pályázat vége
2018. 10. 27. | 12:00
Ügyszám
39.Fpk.3.222
Becsérték30 200 000 Ft
Minimálár30 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
AKTÍV MEDIÁTOR Pénzügyi Tanácsadó Kereskedelmi és Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Cégjegyzékszám
01-09-736639

Adós adatai

Cégnév
BUVATERV Tervtárkezelő és Szolgáltató Zrt. „cs.a.”„f.a.”
Székhely
1119 Budapest, Bikszádi utca 53-55..
Cégjegyzékszám
01-10-041235

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 39.Fpk.3.222 ügyszámú nyilvános pályázat, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a BUVATERV Zrt. "cs.a."- „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-041235, székhely: 1119 Budapest, Bikszádi utca 53-55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett pályázat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 39.Fpk.3.222 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 27. 12 óra 00 perckor, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a BUVATERV Zrt. "cs.a."- „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-041235, székhely: 1119 Budapest, Bikszádi utca 53-55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 39.Fpk.3.222 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 12. 08 óra 00 perckor, a Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) felszámoló által a BUVATERV Zrt. "cs.a."- „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-041235, székhely: 1119 Budapest, Bikszádi utca 53-55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1300730.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Aktív Mediátor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736639, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.), mint a(z) BUVATERV Zrt. "cs.a."- „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-041235, székhely: 1119 Budapest, Bikszádi utca 53-55..) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.3.222/2016/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. szeptember 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1300730
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. október 12. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. október 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 106 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Aktív Mediátor Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11109361 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. A pályázónak a 60 napos ajánlati kötöttséget a pályázatában vállalni kell.

• Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
• Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
• Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 napon belül vissza kell utalni.
• Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós cégnek üzletrésze van a BUVÁTI Tervtár Kft-ben (1143 Budapest, Ilka utca 34.; cg.: 01-09-882056). A BUVÁTI Tervtár Kft. jegyzett tőkéje 838.000 eFt. Ebből az adós cég tulajdonosa 243.000 eFt névértékű üzletrésznek, amely 29%-a a jegyzett tőkének és 2.430 szavazatszámot jelent. A társaság vagyona 239.000 eFt nyilvántartási értéken a Tervtár. Továbbá 595.000 eFt nyilvántartási értéken a BUVATERV Zrt. f.a. részvényei. A társaságnak kötelezettségei összesen 1.417 eFt összegben vannak. A BUVÁTI Rt. felszámolási eljárásában, 1999-ben a BUVATERV Zrt. megvásárolta a BUVÁTI (Budapesti Városépítési Tervező Iroda) összes tervanyagát a felhasználási jogokkal együtt. Ebben a tervtárban az összes budapesti ingatlan felmérési, átépítési tervei benne vannak, amit a BUVÁTI tervezett vagy felügyelt. A tervtár kb. 800.000 darab pausztervet és kb. 17.000 tétel tervdokumentációt tartalmaz. Ezt a tervmennyiséget a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 401/0112/002/2008. ügyiratszámú határozatával védetté nyilvánította. 2011-ben beapportálta a BUVÁTI TERVTÁR Kft-be a teljes tervtárat 243 M Ft összegben az adós cég.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 30 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 30 200 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve:
BUVÁTI Tervtár Kft.
Cégjegyzékszáma:
01-09-882056
Cég főtevékenysége:
Egyéb
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon ). A BUVÁTI Tervtár Kft. jegyzett tőkéje 838.000 eFt. Ebből az adós cég tulajdonosa 243.000 eFt névértékű üzletrésznek, amely 29%-a a jegyzett tőkének
Tehermentes:
igen
Szavazati jog:
2.430 szavazatszám

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Előre egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság értékesítésének vonatkozásában a forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdés az irányadó. Az üzletrész értékesítése tárgyi adó mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Aktív Mediátor Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11109361 számú bankszámlájára kell megfizetni.
Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.
Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. RÉSZLETFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:https://eer.gov.hu/palyazat/P1300730 A pályázatnak tartalmaznia kell:• Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.• Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.• A megajánlott vételárat.• A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 2. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés szerinti zálogjogosult a vagyontárgyra nincsen, a kötelező értesítés megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1300730/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 10. 27. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 10. 12. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.