A nyertes ár
1 200 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2019. 03. 10. 14:00

Ismertető

Gépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

LED-010 forgalmi rendszámú,2007-es évjáratú, Nissan Note típusú személygépjármű. Karbantartás szükséges műszakilag és esztétikailag. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így a gépjármű tehermentesen kerül értékesítésre.

Pályázat kezdete
2019. 02. 23. | 14:00
Pályázat vége
2019. 03. 10. | 14:00
Ügyszám
56.Fpk.1.721
Becsérték1 200 000 Ft
Minimálár1 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-09-668454

Adós adatai

Cégnév
PK-ANTRÉ Gazdasági és Szolgáltató Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
1071 Budapest, Damjanich utca 2. 1 ép. 11
Cégjegyzékszám
05 09 009301

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 56.Fpk.1.721 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a PK-ANTRÉ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 009301, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 2. 1 ép. 11) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1570011F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 56.Fpk.1.721 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 10. 14 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a PK-ANTRÉ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 009301, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 2. 1 ép. 11) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 56.Fpk.1.721 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 23. 14 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a PK-ANTRÉ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 009301, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 2. 1 ép. 11) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1570011.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) PK-ANTRÉ Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 009301, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 2. 1 ép. 11) Fővárosi Törvényszék 56.Fpk.1.721/2018/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. február 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1570011
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. február 23. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. március 10. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a PK-ANTRÉ Bt. "fa" OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú számlára „Gépjármű ajánlati biztosíték" közleményi megjegyzés feltüntetésével, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, a pályázat benyújtása időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét kamatmentesen az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

LED-010 forgalmi rendszámú,2007-es évjáratú, Nissan Note típusú személygépjármű. Karbantartás szükséges műszakilag és esztétikailag.
A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így a gépjármű tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Nissan
Gyártási idő:
2007.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy +36709356493 telefonszámon előzetes időpont egyeztetést követően, a felszámoló telephelyén megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A gépjármű értékesítés az áfa törvény 142.§ (1) bek. g) pontja alapján fordított áfa szabályai szerint történik az áfa megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételnek megfelelő ajánlatot nem adtak be, vagy ha nincs ajánlat, vagy ha túl alacsony az ajánlati ár. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a PK-ANTRÉ Bt. "fa" OTP Banknál vezetett 11712004-20349802 számú letéti számlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető. számú számlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a vagyontárgyat a teljes vételár megfizetését követően adja birtokba. A vevő a vagyontárgy elszállításáról saját költségén köteles gondoskodni. A pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért napi 10.000,- Ft (+ÁFA) költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét(cégnevét), székhelyét(lakcímét), az azonosítására alkalmas személyes okmányok másolatát szkenelve mellékelni, gazdálkodó szervezetek hiteles 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 munkanapon belül megköti és a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet a pályázat lezárását követően 8 munkanapon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatban vevőkijelölés nem lehetséges.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A pályázatban meghirdetett irányár nettó ár. A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződés kötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeletető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése. A felszámoló érvénytelennek tekinti a pályázatot, amennyiben a nyertes pályázó 15 napon belül az 1 % jutalékot nem fizeti meg az EÉR rendszert üzemeltető számára és elveszíti a befizetett bánatpénzt. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételárkifizetésének időpontja után kerülhet sor. Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában vagy egyéb indokolt okból eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az adásvételi szerződést felszámoló által megjelölt ügyvéd készíti el, melynek munkadíját a pályázó vállalja megfizetni, díja 50.000 Ft + ÁFA. A pályázatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatot, hogy a szerződéskötés jogi eljárás költségének és az átírással kapcsolatos költségek megfizetését vállalja a pályázó. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Az értékesített vagyonelem minimál ára összesen: nettó 1.200.000,- Ft, amely a becsérték 100 %-a.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1570011/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 03. 10. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2019. 02. 23. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.