A nyertes ár
60 340 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 12. 03. 12:00

Ismertető

Italgyártó üzem, komplex gépsorral, rakrárral

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

I. Ingatlan első nyilvános pályázata Hrsz.: Törökbálint 0152/12 Megnevezése: Kivett ipartelep, üzem Alapterülete: 31 ha 9818 m2 Ingatlan címe: 2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz. Tulajdoni hányad 2924/319847 Épületek, építmények: A fenti tulajdoni részilletőség a kialakult használati rend alapján a törökbálinti TT. Ipari Parkban az egykori Mechanikai Művek területén 125. sz. épület részét képező gyártóüzem használatára jogosít fel. A tulajdoni hányad alapján használható terület 2924 m2, a gyártóüzem-épület alapterülete 1180,86 m2 Az ingatlan keretbiztosítéki jelzáloggal, jelzálogjoggal, vételi joggal, vezeték joggal, elővásárlási joggal, telekmegosztás bejegyzéssel terhelt, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak. II. Ingóságok első nyilvános pályázata A pályázat tárgyát képezik az adós Törökbálint 0152/12 hrsz. alatt található székhelyén található, alábbi, az adós korábbi termelő tevékenységéhez használt ingóságok: • kisgépek [targoncák, villás raklapemelők (békák), szivattyúk, stb.]; • salgo állványok; • palackozó gépsor és egyéb, palackozással kapcsolatos gépek; • tartályok elektromos lehajtással, hűtőtartályok, tartály elektromos keverővel, stb. III. Gépjármű első nyilvános pályázata Tipus Gyártmány Gyártási idő Műszaki vizsga Forgalmi rendszám OPEL Vivaro 2006 forg. kivonva KCX-648 IV. Szellemi alkotáshoz fűződő jog (védjegy) első nyilvános pályázata A pályázat tárgyát képezi az adóst illető, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által M1402321 ügyszám alatt lajstromozott „TOJÁSOS KRÉMLIKŐR CAMPONA” megjelölésű színes ábrás védjegy, amelynek az oltalma a Nizzai Áruosztályok szerint a 33. áruosztályba tartozó, Magyarországról származó likőrök áruk tekintetében áll fenn. A bejelentés (elsőbbség) napja 2014. július 22. napja, a védjegy-oltalom ezen időponttól számított tíz évig, tehát 2024. július 22. napjáig áll fenn. A védjegy-oltalom az oltalmi idő elteltekor meghosszabbítható.

Pályázat kezdete
2018. 11. 12. | 09:00
Pályázat vége
2018. 12. 03. | 12:00
Ügyszám
7.Fpk.330
Megnézem az előző kiírást
Becsérték86 200 000 Ft
Minimálár60 340 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
CAMPONA Italgyártó és –forgalmazó Kft. „f.a.”
Székhely
2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125.ép
Cégjegyzékszám
13 09 094 375

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.330 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Campona Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 094 375, székhely: 2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125.ép) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 60 340 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1305008F3
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.330 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. december 3. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Campona Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 094 375, székhely: 2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125.ép) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.330 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 12. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Campona Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 094 375, székhely: 2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125.ép) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1305008.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) Campona Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 094 375, székhely: 2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125.ép) Budapest Környéki Törvényszék 7.Fpk.330/2016/27.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1305008
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. november 12. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. december 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 586 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a CAMPONA Kft."f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10699922-49020018 számú bankszámláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. Ingatlan első nyilvános pályázata
Hrsz.: Törökbálint 0152/12
Megnevezése: Kivett ipartelep, üzem
Alapterülete: 31 ha 9818 m2
Ingatlan címe: 2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz.
Tulajdoni hányad 2924/319847
Épületek, építmények: A fenti tulajdoni részilletőség a kialakult használati rend alapján a törökbálinti TT. Ipari Parkban az egykori Mechanikai Művek területén 125. sz. épület részét képező gyártóüzem használatára jogosít fel. A tulajdoni hányad alapján használható terület 2924 m2, a gyártóüzem-épület alapterülete 1180,86 m2


Az ingatlan keretbiztosítéki jelzáloggal, jelzálogjoggal, vételi joggal, vezeték joggal, elővásárlási joggal, telekmegosztás bejegyzéssel terhelt, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.

II. Ingóságok első nyilvános pályázata
A pályázat tárgyát képezik az adós Törökbálint 0152/12 hrsz. alatt található székhelyén található, alábbi, az adós korábbi termelő tevékenységéhez használt ingóságok:

• kisgépek [targoncák, villás raklapemelők (békák), szivattyúk, stb.];
• salgo állványok;
• palackozó gépsor és egyéb, palackozással kapcsolatos gépek;
• tartályok elektromos lehajtással, hűtőtartályok, tartály elektromos keverővel, stb.

III. Gépjármű első nyilvános pályázata

Tipus Gyártmány Gyártási idő Műszaki vizsga Forgalmi rendszám
OPEL Vivaro 2006 forg. kivonva KCX-648

IV. Szellemi alkotáshoz fűződő jog (védjegy) első nyilvános pályázata

A pályázat tárgyát képezi az adóst illető, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által M1402321 ügyszám alatt lajstromozott „TOJÁSOS KRÉMLIKŐR CAMPONA” megjelölésű színes ábrás védjegy, amelynek az oltalma a Nizzai Áruosztályok szerint a 33. áruosztályba tartozó, Magyarországról származó likőrök áruk tekintetében áll fenn. A bejelentés (elsőbbség) napja 2014. július 22. napja, a védjegy-oltalom ezen időponttól számított tíz évig, tehát 2024. július 22. napjáig áll fenn. A védjegy-oltalom az oltalmi idő elteltekor meghosszabbítható.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 86 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 60 340 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep, üzem

Típus:
fejlesztési terület
Területe:
2 924 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
2924/319847
Becsérték:
86 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Törökbálint
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0152/12
Ingatlan postai címe:
2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12 125. ép.
Művelési ág:
kivett ipartelep, üzem
Területnagyság:
2 924 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett ipartelep, üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
CAMPONA Italgyártó és –forgalmazó Kft. „f.a.” (2045 Törökbálint, hrsz. 0152/12. 125. ép.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan keretbiztosítéki jelzáloggal, jelzálogjoggal, vételi joggal, vezeték joggal, elővásárlási joggal, telekmegosztás bejegyzéssel terhelt, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: italgyártó üzem komplex gépekkel felszerelve

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
nem keretbiztosítéki jelzáloggal, végrehajtási joggal terhelt
Mennyisége:
46 db
Becsérték:
15 300 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlanok és készletek megtekinthetők előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonösszességbe tartozó tételek kapcsán a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)vonatkozó rendelkezései alapján fizetendő általános forgalmi adó, és adós is ennek megfelelően fog ezen tételekről számlát kiállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 70%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az ingatlanok esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő a vagyonösszességbe tartozó dolgok tulajdonjogát illetve a védjegy-jogosultságot csak a vagyonösszesség teljes vételárának a megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az ingatlanok esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A vagyonösszességbe tartozó tételek kapcsán a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)vonatkozó rendelkezései alapján fizetendő általános forgalmi adó, és adós is ennek megfelelően fog ezen tételekről számlát kiállítani.

• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az ingatlanok tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

• A pályázat tárgyát képező ingatlan tulajdoni részilletőséggel kapcsolatos ingatlan harmadik személyekkel osztatlan közös tulajdonban áll, azonban az ingatlan tulajdonostársainak a száma a százat meghaladja, továbbá az ingatlan tulajdoni lapján nagy számú, tulajdonjog bejegyzésére irányuló, azonban az adós felszámolója számára ismeretlen tartalmú széljegy található, ezért a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:81.§ (1) bekezdése szerinti törvényes elővásárlási jog kapcsán a pályázók által adott vételi ajánlat eladási ajánlatként a tulajdonostársakkal a Ptk. 6:222.§ (1) bekezdése alapján történő közlése rendkívüli nehézséggel és számottevő késedelemmel járna.
A bejegyzett és bejegyzés alatt álló tulajdonostársak nagy száma, illetve az elintézetlen széljegyek miatt a tulajdonostársak személyének a bizonytalansága miatt tehát az adós számára számottevő késedelmet jelentene a vételi ajánlat eladási ajánlatként történő közlése százat meghaladó elővásárlásra jogosult számára, továbbá az elintézetlen széljegyek miatt rendkívüli nehézséget eredményez az, hogy az adós felszámolója eldöntse, hogy a vételi ajánlat eladási ajánlatként történő közlése időpontjában mely személyek tekinthetőek az ingatlan tulajdonostársainak.
Ezen körülmények miatt tehát az adóst a Ptk. 6:222.§ (1) bekezdése alapján a tulajdonostársakat megillető törvényes elővásárlási jog vonatkozásában nem terheli az ingatlan tulajdonostársai felé a pályázaton benyújtott vételi ajánlat eladási ajánlatként történő közlése, ezért amennyiben az ingatlan tulajdonostársai a jelen pályázat tárgyát képező tulajdoni részilletőséget meg kívánják vásárolni, úgy azt jelen pályázaton, szabályszerű vételi ajánlat benyújtásával tehetik meg.
A felszámoló tájékoztatja az ingatlan tulajdonostársait, hogy amennyiben a felszámoló jogi álláspontjával ellentétesen elővásárlási jog gyakorolható jelen nyilvános értékesítésen, úgy az csak Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Polgári Kollégiumának 2/2009 (VI. 24. ) PK vélemény (a továbbiakban: 2/2009 PK vélemény) 9. pont b) alpontja szerint gyakorolható, mivel a felszámoló a pályázat tárgyát képező vagyontárgyakat dologösszességként (vagyonösszességként) értékesíti. Elővásárlási jog kizárólag az ingatlanra még akkor sem gyakorolható, ha a felszámolót – jogi álláspontjával ellentétesen – terhelné a Ptk. 6:222.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettség. Ekként amennyiben az ingatlan tulajdonostársai a nyertes pályázóval és adóssal szemben igényt érvényesítenek elővásárlási joguk kapcsán, úgy azt csak akként tehetik a 2/2009 PK vélemény 9.b. pontja alapján hogy valamennyi, jelen pályázat tárgyát képező vagyontárgy kapcsán érvényesítenek igényt.

Amennyiben az I. tétel vonatkozásában a törvényes elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak a felszámoló fenti jogi álláspontjával ellentétesen, perben sikerrel gyakorolnák az elővásárlási jogukat kizárólagosan az I. tételek tekintetében a többi tétel megvásárlása nélkül, úgy a felszámoló illetve az adós a nyertes ajánlattevő felé fennálló jogszavatossági és egyéb kártérítési felelősségét teljes körűen kizárja azzal, hogy ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a megkötött adásvételi szerződésektől elállhat.

Amennyiben az I. tétel vonatkozásában a törvényes elővásárlási joggal rendelkező tulajdonostársak a felszámoló fenti jogi álláspontjával ellentétesen a többi tétel tulajdonjogának a megszerzése nélkül szereznék meg az I. tételek tulajdonjogát, úgy kötelesek az I tételben feltüntetett ingatlanrész területén található, jelenleg az adós tulajdonát képező ingóságokat a birtokba lépésüktől számított három évig díjmentesen, saját költségükre tárolni és megőrizni, azokat adós vagy az adós által megjelölt harmadik személy részére az adós felhívásakor haladéktalanul kiadni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1305008/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 12. 03. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 11. 12. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1305008F3 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázatban szereplő ingatlan, ingóságok, gépjármű illetve szellemi alkotáshoz fűződő jog tekintetében az áfa tv. alapján hogy lesz besorolva. Az áfa kulcs mértékére vonatkozóan szíves tájékoztatását. Egyéb közművekkel kapcsolatos költségek felmerülhetnek-e? Válaszát előre is köszönöm.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatom, hogy az ingatlan tulajdoni részilletősége mentes az áfa alól miként a védjegy is. A gépjármű, mint tehergépjármű, továbbá az ingóságok áfa-kötelesek, mégpedig a felszámolási eljárásra tekintettel az ún. fordított áfa szabályai szerint ( az áfát a vevő fizeti meg közvetlenül az adóhatóság felé, eladó részére pénzügyileg csak a nettó vételár teljesítendő). A közművek jelenleg ki vannak kapcsolva az ingatlanon, azok visszakötése a közműszolgáltatók által meghatározott díjak és költségek ellenében lehetséges.

 • || P1305008F2 kommentje:

  A kifogás jellemzően a közmű ellátás hiányára valamint az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozik. Tisztelettel: elővásárlási jogos tulajdonostárs.

 • || P1305008F2 kommentje:

  A kifogás a mai napon került postára, várhatóan a közeli napokban kerül sor a kézbesítésre.

 • || P1305008F2 kommentje:

  A pályázók tájékoztatása érdekében közöljük, hogy a pályázattal szemben kifogás került benyújtásra a Törvényszékre.

 • || Értékesítő kommentje:

  A Budapest Környéki Törvényszék tájékoztatása szerint a mai napig (2018. 11. 19.) kifogás benyújtására sem a közzétett pályázattal, sem más felszámolói intézkedéssel összefüggésben nem került sor a Campona Italgyártó és Szolgáltató Kft ."f.a." felszámolási eljárásába. A pályázat tervezetét a zálogjoggal egyenértékű végrehajtási joggal rendelkező hitelezők megkapták és jóváhagyták, a kifogás ténye (amelyről a tájékoztatás adása egyébként a felszámoló hatáskörébe tartozik) az értékesítés felfüggesztése hiányában nem hat ki a nyilvános értékesítési eljárásra.

 • || P1305008F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Érdeklődni szeretnék, hogy a hirdetmény szerint, az ingatlanon teherként fennálló vételi jog, elővásárlási jog és a telekmegosztás bejegyzés milyen nyilvántartásból, vagy okiratból ismerhető meg, tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban nem találtam erre utaló bejegyzéseket. Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  A meghirdetett ingatlanra az elővásárlási jog a törvény (a 2013. évi V. törvény - Ptk.) alapján illetné meg az ingatlan tulajdonostársait (annak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére nem kerül sor), azonban a Ptk. 6:222.§ (1) bekezdése alapján az elővásárlási joggal kapcsolatos értesítési kötelezettség nem terheli az eladót, mivel az számára rendkívüli nehézséggel és számottevő késedelemmel járna. A jelzálogjog vagyont terhelő jelzálogjog, amelynek a bejegyzése a zálogjogi nyilvántartásba történt meg, azonban az 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján a jelzálogjog és a vételi jog az ingatlan értékesítésével megszűnik, az a vevőt nem érinti (a vevő tehermentes tulajdont szerez).