Eredménytelenítés ideje
2018. 12. 03. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 12. 03. 12:00

Ismertető

nagyteljesítményű mérnöki rajzmásoló

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

• OCÉ TOS 600 rajzmásoló-nyomtató • XEROX Sinergix 7219 mérnöki rajzmásoló • XEROX Estefold 4211-15 online hajtogató • XEROX 510 mérnöki rajzmásoló • XEROX DT 200 off-line mérnöki hajtogató

Pályázat kezdete
2018. 11. 12. | 09:00
Pályázat vége
2018. 12. 03. | 12:00
Ügyszám
3.Fpk.2.389
Becsérték3 120 000 Ft
Minimálár3 120 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
InnoStart-Outsource Dokumentumkezelő és Nyomtató Kft. „f.a.”
Székhely
1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 27.
Cégjegyzékszám
01 09 896885

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Fpk.2.389 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Innostart-Outsource Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 896885, székhely: 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.2.389 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. december 3. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Innostart-Outsource Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 896885, székhely: 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.2.389 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 12. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Innostart-Outsource Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 896885, székhely: 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1305039.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) Innostart-Outsource Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 896885, székhely: 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 27.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.2.389/2017. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1305039
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. november 12. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. december 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 156 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a Wind Up Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10585704-49020030 számú bankszámláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

• OCÉ TOS 600 rajzmásoló-nyomtató
• XEROX Sinergix 7219 mérnöki rajzmásoló
• XEROX Estefold 4211-15 online hajtogató
• XEROX 510 mérnöki rajzmásoló
• XEROX DT 200 off-line mérnöki hajtogató

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 120 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 120 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: OCÉ TOS 600 rajzmásoló-nyomtató

Típus:
Irodagép, irodaszer
Gyártmány:
OCÉ TOS
Gyártási idő:
2012.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem végrehajtási jog NAV
Mennyisége:
1 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: • XEROX Sinergix 7219 mérnöki rajzmásoló

Típus:
Irodagép, irodaszer
Gyártmány:
XEROX
Gyártási idő:
2012.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: • XEROX Estefold 4211-15 online hajtogató

Típus:
Irodagép, irodaszer
Gyártmány:
XEROX
Gyártási idő:
2012.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem vgrehajtási jog
Mennyisége:
1 db

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: • XEROX 510 mérnöki rajzmásoló

Típus:
Irodagép, irodaszer
Gyártmány:
XEROX
Gyártási idő:
2012.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem Végrehajtási jog NAV
Mennyisége:
1 db

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: • XEROX DT 200 off-line mérnöki hajtogató

Típus:
Irodagép, irodaszer
Gyártmány:
XEROX
Gyártási idő:
2012.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem Végrehajtási jog NAV
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlanok és készletek megtekinthetők előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: • Az adásvétel tárgyát képező ingóságok értékesítése általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bek. g) pontja alapján – amennyiben a vevő alanya az általános forgalmi adónak – az általános forgalmi adó megfizetésére a vevő kötelezett (fordított áfa).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. A fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 60 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő az ingóságok tulajdonjogát csak a teljes vételár megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az ingóságok a esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingóság adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését.• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • Az adásvétel tárgyát képező ingóságok értékesítése általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bek. g) pontja alapján – amennyiben a vevő alanya az általános forgalmi adónak – az általános forgalmi adó megfizetésére a vevő kötelezett (fordított áfa).

• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az ingóságok tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

• A Cstv. 49./E.§ (4) bekezdése alapján az elővásárlási joggal rendelkezőknek nem kell részt venniük az elektronikus értékesítésben. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak a közléstől számított 15 napon belül, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1305039/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 12. 03. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 11. 12. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.