Eredménytelenítés ideje
2018. 11. 10. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 11. 10. 12:00

Ismertető

Ingatlan Várpalotán

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Várpalota belterület, Hrsz. 460/A/1 alatt található „légópince” megnevezésű, 57 m2 területű ingatlan. Tulajdoni hányad: 1/1 Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza: Végrehajtási jog, jogosult: Bakony utca 2-4-6 számú, Erdődy Pálffy Tamás utca 20. számú Társasház

Pályázat kezdete
2018. 10. 26. | 12:00
Pályázat vége
2018. 11. 10. | 12:00
Ügyszám
6.Fpk.303
Becsérték800 000 Ft
Minimálár800 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-900461

Adós adatai

Cégnév
Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület „f.a.”
Székhely
8100 Várpalota, Zichy I. út 27..
Cégjegyzékszám
19-02-0002508

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.303 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-02-0002508, székhely: 8100 Várpalota, Zichy I. út 27..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.303 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 10. 12 óra 00 perckor, a CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-02-0002508, székhely: 8100 Várpalota, Zichy I. út 27..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.303 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 26. 12 óra 00 perckor, a CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-02-0002508, székhely: 8100 Várpalota, Zichy I. út 27..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1310267.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1), mint a(z) Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület „f.a” (cégjegyzékszám: 19-02-0002508, székhely: 8100 Várpalota, Zichy I. út 27..) Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.303/2017/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1310267
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. október 26. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. november 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 40 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele (az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje): A pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámoló CÉG-RÉVÉSZ Kft. OberBank AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-03738950-90100025 számú bankszámlájára kell befizetni úgy, hogy a bánatpénz a lejárati határidőig a számlaszámra meg kell, hogy érkezzen (közlemény rovat: Zúgó Nyilak Egyesület FA ajánlati biztoíték).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázó(k)nak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Várpalota belterület, Hrsz. 460/A/1 alatt található „légópince” megnevezésű, 57 m2 területű ingatlan.

Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:

Végrehajtási jog, jogosult: Bakony utca 2-4-6 számú, Erdődy Pálffy Tamás utca 20. számú Társasház

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 800 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 800 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Várpalota belterület, Hrsz. 460/A/1

Típus:
pince
Területe:
57 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
57 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Várpalota belterület, Hrsz. 460/A/1

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekintésének, helye: Várpalota, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az eladó alanyi adómentességet választott, így a vagyontárgy értékesítése esetén a vevő nettó vételárat fizet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a felszámoló Cég-Révész Kft. OberBank AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett 18400010-03738950-90100025 számú bankszámlájára kell átutalni a szerződésben meghatározott határidőig. Részletfizetési lehetőség: nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor, előre egyeztetett időpontban.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívásban a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei fennállnak, az értesítés megtörtént.

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.

A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.

A szerződéskötés feltétele az is, hogy a nyertes licitáló a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot a szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.

Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 80.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A pályázók a fentiek tudomásulvételével pályáznak az eljárás során.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1310267/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 11. 10. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 10. 26. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.