Eredménytelenítés ideje
2019. 03. 10. 07:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 03. 10. 07:00

Ismertető

Gépgyártáshoz eszközök

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2 db REHM MP 300 W hegesztőberendezés 1 db Allmatic Jakob hidromechanikus satu 1 db Mitutoyo digitális mélységmérő

Pályázat kezdete
2019. 02. 23. | 07:00
Pályázat vége
2019. 03. 10. | 07:00
Ügyszám
10.Fpk.100
Becsérték2 150 000 Ft
Minimálár2 150 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8200 Veszprém, Viola utca 19.
Cégjegyzékszám
19-09-516476

Adós adatai

Cégnév
TamaTech Precision machining Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3300 Eger, Mátyás király út 167.
Cégjegyzékszám
10 09 035470

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.100 ügyszámú nyilvános pályázat, a ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.) felszámoló által a TamaTech Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 035470, székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 167.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.100 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 10. 07 óra 00 perckor, a ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.) felszámoló által a TamaTech Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10 09 035470, székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 167.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.100 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 23. 07 óra 00 perckor, a ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.) felszámoló által a TamaTech Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10 09 035470, székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 167.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1569336.

Pályázati Hirdetmény

A(z) ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19., levelezési cím: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.), mint a(z) TamaTech Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10 09 035470, székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 167.) Egri Törvényszék 10.Fpk.100/2018/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. február 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1569336
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. február 23. 07 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. március 10. 07 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 107 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az ECONO-GROUP Kft. Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-78847914 számú technikai al-bankszámlájára "TamaTech Gépek ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2019. március 10. napjáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2 db REHM MP 300 W hegesztőberendezés
1 db Allmatic Jakob hidromechanikus satu
1 db Mitutoyo digitális mélységmérő

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 150 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 150 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépgyártási eszközök

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem végrehajtási jog NAV javára
Mennyisége:
4 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak szerdai napokon, 10-12 óra között tekinthetőek meg a tárolási helyükön: 8200 Veszprém, Házgyári út 22/B. Megtekintési igényt kérjük jelezni az eéren keresztül.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A gépek tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben az ECONO-GROUP Kft. Ertse Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-78847914 számú technikai al-bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a vételár nettó 1%-ának megfelelően összeg az EÉR rendszer útján, mint jutalék megfizetésre és igazolásra kerüljön.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokának átadására a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott vételárat - Bánatpénz megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával, elszállítással kapcsolatos bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyakat újra meghirdeti. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a végrehajtási joggal rendelkező hitelezőt az értékesítési hirdetmény tervezetéről értesítettük, arra észrevétel nem érkezett. Egyéb érdekeltnek a hirdetményt észrevételezésre nem kellett megküldeni, annak hiányára tekintettel. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog megszűnt. A felszámoló nyilatkozik, hogy a TamaTech Kft „fa” eljárásban az első hirdetmény a vagyontárgyakat illetően.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1569336/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 03. 10. | 07:00 || A pályázat véget ért.

2019. 02. 23. | 07:00 || A pályázat megkezdődött.