Legmagasabb ajánlat
50 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2015. 05. 18. 12:00
Eredménytelen pályázat: Egyéb ok.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2015. 05. 18. 12:00

Ismertető

Kávézó bútor és műszaki berendezései

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Kávézó bútorzata, műszaki berendezései

Jelentkezési határidő
2015. 04. 30. | 12:00
Pályázat kezdete
2015. 04. 30. | 12:00
Pályázat vége
2015. 05. 18. | 12:00
Ügyszám
1.Fpk.14-14-000044/3
EÉR azonosító
P15042
Becsérték
380 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
APPORT Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Engels utca 34..
Cégjegyzékszám
18-09-000366

Adós adatai

Cégnév
IRMA-BOLT Kft„f.a.”
Székhely
8840 Csurgó, Dobó István utca 31.
Cégjegyzékszám
14-09-308651

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.14-14-000044/3 ügyszámú nyilvános pályázat, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a IRMA-BOLT Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-308651, székhely: 8840 Csurgó, Dobó István utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A pályázó által megajánlott ár alacsony

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.14-14-000044/3 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a IRMA-BOLT Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-09-308651, székhely: 8840 Csurgó, Dobó István utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.14-14-000044/3 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 12 óra 00 perckor, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a IRMA-BOLT Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-308651, székhely: 8840 Csurgó, Dobó István utca 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15042.

Pályázati Hirdetmény

A(z) APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..), mint a(z) IRMA-BOLT Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-308651, székhely: 8840 Csurgó, Dobó István utca 31.) Kaposvári Törvényszék 1.Fpk.14-14-000044/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15042
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 18 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig az APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft 12094507-00123318-00300007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kávézó bútorzata, műszaki berendezései

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 380 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kávézó berendezések

Típus:
Bútor
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
24 db
Becsérték:
200 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Műszaki berendezések

Típus:
Műszaki cikk
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
9 db
Becsérték:
180 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett eszközökről tételes lista az EÉR rendszerben megtekinthető. Az értékesítésre kerülő vagyon elemek előzetes egyeztetést követően megtekinthetők.További információ a 0036-94-508219-es telefonon és az info@apport.hu mail címen kérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással kéri a számla kiállításától számított 15 napon belül. A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással kéri a számla kiállításától számított 15 napon belül. A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak teljes vételár megfizetését követően történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A bútorzat részben beépített (kiszerelhető), 2009-2010. évi beszerzésű, jó állapotú. A műszaki berendezések kiszerelt állapotúak, működőképesek. Az egyes csoportokon belül egyedi eszközökre ajánlatot nem fogadunk el.Ha a pályázati eljárás eredményes , a felszámoló az ajánlati biztosíték összegét a nyertes pályázó által fizetett vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv 49/A .§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától- számított nyolc munkanapon belül visszautalja.Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben elveszíti, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér az a., és a b., csoportba szereplő eszközökre csoportonként külön-külön , melyeket az APPORT Kft által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével , elektronikusan lehet teljesíteni.Az ajánlatoknak tartalmazni kell:-A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, mail címét, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállal��sáról.-Kötelezettség vállaló nyilatkozatot , hogy a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a vételárat átutalja.-Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.Elővásárlási jogosultak jogukat a pályázati kiírás keretein belül gyakorolhatják.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejáratát követő öt napon belül kerül sor . Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága, emellett előnyt élvez az a pályázó akinek ajánlata több tételre vonatkozik. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 105-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eszközök a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15042/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 05. 18. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2015. 04. 30. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.