A nyertes ár
22 900 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2019. 02. 12. 15:15

Ismertető

Rum belterületi gazdasági épület, udvar, beépítetlen terület, közforgalom elől el nem zárt magánút

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Rum belterület 474/22 hrsz.-ú, 10193 m2 nagyságú kivett épület, udvar megnevezésű, Rum belterület 474/23 hrsz.-ú, 4078 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű és Rum belterület 474/20 hrsz.-ú, 890 m2 nagyságú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlanok.

Pályázat kezdete
2019. 02. 12. | 10:00
Pályázat vége
2019. 02. 12. | 15:15
Ügyszám
Cg.18 09 103668_1
Megnézem az előző kiírást
Becsérték33 600 000 Ft
Minimálár16 800 000 Ft
Kikiáltási ár21 600 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1.
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
GENSLER-HUNGÁRIA Kábelgyártó Kft.„f.a.”
Székhely
9700 Szombathely, Rumi utca 234.
Cégjegyzékszám
18-09-103668

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a Cg.18 09 103668_1 ügyszámú nyilvános pályázat, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a GENSLER-HUNGÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-103668, székhely: 9700 Szombathely, Rumi utca 234.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 22 900 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1465074F3
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a GENSLER-HUNGÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-103668, székhely: 9700 Szombathely, Rumi utca 234.) adóssal szembeni, Cg.18 09 103668_1 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a GENSLER-HUNGÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-103668, székhely: 9700 Szombathely, Rumi utca 234.) adóssal szembeni, Cg.18 09 103668_1 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló a(z) GENSLER-HUNGÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-103668, székhely: 9700 Szombathely, Rumi utca 234.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) Cg.18 09 103668_1 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1465074

Az ártárgyalás kezdete: 2019. február 12. 10 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2019. február 12. 15 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Cg.18 09 103668_1 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. január 26. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a GENSLER-HUNGÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-103668, székhely: 9700 Szombathely, Rumi utca 234.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Cg.18 09 103668_1 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. január 11. 14 óra 00 perckor, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a GENSLER-HUNGÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-103668, székhely: 9700 Szombathely, Rumi utca 234.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1465074.

Pályázati Hirdetmény

A(z) HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.), mint a(z) GENSLER-HUNGÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-103668, székhely: 9700 Szombathely, Rumi utca 234.) Szombathelyi Törvényszék 3.Fpk.18-14-000319.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. december 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1465074
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. január 11. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. január 26. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 208 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemeknél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a Help Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlájára történő átutalással, "Gensler-Hungária Kft. fa. pályázat - ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Rum belterület 474/22 hrsz.-ú, 10193 m2 nagyságú kivett épület, udvar megnevezésű, Rum belterület 474/23 hrsz.-ú, 4078 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű és Rum belterület 474/20 hrsz.-ú, 890 m2 nagyságú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlanok.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 33 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 16 800 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett épület, udvar

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
10 193 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Rum
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
474/22
Ingatlan postai címe:
Rum, Vasút utca
Területnagyság:
10 193 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett épület, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Gensler-Hungária Kábelgyártó Kft. fa. (9700 Szombathely, Rumi út 234.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Soproni Távközlési Igazgatóság részére vezetékjog; az E.On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. részére vezetékjogok; az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe részére 500 000 EUR erejéig (lásd rumi 474/20 hrsz.-ú és a szombathelyi 10900 hrsz.-ú ingatlanokat is ) egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

Típus:
kivett közforgalom elől el nem zárt magánút
Területe:
890 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Rum
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
474/20
Ingatlan postai címe:
Rum, Vasút utca
Területnagyság:
890 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Gensler-Hungária Kábelgyártó Kft. fa. (9700 Szombathely, Rumi út 234.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Soproni Távközlési Igazgatóság részére vezetékjog; az E.On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. részére vezetékjogok; az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe részére 500 000 EUR és 70 000 EUR erejéig egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjogok vannak bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
beépítetlen terület
Területe:
4 078 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Rum
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
474/23
Ingatlan postai címe:
Rum, Vasút utca
Területnagyság:
4 078 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Gensler-Hungária Kábelgyártó Kft.fa. (9700 Szombathely, Rumi út 234.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Soproni Távközlési Igazgatóság részére vezetékjog; az E.On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. részére vezetékjogok; az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe részére 500 000 EUR erejéig (lásd rumi 474/20 hrsz.-ú és a szombathelyi 10900 hrsz.-ú ingatlanokat is ) egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelem megtekinthető munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az áfa alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe) Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a p��lyázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet. Az értékesítésre kerülő ingatlanokért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló tudomása szerint az ingatlanok környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintettek, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában, vagy ha az ajánlott vételár nem éri el a minimálárat eredménytelenné nyilvánítja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

Ezen nyilvános pályázati felhívásban a vagyontárgyak nyolcadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor.A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1465074/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 02. 12. | 15:16 || Az új ártárgyalás véget ért.

2019. 02. 12. | 15:05 || P1465074F3 22 900 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 12. | 15:04 || P1465074F4 22 500 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 12. | 14:59 || P1465074F3 22 300 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 12. | 14:58 || P1465074F4 22 100 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 12. | 14:53 || P1465074F3 22 000 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 12. | 12:34 || P1465074F4 21 700 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 12. | 12:30 || P1465074F3 21 600 000 Ft licitet tett.

2019. 02. 12. | 10:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2019. 01. 26. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2019. 01. 11. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1465074F6 kommentje:

  .

 • || P1465074F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Magánszemély vásárló esetén is ÁFA mentes az értékesítés? Köszönettel. Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az értékesítés magánszemély vevő esetén is ÁFA mentes.

 • || P1465074F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A bánatpénzt megfizettem. 2019.01.24. csütörtökön 10 órakor megtudnám nézni az ingatlant. Köszönettel

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Rendben, 2019. 01. 24-én csütörtökön 10 órakor a megtekintést biztosítjuk.

 • || P1465074F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Szeretnék idő pontot egyeztetni az ingatlan személyes megtekintéséhez. Várom szíves visszajelzését. Tisztelettel: LK

 • || Értékesítő kommentje:

  A bánatpénz befizetését követően tudunk időpontot biztosítani az ingatlan megtekintéséhez. Tisztelettel: Felszámolóbiztos

 • || P1465074F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Kérem, szíveskedjen időpontot biztosítani részemre az ingatlan személyes megtekintéséhez. Várom szíves visszajelzését, amelyet előre is köszönök! Tisztelettel: BI

 • || Értékesítő kommentje:

  A bánatpénz befizetését követően tudunk időpontot biztosítani az ingatlan megtekintéséhez. Tisztelettel: Felszámolóbiztos