Eredménytelenítés ideje
2019. 03. 11. 15:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 03. 11. 15:00

Ismertető

Renault Midlum hőszigetelt hűtős tehergépkocsi.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós tulajdonában álló 1 db Renault Midlum 180.12 típusú, fehér színű, hőszigetelt hűtős felépítménnyel ellátott tehergépkocsi. A jármű 2003. gyártási évű, műszaki vizsgája 2017.03.08. napjáig volt érvényes. A jármű futásteljesítménye átlag futásteljesítmény alapján 750.000 km-ben állapítható meg, hiteles futásteljesítménye nem ismert. A jármű üzemképtelen, elhasznált, elhanyagolt állapotú. A jármű forgalmi engedéllyel rendelkezik. A jármű törzskönyve nem áll rendelkezésre.

Pályázat kezdete
2019. 02. 22. | 15:00
Pályázat vége
2019. 03. 11. | 15:00
Ügyszám
51.Fpk.1219
Becsérték681 600 Ft
Minimálár681 600 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-568162

Adós adatai

Cégnév
3K-GO TRANS Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"„f.a.”
Székhely
1191 Budapest, Hamvas utca 7-9..
Cégjegyzékszám
Cg.01-09-995229

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 51.Fpk.1219 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a 3K-GO TRANS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-995229, székhely: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 51.Fpk.1219 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 11. 15 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a 3K-GO TRANS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-995229, székhely: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 51.Fpk.1219 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. február 22. 15 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a 3K-GO TRANS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-995229, székhely: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1580956.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.), mint a(z) 3K-GO TRANS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-995229, székhely: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9..) Fővárosi Törvényszék 51.Fpk.1219/2018/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. február 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1580956
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. február 22. 15 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. március 11. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 20 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló 10700024-26647603-51200002 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában álló 1 db Renault Midlum 180.12 típusú, fehér színű, hőszigetelt hűtős felépítménnyel ellátott tehergépkocsi. A jármű 2003. gyártási évű, műszaki vizsgája 2017.03.08. napjáig volt érvényes. A jármű futásteljesítménye átlag futásteljesítmény alapján 750.000 km-ben állapítható meg, hiteles futásteljesítménye nem ismert. A jármű üzemképtelen, elhasznált, elhanyagolt állapotú. A jármű forgalmi engedéllyel rendelkezik. A jármű törzskönyve nem áll rendelkezésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 681 600 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 681 600 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Renault Midlum 180.12 típusú tehergépkocsi

Típus:
Jármű
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekinthető 2600 Vác, Szent László u. 23. szám alatt munkanapon, munkaidőben.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A minimálár nettó összegben került meghatározásra.A meghirdetett vagyontárgyak vételára után a vonatkozó szabályok szerint ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásakor köteles átutalással megfizetni, melybe az ajánlati biztosíték összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni az eljáró felszámolóval.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon köteles a vagyontárgyat a 2600 Vác, Szent László u. 23. szám alatt átvenni (birtokba venni).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa.A meghirdetett vagyontárgy tekintetében elővásárlási jog nem áll fenn.A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyoni elem első alkalommal kerül meghirdetésre.
Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1580956/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 03. 11. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2019. 02. 22. | 15:00 || A pályázat megkezdődött.