A nyertes ár
1 750 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2019. 02. 20. 14:00

Ismertető

eladó telekrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Debrecen külterület, 0582/143 hrsz-ú, Feketerét utca 11. szám alatt található 743 m2 nagyságú telek 2/4 tulajdoni aránya. A képen látható lakóház melletti üres telek.

Pályázat kezdete
2019. 02. 20. | 09:00
Pályázat vége
2019. 02. 20. | 14:00
Ügyszám
5.Fpk.01-13-004753
Megnézem az előző kiírást
Becsérték2 500 000 Ft
Minimálár1 750 000 Ft
Kikiáltási ár1 765 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Receiver Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6
Cégjegyzékszám
01-10-046562

Adós adatai

Cégnév
Civis Globál Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1132 Budapest, Váci út 18.
Cégjegyzékszám
01 10 047636

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.01-13-004753 ügyszámú nyilvános pályázat, a Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6) felszámoló által a CGB Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 047636, székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 750 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1546576F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6) felszámoló által a CGB Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 047636, székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.) adóssal szembeni, 5.Fpk.01-13-004753 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6) felszámoló által a CGB Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 047636, székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.) adóssal szembeni, 5.Fpk.01-13-004753 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6) felszámoló a(z) CGB Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 047636, székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 5.Fpk.01-13-004753 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1546576

Az ártárgyalás kezdete: 2019. február 20. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2019. február 20. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.01-13-004753 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 19. 10 óra 00 perckor, a Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6) felszámoló által a CGB Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 047636, székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.01-13-004753 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 1. 12 óra 00 perckor, a Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6) felszámoló által a CGB Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 047636, székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1546576.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 6), mint a(z) CGB Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 047636, székhely: 1132 Budapest, Váci út 18.) Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.01-13-004753/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1546576
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. február 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. február 19. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 125 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése - legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző napig a Receiver Management Zrt. 10300002-10569460-49020033 számú bankszámlájára, "CGB Zrt. f.a. bánatpénz" megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző nap 14 óráig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Debrecen külterület, 0582/143 hrsz-ú, Feketerét utca 11. szám alatt található 743 m2 nagyságú telek 2/4 tulajdoni aránya. A képen látható lakóház melletti üres telek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 750 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: telek

Típus:
telek
Területe:
743 m²
Állapota:
üres telek
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
2/4
Becsérték:
2 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Debrecen
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0582/143
Ingatlan postai címe:
4002 Debrecen, Feketerét utca 11.
Területnagyság:
743 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
CGB Zrt. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási joggal terhelt. A tulajdoni lapon szereplő zár alá vétel törlése folyamatban van, a zár alá vételt a Járásbíróság elutasította.

Ingatlan állapota: üres telek

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóval a 20/221-6118 telefonon történt előre egyeztetést követően az ingatlan megtekinthető. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A jelen pályázati felhívás az ingatlan második meghirdetése. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által megbízott ügyvédet bízzák meg. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által megbízott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a nettó vételár 1%-a, de legalább 60.000,- Ft, melyet a nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni. A nyertes köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés áfa mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötést követően átutalással, egy összegben legfeljebb 15 napon belül, a felszámoló által megjelölt bankszámlára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a teljes vételár bankszámlán történő jóváírását követően jogosult az ingatlant birtokba venni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, •gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, • nyilatkozatot az ügyvédi munkadíj megfizetéséről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre kerülő ingatlanért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintett, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1546576/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 02. 20. | 14:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2019. 02. 20. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2019. 02. 19. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2019. 02. 01. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.