Eredménytelenítés ideje
2018. 11. 10. 18:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 11. 10. 18:00

Ismertető

Sírkövek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Gránitból, márványból, mészkőből, valamint műkőből álló vegyes összetételű 1.134 tételből álló sírkőalapanyag, (fejkő, fedlap, váza, kőcsík, stb) és 139 tételből álló komplett sírkő szettek, garnitúrák, fejkövek, síremlékek valamint sírkő megmunkáláshoz használható kézi szerszámok (Kompresszor, Bosch szintező gép, kalapács, véső, flex, acélkefe, csiszológép, fúrógép) A meghirdetett ingóságok egy részét végrehajtási jog terheli. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti ingóságok tekintetében kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, azokat egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

Pályázat kezdete
2018. 10. 26. | 18:00
Pályázat vége
2018. 11. 10. | 18:00
Ügyszám
11.Fpk.434
Becsérték12 500 000 Ft
Minimálár4 375 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-10-043489

Adós adatai

Cégnév
GRÁNIT MESTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
4242 Hajdúhadház, Kossuth utca 11908/9 hrsz.
Cégjegyzékszám
09-09-016295

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.434 ügyszámú nyilvános pályázat, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Gránit Mester Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-016295, székhely: 4242 Hajdúhadház, Kossuth utca 11908/9 hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.434 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 10. 18 óra 00 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Gránit Mester Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-016295, székhely: 4242 Hajdúhadház, Kossuth utca 11908/9 hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.434 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. október 26. 18 óra 00 perckor, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a Gránit Mester Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-016295, székhely: 4242 Hajdúhadház, Kossuth utca 11908/9 hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1310678.

Pályázati Hirdetmény

A(z) BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27), mint a(z) Gránit Mester Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-016295, székhely: 4242 Hajdúhadház, Kossuth utca 11908/9 hrsz.) Debreceni Törvényszék 11.Fpk.434/2016/10. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1310678
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. október 26. 18 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. november 10. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 375 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése a GRÁNIT MESTER Kft „felszámolás alatt” MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200106-11600989-00000000 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz után sem a felszámoló, sem adós társaság kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gránitból, márványból, mészkőből, valamint műkőből álló vegyes összetételű 1.134 tételből álló sírkőalapanyag, (fejkő, fedlap, váza, kőcsík, stb) és 139 tételből álló komplett sírkő szettek, garnitúrák, fejkövek, síremlékek valamint sírkő megmunkáláshoz használható kézi szerszámok (Kompresszor, Bosch szintező gép, kalapács, véső, flex, acélkefe, csiszológép, fúrógép)

A meghirdetett ingóságok egy részét végrehajtási jog terheli.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti ingóságok tekintetében kizárólag egyben fogad el érvényes vételi ajánlatot, azokat egy egységként kívánja értékesíteni, egyes tételekre tett ajánlatokat érvénytelennek tekinti.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 12 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 375 000 forint. (a becsérték 35%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Sírkövek

Típus:
Műalkotás
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 273 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelemek megtekintésének időpontja 2018. október 31. 10 óra, helyszíne Hajdúhadház, Kossuth utca 11908/9 hrsz. szám alatti telephely. Kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy megtekintési szándékukat az EÉR üzenőfalán, anonim módon, a megtekintés időpontját megelőző nap, déli 12 óráig, előre jelezni szíveskedjenek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség terheli, de az értékesítés fordított adózás hatálya alá esik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám)• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.)• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja• a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingóságok értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, azokra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A fenti készletállomány negyedik alkalommal kerül meghirdetésre.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a minimálár alatti ajánlatot nem fogad el.

Nyilatkozzuk, hogy minimálár leszállítása tekintetében fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei, a minimálár leszállítása a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 4. §. (2b) bekezdésében foglalt módon történt, amely esetben a minimálár, a becsérték 35%-a.

A jogosultak értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével, a 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet 2. §. (2) bekezdésében foglalt módon, megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1310678/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 11. 10. | 18:00 || A pályázat véget ért.

2018. 10. 26. | 18:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1310678F3 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Jelentkezem a megtekintésre. Üdvözlettel. Érdeklődő

  • || P1310678F2 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Jelentkezem a megtekintésre. Üdvözlettel. Érdeklődő

  • || P1310678F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló szeretnék bejelenkezni a megtekintésre P.I éerdklődő.