Eredménytelenítés ideje
2018. 12. 31. 19:10
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 12. 31. 19:10

Ismertető

BM Rekultív Kft-ben lévő üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

BM Rekultív Hulladékgazdálkodó és Szolgáltató Kft.-ben (2524 Nagysáp, hrsz. 046/3) lévő üzletrész A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész Cég neve: BM Rekultív Hulladékgazdálkodó és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 01-09-946108 Cég főtevékenysége: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: 30% Tehermentes: igen Szavazati jog: Nem ismert Pótbefizetési kötelezettség: Nem ismert

Pályázat kezdete
2018. 12. 07. | 10:00
Pályázat vége
2018. 12. 31. | 19:10
Ügyszám
31.Fpk.2127/2017.
Becsérték7 500 000 Ft
Minimálár7 500 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1031 Budapest, Nánási út 97.
Cégjegyzékszám
01-09-923104

Adós adatai

Cégnév
Landfill Investment Kft. törölt cég
Székhely
1161 Budapest, János utca 192..
Cégjegyzékszám
0109946108

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 31.Fpk.2127/2017. ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97., levelezési cím: 1311 Budapest, hrsz. Pf.: 18) vagyonrendező által a Landfill Investment Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109946108, székhely: 1161 Budapest, János utca 192..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 31.Fpk.2127/2017. ügyszámú nyilvános pályázat 2018. december 31. 19 óra 10 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97., levelezési cím: 1311 Budapest, hrsz. Pf.: 18) vagyonrendező által a Landfill Investment Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109946108, székhely: 1161 Budapest, János utca 192..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31.Fpk.2127/2017. ügyszámú nyilvános pályázat 2018. december 7. 10 óra 00 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97., levelezési cím: 1311 Budapest, hrsz. Pf.: 18) vagyonrendező által a Landfill Investment Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109946108, székhely: 1161 Budapest, János utca 192..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1430156.

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97., levelezési cím: 1311 Budapest, hrsz. Pf.: 18), mint a(z) Landfill Investment Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 0109946108, székhely: 1161 Budapest, János utca 192..) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.2127/2017/10.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2018. november 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1430156
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. december 7. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. december 23. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 375 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Kft. ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68630951 számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig, (Közlemény rovatba: Landfill Investment Kft. „VR” pályázat – ajánlati biztosíték”). Az ajánlati biztosíték nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló igazolást csatolni kell a pályázathoz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. A pályázati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

BM Rekultív Hulladékgazdálkodó és Szolgáltató Kft.-ben (2524 Nagysáp, hrsz. 046/3) lévő üzletrész
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész
Cég neve: BM Rekultív Hulladékgazdálkodó és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszáma: 01-09-946108
Cég főtevékenysége: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: 30%
Tehermentes: igen
Szavazati jog: Nem ismert
Pótbefizetési kötelezettség: Nem ismert

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 7 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve:
BM Rekultív Hulladékgazdálkodó és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszáma:
01-09-946108
Cég főtevékenysége:
Egyéb
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon 30%
Tehermentes:
igen
Szavazati jog:
Nem ismert
Pótbefizetési kötelezettség:
Nem ismert
Becsérték:
7 500 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonrendezővel történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni 2018.12.12-én 12 óra 00 perc – 14 óra 00 perc között, valamint 2018.12.19-én 12 óra 00 perc – 14 óra 00 perc között. (telefonszám: 06-20/553-7880)

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az üzletrész értékesítése során áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik. Áfa hatályán kívüli értékesítés.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a vagyonrendező által elkészítésre és feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 15 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Az értékesítésre kerülő vagyonért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A vagyonrendező részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat vagy árverés kiírásáról döntsön.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Kft. ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68630951 számú elkülönített bankszámlájára a ) Landfill Investment Kft. „v.r.” megjegyzéssel kell átutalni egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 15 napos fizetési határidőn belül. Fizetési határidő: Az adásvételi szerződést az EÉR értékesítési jegyzőkönyv megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a vagyonrendező az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötés az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 1 % jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A birtokbavétel a vevő kockázata és feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti, és a kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés kötelezettség nem áll fenn. Az eljárásban a vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100%-a. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a vagyonrendező által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni az okiratot szerkesztő ügyvéd részére.A pályázatnak tartalmaznia kell:• Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.• A megajánlott vételárat• A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlata a pályázatban szereplő és ott részletesen ismertetett vagyontárgyakra és pályázati feltételekre vonatkozik• A pályázó nyilatkozata a 60 napos ajánlati kötöttségről • Bánatpénz megfizetésének igazolása• Számlaszám közlése, amelyre a fel nem használt bánatpénz visszautalhatóA vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:https://eer.gov.hu/palyazat/A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a vagyonrendező által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni az okiratot szerkesztő ügyvéd részére.A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1114450/tetelek.pdf

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a vagyonrendező által elkészítésre és feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 15 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Az értékesítésre kerülő vagyonért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A vagyonrendező részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat vagy árverés kiírásáról döntsön.
Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti, és a kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés kötelezettség nem áll fenn. Az eljárásban a vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100%-a. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/ A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a vagyonrendező által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni az okiratot szerkesztő ügyvéd részére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
• Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
• A megajánlott vételárat
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlata a pályázatban szereplő és ott részletesen ismertetett vagyontárgyakra és pályázati feltételekre vonatkozik
• A pályázó nyilatkozata a 60 napos ajánlati kötöttségről
• Bánatpénz megfizetésének igazolása
• Számlaszám közlése, amelyre a fel nem használt bánatpénz visszautalható

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:
https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a vagyonrendező által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni az okiratot szerkesztő ügyvéd részére.
A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1114450/tetelek.pdf

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1430156/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 12. 31. | 19:10 || A pályázat véget ért.

2018. 12. 19. | 11:49 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 72 órával.

2018. 12. 13. | 14:49 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 24 órával.

2018. 12. 12. | 15:00 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 24 órával.

2018. 12. 12. | 08:41 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 6 órával.

2018. 12. 11. | 16:36 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 21 órával.

2018. 12. 10. | 17:20 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 3 órával.

2018. 12. 07. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.