A nyertes ár
42 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2019. 02. 16. 09:01

Ismertető

Kivett telephely

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Devecser belterület 478. helyrajzi számú, természetben 8460 Devecser, Szent Imre utca 32. szám alatt található 2 ha 1482 m2 területű kivett telephely 4880 m2 bruttó alapterületű épülettel

Pályázat kezdete
2019. 02. 01. | 09:00
Pályázat vége
2019. 02. 16. | 09:01
Ügyszám
28.Fpk.3909
Becsérték59 000 000 Ft
Minimálár42 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
M&A Partners Vagyon-és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20
Cégjegyzékszám
01-09-998231

Adós adatai

Cégnév
GREEN GUM Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1119 Budapest, Etele út 63.. IX. em. 82.
Cégjegyzékszám
01 09 962813

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 28.Fpk.3909 ügyszámú nyilvános pályázat, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi S. utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a GREEN GUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 962813, székhely: 1119 Budapest, Etele út 63.. IX. em. 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 42 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1540572F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötése a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított 30 napon belül történik.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 28.Fpk.3909 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 16. 09 óra 01 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi S. utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a GREEN GUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 962813, székhely: 1119 Budapest, Etele út 63.. IX. em. 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 28.Fpk.3909 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 1. 09 óra 00 perckor, a M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi S. utca 11. 4 em. 20) felszámoló által a GREEN GUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 962813, székhely: 1119 Budapest, Etele út 63.. IX. em. 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1540572.

Pályázati Hirdetmény

A(z) M & A Partners Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 4 em. 20, levelezési cím: 1052 Budapest, Petőfi S. utca 11. 4 em. 20), mint a(z) GREEN GUM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 962813, székhely: 1119 Budapest, Etele út 63.. IX. em. 82.) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.3909/2016/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1540572
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. február 1. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. február 16. 09 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 770 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig az adós társaság rendelkezésére kell bocsátania, ha azt átutalással fizeti, úgy a 'GREEN GUM Kft. "FA" ajánlati biztosíték' közleménnyel, a felszámoló adós társaságok pénzeszközei részére elkülönített, az ERSTE Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-76277377 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Devecser belterület 478. helyrajzi számú, természetben 8460 Devecser, Szent Imre utca 32. szám alatt található 2 ha 1482 m2 területű kivett telephely 4880 m2 bruttó alapterületű épülettel

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 59 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 42 000 000 forint. (a becsérték 71%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
2,148 hektár
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
59 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
478
Művelési ág:
Kivett telephely
Területnagyság:
2,148 hektár
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
GREEN GUM Technologies Kft. "f.a." 1119 Budapest, Etele út 63.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog, jogosult: E.on;Jelzálogjog, jogosult: Tisza Takarékszövetkezet "f.a.";Jelzálogjob, elidegenítési és terhelési tilalom, jogosult: Sajóvölgye Takarékszövetkezet;Végrehajtási jog, jogosult: Tisza Takarékszövetkezet "f.a."; Végrehajtási jog, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Telefonos elérhetőség: 0620/955-5737, munkanapokon 14-16 óra között. E-mailes elérhetőség: iroda@mapartners.hu.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdése alapján mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj a vételár 2 %-a, de minimum 100.000 Ft + ÁFA.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 30 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben az ajánlati biztosíték összegén túl beszámítással nem élhet.

A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt további kötelezettségeinek teljesüléséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötése a kiértékelési jegyzőkönyv feltöltésétől számított 30 napon belül történik.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokbaadás a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, díját a nyertes pályázat esetén a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni, továbbá annak kiegyenlítésére a pályázati ajánlatában kötelezettséget kell vállalnia. Az ügyvédi munkadíj a vételár 2 %-a, de minimum 100.000 Ft + ÁFA.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az ingatlanban egy bérlő rendelkezik élő bérleti szerződéssel. Az ingatlan területén több száz tonna gumihulladék van elhelyezve, melynek ártalmatlanítását a felszámoló megkezdte, a teljes elszállítás 2019. március 15-ig történik meg.
A minimálár: 42.000.000 Ft, ami a becsérték 70 %-a. A minimálár csökkentését a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó adatait (cég esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt, magánszemély esetén: személyes adatokat)
- a vagyontárgy pontos megnevezését
- egyösszegű, nettó vételár megjelölését
- az ajánlott fizetési feltételeket
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását
- a 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot
- nyilatkozatot, hogy a vagyontárgy állapotát megismerte, a kellékszavatossági, illetve garanciális igényeiről lemond
- fedezeti igazolást ügyvédi letét formájában a fennmaradó vételár tekintetében
- az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy ajánlatának el nem fogadása esetén az ajánlati biztosítékot milyen bankszámlára kéri visszautalni
- hogy elfogadja az elektronikus (e-mail) kapcsolattartást
- a vételárfizetésen kívüli egyéb kötelezettségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást
- nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket teljes terjedelemben elfogadja.

A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére. Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Amennyiben a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő összegű pályázati ajánlatok érkeznek, úgy a kiíró ártárgyalást tart.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben a felszámoló 5 napot biztosít e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei fennállnak, annak a felszámoló eleget tett.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1540572/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 02. 16. | 09:01 || A pályázat véget ért.

2019. 02. 01. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.