Eredménytelenítés ideje
2015. 09. 30. 13:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2015. 09. 30. 13:00

Ismertető

Irodaház és udvar Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Eladó Irodaház Kecskeméten

Pályázat kezdete
2015. 09. 15. | 13:00
Pályázat vége
2015. 09. 30. | 13:00
Ügyszám
13. Fpk. 03-14-000744
EÉR azonosító
P151990
Becsérték
98 500 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév
EuroSys Telecom Távközlési Kft.„f.a.”
Székhely
6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/a..
Cégjegyzékszám
03-09-111783

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13. Fpk. 03-14-000744 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a EuroSys Telecom Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-111783, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13. Fpk. 03-14-000744 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. szeptember 30. 13 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a EuroSys Telecom Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-111783, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13. Fpk. 03-14-000744 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. szeptember 15. 13 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a EuroSys Telecom Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-111783, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P151990.

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) EuroSys Telecom Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-111783, székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/a..) Kecskeméti Törvényszék 13. Fpk. 03-14-000744/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. augusztus 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P151990
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. szeptember 15. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. szeptember 30. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 955 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásáig a felszámoló szervezet KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített a K and H Bank Nyrt. vezetett 10200964-20213431-00000000 számú számlájára kell megfizetni EuroSys Kft. fa megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Eladó Irodaház Kecskeméten

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 98 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Irodaház, udvar

Típus:
iroda
Területe:
1 644 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kecskemét
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
8839/2
Ingatlan postai címe:
6000 Kecskemét, Mindszenti körút 27/A.. 2 ép.
Művelési ág:
kivett irodaház, udvar
Területnagyság:
1 644 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Irodaház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Orgovány és Vidéke TKSZ "fa" 42.000.000.-Ft jelzálogjog, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 64063.337.-Ft jelzálogjog, NAV 94.279.945.- végrehajtási jog, Kecskeméti Megyei Jogú Város 1.063.702.-Ft végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. szám alatt van lehetőség 2015. szeptember 14-én 10-12 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 15 nap

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámolóelkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók általmegtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásábanlegfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az ÉERrendszerének igénybevételével , üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annakkezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 80 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. A megvásárlásra felkínált ingatlanvagyonra az adós nevében a pályázat kiírója kellékszavatosságot nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P151990/tetelek.pdf

Licitnapló

2015. 09. 30. | 13:00 || A pályázat véget ért.

2015. 09. 15. | 13:00 || A pályázat megkezdődött.