A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért: 2019. 03. 17. 14:00

Ismertető

Szombathelyi felújítandó iroda

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Osztatlan közös tulajdonban lévő telken önálló leválasztással raktár és iroda felépítmény. Az ipartelep a Szombathely, Szövő utcában található. Több ipari ingatlan van a területén. Az értékelt ingatlanhoz a felépítmény alatti terület, és a megközelítését szolgáló betonút tartozik. A felépítmény raktár, melyben iroda és szociális rész került kialakításra. A raktár beton burkolatú, galériával ellátott, az iroda kerámiával burkolt.

Pályázat kezdete
2019. 03. 02. | 14:00
Pályázat vége
2019. 03. 17. | 14:00
Ügyszám
Fpk.91/2016
Megnézem az előző kiírást
Becsérték37 700 000 Ft
Minimálár26 390 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám
01-09-668454

Adós adatai

Cégnév
T-TRUCK Gépjárműalkatrész Forgalmazó Kft„f.a.”
Székhely
9700 Szombathely, Szövő út 100..
Cégjegyzékszám
18-09-103460

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.91/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 17. 14 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a T-Truck Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-103460, székhely: 9700 Szombathely, Szövő út 100..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.91/2016 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. március 2. 14 óra 00 perckor, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) felszámoló által a T-Truck Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-103460, székhely: 9700 Szombathely, Szövő út 100..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1599182.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) T-Truck Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-103460, székhely: 9700 Szombathely, Szövő út 100..) Szombathelyi Törvényszék Fpk.91/2016. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. február 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1599182
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. március 2. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. március 17. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 991 700 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a T-Truck Kft. "fa" MagNet Bank Zrt-nél vezetett 16200106-11617442 számú számlára „Ajánlati biztosíték" közleményi megjegyzés feltüntetésével, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, a pályázat benyújtása időpontjáig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az ÉRT. Rendelet szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül, kamatmentesen vissza kell utalni. Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Osztatlan közös tulajdonban lévő telken önálló leválasztással raktár és iroda felépítmény. Az ipartelep a Szombathely, Szövő utcában található. Több ipari ingatlan van a területén. Az értékelt ingatlanhoz a felépítmény alatti terület, és a megközelítését szolgáló betonút tartozik. A felépítmény raktár, melyben iroda és szociális rész került kialakításra. A raktár beton burkolatú, galériával ellátott, az iroda kerámiával burkolt.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 37 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 26 390 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: raktár

Típus:
iroda
Területe:
435 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
435/86157
Becsérték:
37 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szombathely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
7291/15
Ingatlan postai címe:
9700 Szombathely, Szövő utca 100..
Művelési ág:
Kivett ipartelep
Területnagyság:
435 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
raktár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
T-Truck Kft. "fa"

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2019.03.08.-án 10.00 órakor. A megtekintés feltétele, hogy legkésőbb a megtekintést megelőző munkanapon az ez irányú szándékot a felszámolóval egyeztessék. (EÉR felületen vagy telefonon: 06/1-401-3001, 06-70-935-6493).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés az Áfa Tv. 142.§ alapján fordított adózás hatálya alá tartozik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az eredményes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázó pályázatát részesíti előnyben. A pályázatban vevőkijelölés nem lehetséges. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételnek megfelelő ajánlatot nem adtak be, vagy ha nincs ajánlat, vagy ha túl alacsony az ajánlati ár. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a T-Truck Kft. "fa" MagNet Bank Zrt-nél vezetett 16200106-11617442 számú számlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén kerül sor okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján. A megvásárolt vagyonelemeket a vevő a teljes vételár megfizetését követő nyolc (8) napon belül köteles birtokba venni. Késedelmes birtokbavétel esetén vevő napi 50.000,- Ft kötbért köteles fizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A vagyonelemek a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű (a működésképességre, rendeltetésszerű használhatóságra, esztétikai kivitelre, működőképességre, sérülésekre, hiányosságokra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevő nevét, székhelyét vagy címét, képviselője nevét, a gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és képviselője hiteles aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját; magánszemély pályázó esetén személyi igazolványát, lakcímkártyáját és adókártyáját, meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogosult hiteles aláírási címpéldányát, aláírásmintáját vagy magánszemély meghatalmazó esetén a személyi igazolványát, lakcímkártyáját a pályázó által megajánlott vételárat. A megajánlott vételár rendelkezésre állását – az ajánlati biztosítékot meghaladó részben - a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állásának banki igazolása, vagy bankgarancia, vagy ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása fogadható el. Az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázatok benyújtásának végső határidejétől kezdődően 60 napig fennálló - ajánlati kötöttsége vállalásáról. Az EÉR felületére feltöltött dokumentumokat meghatalmazást a szerződéskötéskor eredeti okiratban a felszámoló részére ár is kell adni. Az ajánlattevő az ingatlant érintő valamennyi adatot, tényt, információt, hatósági előírást, joghelyzetet, saját költségére és üzleti kockázatára maga köteles teljes körűen felmérni, tájékozódni és ennek alapján a vételi ajánlatát megtenni. A licitálónak (pályázónak) a pályázat minden oldalát olvasható aláírással, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is el kell látni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban harmadik alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A pályázatban meghirdetett irányár nettó ár. A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződés kötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeletető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése. A felszámoló érvénytelennek tekinti a pályázatot, amennyiben a nyertes pályázó 15 napon belül az 1 % jutalékot nem fizeti meg az EÉR rendszert üzemeltető számára és elveszíti a befizetett bánatpénzt. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor. Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában vagy egyéb indokolt okból eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. A felszámoló által megjelölt ügyvéd munkadíja a véglegesen kialakult nettó vételár 1,5 %+áfa, de legalább 100.000 Ft + áfa, melynek költségét a vevő viseli. Nyilatkozni, hogy a szerződéskötés jogi eljárás költségének megfizetését vállalja a pályázó. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Az értékesített vagyonelem minimál ára összesen: nettó 26 390 000,- Ft, amely a becsérték 70%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti érdekeltek írásban nem ellenzik. Az értékesítés az Áfa Tv. 142.§ alapján fordított adózás hatálya alá tartozik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1599182/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 03. 17. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2019. 03. 02. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.