A nyertes ár
400 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2019. 03. 19. 08:00

Ismertető

Hajdúsámson ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Hajdúsámson 0456/24 hrsz-ú külterületi telek, természetben egy telephely földrészletét képezi, mely több helyrajzi számon helyezkedik el. A telephely a Petőfi útról nyílik. A telek saroktelek, közvetlen közterületi kapcsolattal, azonban az utcák nem kiépítettek.

Pályázat kezdete
2019. 03. 04. | 08:00
Pályázat vége
2019. 03. 19. | 08:00
Ügyszám
4.Fpk.550
Megnézem az előző kiírást
Becsérték495 000 Ft
Minimálár247 500 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pre-Holding Felszámoló Kft.
Székhely
1094 Budapest, Páva utca 8.
Cégjegyzékszám
01 09 993384

Adós adatai

Cégnév
BET-INVEST Kft "fa"„f.a.”
Székhely
4251 Hajdúsámson, Petőfi utca 78..
Cégjegyzékszám
09-09-024302

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.550 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.) felszámoló által a BET-INVEST Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-024302, székhely: 4251 Hajdúsámson, Petőfi utca 78..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1569421F2
Szerződéskötés dátuma: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint az EÉR rendszeren küldött értesítéstől számított 15 munkanapon belül szerződést kötni, a szerződéskötésre megadott határidőn belül az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.550 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 19. 08 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.) felszámoló által a BET-INVEST Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-024302, székhely: 4251 Hajdúsámson, Petőfi utca 78..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.550 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 4. 08 óra 00 perckor, a Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.) felszámoló által a BET-INVEST Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-024302, székhely: 4251 Hajdúsámson, Petőfi utca 78..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1569421.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pre-Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 993384, székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., levelezési cím: 1094 Budapest, Páva utca 8.), mint a(z) BET-INVEST Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-024302, székhely: 4251 Hajdúsámson, Petőfi utca 78..) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.550/2017/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. február 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1569421
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. március 4. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. március 19. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 375 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó az ajánlatával egyidőben köteles az ajánlati biztosítékot a felszámoló által megadott bankszámlára átutalni, és az erről szóló igazolást az EÉR rendszerbe feltölteni. Az ajánlat benyújtásáig kizárólag átutalással a Pre-Holding Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12001008 - 01395707 - 00300005 számú bankszámlájára BET-INVEST Kft. ” fa." ajánlati biztosíték" közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. A többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. A felszámoló a befizetés után kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hajdúsámson 0456/24 hrsz-ú külterületi telek, természetben egy telephely földrészletét képezi, mely több helyrajzi számon helyezkedik el. A telephely a Petőfi útról nyílik. A telek saroktelek, közvetlen közterületi kapcsolattal, azonban az utcák nem kiépítettek.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 495 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 247 500 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
614 m²
Állapota:
a telek egy telephely földrészletét képezi
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
495 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hajdúsámson
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0456/24
Ingatlan postai címe:
4251 Hajdúsámson, hrsz. 0456/24
Művelési ág:
kivett beépítetlen
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett beépítetlen
Területnagyság:
614 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
BET-INVEST KFT. 4251 Hajdúsámson, Petőfi utca 78.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog 181.562.694 Ft értékben Magyar Államkincstár javára

Ingatlan állapota: a telek egy telephely földrészletét képezi

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant az EÉR-en keresztül egyeztetett időpontban lehet megtekinteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapján áfa-fizetési kötelezettség van. Jogi személy részére az értékesítés fordított áfás, magánszemélyt 27%-os áfa fizetési kötelezettség terhel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Ajánlott ár

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni. A vételárat a felszámoló szervezet Pre-Holding Kft. 12001008 - 01395707 - 00300005 számú bankszámlájára BET-INVEST Kft „fa” megjelölésével kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázó köteles az általa tett és a felszámoló által elfogadott ajánlat tartalma szerint az EÉR rendszeren küldött értesítéstől számított 15 munkanapon belül szerződést kötni, a szerződéskötésre megadott határidőn belül az EÉR rendszer részére megfizetni az előírt díjakat, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján a vevőre átruházza.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati kiírásban foglaltaknak teljes körűen megfelelő és így érvényesnek minősített ajánlatokat kizárólag a megajánlott nettó vételár alapján bírálja el. Nyertes pályázónak azt az érvényesnek minősített ajánlatot tett pályázót hirdeti ki, aki a legmagasabb nettó összegű vételi ajánlatot tette, figyelembe véve az ártárgyalás jelen pályázati kiírásban ismertetett szabályait is. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága, bankszámlaszám. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, bankszámlaszáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe, elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét, a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott nettó vételárat - Pályázati biztosíték megfizetésének igazolása. Tartalmaznia kell továbbá nyilatkozatát: - a pályázat feltételeinek elfogadásáról, valamint a titoktartásról, - hogy nem tartozik a felszámoló, a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő), az említett szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámoló, valamint az előbbiekben említett személyek közeli hozzátartozói közé, - nem tartozik az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja közé. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázat eredménye a pályázók részére az EÉR rendszeren kerül kihirdetésre. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti teherről. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli. A pályázó a pályázattal kapcsolatosan felmerült költségeit maga viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2017. december 20. napja. A felszámolás kezdő időpontja: 2018.02.05.
A nyilvános pályázati eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a pályázó a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál és vállalja az EÉR rendszer szabályait. A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén kell benyújtani az értékesítésről szóló cégközlönybeli hirdetmény alapján. Az EÉR felületen közzétett jegyzőkönyvben rögzített ajánlat olyan vételi ajánlatnak minősül, melyet az eladó el kíván fogadni, egyben a felszámoló által nem ismert elővásárlási jogosult értesítésének minősül. Az elővásárlásra jogosult az értesítéstől számított 10 munkanapon belül a pályázatban és az elfogadott ajánlatban foglalt feltételekkel élhet elővásárlási jogával. Erről írásban köteles a felszámolót értesíteni. Több személynek elővásárlási jogosult esetén a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják. Ha az elővásárlásra jogosult az eladónak intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre. A nyertes pályázó köteles a szerződéskötéskor a felszámoló által megjelölt jogi képviselő közreműködésével szerződést kötni, valamint viselni a szerződéskötés költségét. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa-, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A felszámoló nyilatkozik, hogy a BET-INVEST Kft „fa” eljárásban a harmadik nyilvános pályázat.

A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 4. § (2a) bekezdése alapján a biztosíték első ranghelyi jogosultját (zálogjogos hitelező) a csökkentett minimálárról értesítettük. Nyilatkozunk, hogy a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezte. A fentiekre való tekintettel a minimálár leszállításának a feltételei fennállnak.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1569421/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 03. 19. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2019. 03. 04. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.