Eredménytelenítés ideje
2019. 02. 18. 16:48
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 02. 18. 16:48

Ismertető

Elektromos targonca

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Elektromos targonca. Típus: CPD20C Dalian. A korábbi tevékenység alatt folyamatosan használták. Üzemképes, de erősen elhasználódott.

Pályázat kezdete
2019. 02. 01. | 16:48
Pályázat vége
2019. 02. 18. | 16:48
Ügyszám
7.Fpk.3.436
Becsérték1 100 000 Ft
Minimálár1 100 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-077793

Adós adatai

Cégnév
GLOBE Facility Management Zrt„f.a.”
Székhely
1143 Budapest, Hungária körút 64.
Cégjegyzékszám
01-10-049233

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.3.436 ügyszámú nyilvános pályázat, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a GLOBE Facility Management Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-049233, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 64.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.3.436 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 18. 16 óra 48 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a GLOBE Facility Management Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-049233, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 64.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.3.436 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 1. 16 óra 48 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a GLOBE Facility Management Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-049233, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 64.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1564243.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) GLOBE Facility Management Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-049233, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 64.) Fővárosi Törvényszék 7.Fpk.3.436/2017/15. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1564243
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. február 1. 16 óra 48 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. február 18. 16 óra 48 perc

Ajánlati biztosíték összege: 55 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése az adós gazdálkodó szervezet Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10104569-16552800-01005003 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Elektromos targonca. Típus: CPD20C Dalian. A korábbi tevékenység alatt folyamatosan használták. Üzemképes, de erősen elhasználódott.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 100 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 100 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Elektromos targonca

Típus:
Jármű
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
1 100 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintése a pályázat megjelenésétől lehetséges, az EÉR rendszeren keresztül (levelezés formájában) előre egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A meghirdetett vagyontárgy értékesítésére (amennyiben a vevő adóalany) az ÁFA törvény 142. § 1) bekezdés pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Nem adóalany részére történő értékesítés esetén az irányár nettó árként értendő, melyet ÁFA terhel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgy vételárának megfizetése történhet készpénzben vagy banki átutalással, melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyontárgy tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyontárgy birtokba és tulajdonba adásának felt��tele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az eszköz első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.
A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség.
A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.
A targonca tehermentes. A felszámolónak - a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlási jogosultról nincs tudomása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1564243/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 02. 18. | 16:48 || A pályázat véget ért.

2019. 02. 01. | 16:48 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1564243F1 kommentje:

    Üdvözlöm! Mikor lehet megtekinteni a targoncát? Köszönöm

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Az eszköz bemutatása a pályázat indulását (2019.02.01.) követően lesz, az időpontról tájékoztatni fogom. Tisztelettel: dr. Fekete László felszámolóbiztos