Eredménytelenítés ideje
2019. 02. 18. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 02. 18. 12:00

Ismertető

1.183.826,2 tonna "baritmix" Baritmix I. sugárvédő nehézbeton alapanyag 0,00-12 mm.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság tulajdonában álló 1.183.826,2 tonna Baritmix I. sugárvédő nehézbeton alapanyag 0,00-12 mm. A kitermelt anyag a Rudabánya hrsz. 099/2. szám alatt található "in situ" állapotban. Az anyag összetétele nem homogén, pontos információ az anyag tulajdonságáról nem áll rendelkezésre.

Pályázat kezdete
2019. 02. 01. | 12:00
Pályázat vége
2019. 02. 18. | 12:00
Ügyszám
31.Fpk.01-12-010244
Becsérték591 913 100 Ft
Minimálár591 913 100 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-568162

Adós adatai

Cégnév
HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1148 Budapest, Kerepesi út 78. F ép. 1 em. 6
Cégjegyzékszám
Cg.01-10-047607

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 31.Fpk.01-12-010244 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a HUN-MINING Nyrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-10-047607, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78. F ép. 1 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 31.Fpk.01-12-010244 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 18. 12 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a HUN-MINING Nyrt „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-10-047607, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78. F ép. 1 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31.Fpk.01-12-010244 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 1. 12 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a HUN-MINING Nyrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-10-047607, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78. F ép. 1 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1564170.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.), mint a(z) HUN-MINING Nyrt „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-10-047607, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78. F ép. 1 em. 6) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.01-12-010244/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1564170
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. február 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. február 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló 10700024-26647603-51200002 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság tulajdonában álló 1.183.826,2 tonna Baritmix I. sugárvédő nehézbeton alapanyag 0,00-12 mm. A kitermelt anyag a Rudabánya hrsz. 099/2. szám alatt található "in situ" állapotban. Az anyag összetétele nem homogén, pontos információ az anyag tulajdonságáról nem áll rendelkezésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 591 913 100 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 591 913 100 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Baritmix I. sugárvédő nehézbeton alapanyag 0,00-12 mm.

Típus:
Anyagok
Állapot:
Nem homogén, az anyag tulajdonsága pontosan nem ismert
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 183 826 tonna

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekinthető a Rudabánya hrsz. 099/2. szám alatt. Az érdeklődők a pályázati vagyontárgyakkal összefüggő esetleges további kérdéseiket az EÉR felületén tehetik fel.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A minimálár nettó összegben került meghatározásra.A meghirdetett vagyontárgyak vételára után a vonatkozó szabályok szerint ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásakor köteles megfizetni, melybe az ajánlati biztosíték összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon köteles a vagyontárgyat a Rudabánya hrsz. 099/2. szám alatt átvenni (birtokba venni). Az anyag birtokba vételével összefüggésben felmerülő valamennyi költség és felelősség, így különösen a rakodás, szállítás és ezek megszervezésének költsége a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, tudomásul veszi, hogy a felszámoló kellékszavatosságot a pályázat tárgyára nem vállal. Pályázó köteles nyilatkozatot csatolni arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni. A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyoni elem tizenkettedik alkalommal kerül meghirdetésre.
Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1564170/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 02. 18. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2019. 02. 01. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.