A nyertes ár
60 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2018. 11. 24. 12:00

Ismertető

Irodaként használt belvárosi lakás teremgarázs parkolókkal Nyíregyházán

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

település, hrsz megnevezés, alapterület Mennyiség (db) Egységár (Ft/db) Érték (Ft) Nyíregyháza 119/2/B/10 hrsz lakás 126 m2 1 42.000.000.-Ft 42.000.000.-Ft Nyíregyháza 119/2/B/162 hrsz parkoló 12 m2 1 1.410.000.-Ft 1.410.000.-Ft Nyíregyháza 119/2/B/163 hrsz parkoló 12 m2 1 1.410.000.-Ft 1.410.000.-Ft

Pályázat kezdete
2018. 11. 09. | 12:00
Pályázat vége
2018. 11. 24. | 12:00
Ügyszám
18.Fpk.3056
Becsérték44 820 000 Ft
Minimálár44 820 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ASSET Insolvency Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4
Cégjegyzékszám
01-09-910627

Adós adatai

Cégnév
Synergon Consulting Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1141 Budapest, Fogarasi út 218..
Cégjegyzékszám
01 09 930441

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 18.Fpk.3056 ügyszámú nyilvános pályázat, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a Synergon Consulting Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 930441, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 218..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 60 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1353785F1
Szerződéskötés dátuma: 8.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 60 naptári napon belül kerülhet sor.8.2. Az adásvételi szerződésre a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.3056 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 24. 12 óra 00 perckor, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a Synergon Consulting Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 930441, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 218..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.3056 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. november 9. 12 óra 00 perckor, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a Synergon Consulting Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 930441, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 218..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1353785.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4), mint a(z) Synergon Consulting Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 930441, székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 218..) Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 18.Fpk.3056/2016/27.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. október 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1353785
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. november 9. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. november 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 544 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 2.1. A pályázó 1.544.600.- Ft összegű ajánlati biztosíték egy összegben való megfizetésére köteles a felszámoló szervezet K&H Bank Zrt-nél vezetett elkülönített bankszámlájára való átutalással.

2.2. Az átutalás közlemény rovatában a felszámoló kéri feltüntetni a(z) Synergon Consulting Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a.",” ajánlati biztosíték” közleményt.

2.3. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának (10404601-49515349-52571022 sz. számlán való jóváírásának!) határideje: 2018. november hónap 24. napja, 12:00 óra.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 3.1. Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja.

3.2. Az ajánlati biztosíték a Vagyontárgy vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.

3.3. Az ajánlati biztosíték a pályázó javára nem kamatozik.

3.4. Amennyiben a Vagyontárgy tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötésére a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem kerül sor a pályázat szerinti határidőn belül, vagy a nyertes pályázó a Vagyontárgy vételárát nem fizeti meg maradéktalanul a pályázat szerinti határidőben, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. 

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

település, hrsz megnevezés, alapterület Mennyiség (db) Egységár (Ft/db) Érték (Ft)
Nyíregyháza 119/2/B/10 hrsz lakás 126 m2 1 42.000.000.-Ft 42.000.000.-Ft
Nyíregyháza 119/2/B/162 hrsz parkoló 12 m2 1 1.410.000.-Ft 1.410.000.-Ft
Nyíregyháza 119/2/B/163 hrsz parkoló 12 m2 1 1.410.000.-Ft 1.410.000.-Ft

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 44 820 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 44 820 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: társasházi lakás

Típus:
lakás
Területe:
126 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
42 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nyíregyháza
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
119/2/B/10.
Ingatlan postai címe:
4400 Nyíregyháza , Szabadság tér 12.. B. lh. 2. em. 7.
Területnagyság:
126 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
társasházi lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Synergon Consulting Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." (1141 Budapest, Fogarasi út 218.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 248.551 Ft adótartozás és járulékai erejéig, Adóosztály 129082/2013.III. jogosult: Nyíregyháza Megyi Jogú Város Önkormányzata- Egyetemleges Keretbiztosítéki Jelzálogjog 5.000.000 EUR keretösszeg és járulékai erejéig. Biztosított jogviszonyok, Jogosult változás, a68433/2009.11.06. számú eredeti bejegyzés rangsorába, Lásd Nyíregyháza 119/2/B/162 és 119/2/B/163 hrsz-ú ingatlanokat. Jogosult: TVP-GABONA Kereskedőház Kft- Végrehajtási jog 130.132.984 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, Dr. Király András ÖV. VH. 500.V.2668/2013/26. Jogosult: TRADE & VON PEIN Magyarország Gabonaipari Kft.- Végrehajtási jog 543.474 Ft adótartozás és járulékai erejéig. Adóosztály 6026-3/2014. Jogosult: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.SYNERGON CONSULTING Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Kft „fa” - Nyíregyháza, Szabadság tér 12/B. szám alatti ingatlan értékelése5- Végrehajtási jog 611.098 Ft adótartozás és járulékai erejéig. Adó/1590-4/2015./ Jogosult: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.- Végrehajtási jog 200.000 EUR főkövetelés és járulékai erejéig, Dr. KirályAndrás ÖV. VH. 500.V.2197/2015/18. Jogosult: TVP-Gabona KereskedőházKft.- Végrehajtási jog 1.926.809 Ft adótartozás és járulékai erejéig. Adó/153-4/2018/. Jogosult: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: teremgarázs beálló (2 db.)

Típus:
garázs
Területe:
24 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nyíregyháza
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
119/2/B/162 és /163
Ingatlan postai címe:
4400 Nyíregyháza , Szabadság tér 12.. B. lh. pince em.
Területnagyság:
24 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
teremgarázs beálló (2 db.)

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Synergon Consulting Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." (1141 Budapest, Fogarasi út 218.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Egyetemleges Keretbiztosítéki Jelzálogjog 5.000.000 EUR keretösszeg ésjárulékai erejéig. Biztosított jogviszonyok, Jogosult változás, a68433/2009.11.06. számú eredeti bejegyzés rangsorába, Lásd Nyíregyháza119/2/B/10 hrsz-ú ingatlant. Jogosult: TVP-GABONA Kereskedőház Kft- Végrehajtási jog 130.132.984 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, Dr. KirályAndrás ÖV. VH. 500.V.2668/2013/26. Jogosult: TRADE & VON PEINMagyarország Gabonaipari Kft.- Végrehajtási jog 200.000 EUR főkövetelés és járulékai erejéig, Dr. KirályAndrás ÖV. VH. 500.V.2197/2015/18. Jogosult: TVP-Gabona KereskedőházKft.- Végrehajtási jog 919.461 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Adótartozás, Dr.Király András öb. végrehajtó 500.V.2006/2015/137 (képviseli: NAV Kelet-Budapesti Igazgatósága), jogosult: NAV.- Jelzálogjog 2.175.360 Ft adótartozás és járulékai erejéig. Adó/153-3/2018/.Jogosult: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Cím:                     Nyíregyháza, Szabadság tér 12/b.Időpont:                2018.11.19. 11:00 – 12:00 óra között, amennyiben előzetesen írásban jelzik a felszámolószervezet felé 72 órával korábban az EÉR üzenőfalán 11.1. A felszámoló által meghatározott pályázati feltételek bármelyikétől való eltérés (ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a pályázat feltételrendszere szerint kötelezően megteendő nyilatkozatok bármelyikét pályázatában nem teszi meg) a pályázó pályázatának sikertelenségét vonja maga után.11.2. A pályázó sikertelen pályázati részvétele esetén a sikertelen pályázattal kapcsolatosan felmerült mindennemű költség kizárólagosan a pályázót terheli, a pályázó a felmerült költségeivel kapcsolatosan a felszámoló felé nem támaszthat semmiféle igényt.11.3. A pályázó sikeres pályázati részvétele esetén a sikeres pályázattal kapcsolatosan felmerült mindennemű költség (ide értve a pályázat keretében értékesített vagyontárgy tulajdonjogának a pályázóra való átszállásával kapcsolatosan felmerülő, a szerződéskötés ügyvédi munkadíjat magában foglaló összes költséget) kizárólagosan a pályázót terheli.11.4. A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.11.5. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.11.6. A pályázó részéről a pályázati feltételek teljesítése kötelező, ide értve a pályázat körében előírt jognyilatkozatok megtételének határidejére és okirati tartalmára, okirati formájára vonatkozó feltételeket.11.7. A pályázati feltételeket teljesítő, a felszámoló által érvényesnek nyilvánított pályázatok közül a felszámoló a legmagasabb vételárat tartalmazó pályázatot hirdeti ki nyertes pályázatként.11.8. A pályázat keretében értékesítésre kerülő vagyontárgy tulajdonjogát a vevő végrehajtási jogtól, jelzálogjogtól mentesen szerzi meg. (Az adós vagyonát terhelő végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik, az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.)11.9. A pályázat keretében értékesítésre kerülő vagyontárgyat jelen pályázat közzététele időpontjában per nem érinti, jelen pályázat közzététele időpontjában a vagyontárgyat érintő igényről a felszámolónak nincs tudomása.11.10. A pályázat keretében értékesítésre kerülő vagyontárgy állapotát, használhatóságát a felszámoló nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: a cég a lakás értékesítését nem tette adókötelessé, az értékesítés adómentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 5.1. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.

Vételár megfizetésének módja, határideje: 6.1. A Vagyontárgy vételárának az ajánlati biztosíték összegén felüli része (Vételárhátralék) megfizetésére a nyertes pályázó Szerződés megkötésétől számított 60 naptári napon belül köteles.

6.2. A Vételárhátralékot kizárólag forintban, egy összegben lehet megfizetni, a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-52571022 sz. elkülönített letéti bankszámlára való átutalással.

6.3. A Vételárhátralék összegéből a felszámolási költségek, díjak összegén felüli, fennmaradó rész (a pályázat keretében értékesített vagyontárgy utolsó vételárrészlete) vonatkozásában a felszámoló készpénz helyettesítő eszköz felhasználását nem zárja ki, de a felszámoló a részletfizetést kizárja.

6.4. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6.§-ának és 27.§-ának rendelkezése szerint a nyertes licitálóval a felszámoló a pályázat keretében értékesített vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes licitálóval akkor kötheti meg, ha a nyertes licitáló igazolja a felszámoló részére, hogy a nyertes ajánlat szerinti nettó vételár 1%-ával megegyező összeget, mint jutalékot megfizette az elektronikus értékesítési rendszer működtetője részére.

6.5. A pályázó sikeres pályázati részvétele esetén az értékesítésre kerülő vagyontárgy vételárát a vonatkozó adásvételi szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni, azzal, hogy a szerződésben meghatározható fizetési határidő maximum a szerződés megkötésének napjától számított 60. naptári nap lehet. Amennyiben a szerződés megkötésétől számított 60. naptári nap munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.

 6.6. A felszámoló által meghatározott pályázati feltételek bármelyikétől való eltérés (ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a pályázat feltételrendszere szerint kötelezően megteendő nyilatkozatok bármelyikét pályázatában nem teszi meg) a pályázó pályázatának sikertelenségét vonja maga után.

6.7. A pályázó sikertelen pályázati részvételével kapcsolatosan a felszámoló felé nem támaszthat költségigényt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 8.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 60 naptári napon belül kerülhet sor.

8.2. Az adásvételi szerződésre a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: 9.1. Az értékesítésre kerülő vagyontárgy birtokba vételéről a nyertes pályázó saját költségén, a vagyontárgy vételárának hiánytalan megfizetését követő 15 naptári napon belül köteles gondoskodni.

9.2. A határidő elmulasztása esetén a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, őrzéséért költségtérítést számít fel a pályázóval szemben.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ASSET INSOLVENCY Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A felszámolóbiztos a pályázatokban megjelölt vételár ajánlatok összege alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat tartalmazót minősíti legkedvezőbbnek.A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, valamint gazdasági társaság vehet részt.Magánszemély pályázó a pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: név, állampolgárság, lakóhely, anyja születési neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó – alanyisága.Gazdasági társaság pályázó pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: társaság elnevezés, cégjegyzékszám, székhely, adószám, statisztikai számjel (KSH szám) valamint a pályázó képviseletében eljáró vezető tisztségviselő neve.Külföldi pályázó fentiek mellett köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat körében értékesítendő vagyontárgyat (a továbbiakban Vagyontárgy) a pályázó meg kívánja vásárolni.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által a Vagyontárgyra megajánlott vételár megjelölését.A pályázó által megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban (HUF).A pályázónak ajánlatát 90 napos ajánlati kötöttség vállalásával kell megtennie.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által vállalt, a pályázati kiírás feltételrendszerével megegyező fizetési feltételeket.A felszámoló felkéri mindazon érintetteket, akik az adós értékesítésre kerülő vagyontárgyára vonatkozóan szerződés alapján elővásárlási  joggal rendelkeznek, de elővásárlási joguk közhiteles nyilvántartásba jelen pályázat közzététele időpontjáig bejegyzésre nem került, hogy elővásárlási joguk fennállására vonatkozó nyilatkozatukat – az elővásárlási jog létrejöttének igazolására szolgáló dokumentumok eredeti okirati példányainak csatolásával – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig  (2018. év november hónap 24. napjának 12:00 órájáig) jelentsék be írásban a felszámoló részére, teljes bizonyítóerejű magánokirat keretében megtett nyilatkozat útján.Továbbá tartalmaznia kell a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) aláírási címpéldányát.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által vállalt, a pályázati kiírás feltételrendszerével megegyező fizetési feltételeket, és a megajánlott vételár fedezetének a pályázat feltételrendszere szerinti igazolását. A pályázó által megajánlott vételár fedezetének igazolására kizárólag magyar pénzforgalmi szolgáltató által kiállított, a pályázó tulajdonát képező bankszámla pozitív egyenlegére vonatkozó igazolás, vagy magyar pénzforgalmi szolgáltató által kiállított, magyar állampapírokra illetve magyar állampapírokba fektető befektetési alapra vonatkozó fedezetigazolás kerülhet elfogadásra a pályázat értékelésénél. Bankszámla egyenlegre vonatkozó igazolás esetében követelmény, hogy az igazolás szerinti pozitív bankszámla egyenleg összegének el kell érnie a pályázó ajánlata szerinti vételárnak az ajánlati biztosítékon felüli összegét. Magyar állampapírokra/befektetési jegyekre vonatkozó igazolás esetében követelmény, hogy az állampapíroknak/befektetési jegyeknek a pályázó ajánlatának kelte napján aktuális forint ellenértékének el kell érnie a pályázó ajánlata szerinti vételárnak az ajánlati biztosítékon felüli összegét.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 10.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a pályázó költségére a felszámoló által kijelölt ügyvéd szerkeszti és ellenjegyzi. Az ügyvédi munkadíj mértéke az adásvételi szerződésben meghatározott vételár összegének 1%-a+ÁFA, de minimum 50.000.-Ft + ÁFA. A szerződéskötés helyszíne a felszámoló szekszárdi fióktelepe. A szerződéskötés helyszínén és időpontjában a nyertes pályázó gazdasági társaságnak át kell adnia a szerződést szerkesztő ügyvéd részére a pályázó 30 napnál nem régebbi, eredeti p��ldányú, hiteles cégkivonatát, és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) eredeti okirati példányú aláírási címpéldányát, vagy eredeti példányú aláírás mintáját.

10.2. A felszámoló a Vagyontárgy értékesítésével kapcsolatosan a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségének eleget tett, jelen értékesítési hirdetmény tervezetéről a felszámoló a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben meghatározott módon értesítette az érintetteket.

10.3. A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

10.4. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

10.5.  Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

10.6. A pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére.

10.7.  A pályázattal, illetve a Vagyontárgy megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1353785/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 11. 24. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 11. 09. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.