Legmagasabb ajánlat
12 000 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2019. 06. 14. 15:22
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2019. 06. 14. 15:22

Ismertető

Toronyi családi ház eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Toronyi családi ház eladó

Jelentkezési határidő
2019. 04. 26. | 13:00
Pályázat kezdete
2019. 04. 26. | 13:00
Pályázat vége
2019. 05. 13. | 08:00
Ügyszám
4.Fpk.142
EÉR azonosító
P1624165
Becsérték
8 700 000 Ft
Minimálár
8 700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5
Cégjegyzékszám
01-09-967682

Adós adatai

Cégnév
NAPÁVA Szociálisgondozó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
8200 Veszprém, Kinizsi utca 35..
Cégjegyzékszám
19-09-513242

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 4.Fpk.142 ügyszámú nyilvános pályázat, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5) felszámoló által a NAPÁVA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-513242, székhely: 8200 Veszprém, Kinizsi utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A felszámolóbiztos munkaviszonya 2019. május 15. napjával a felszámoló szervezetnél megszűnt. Az Elektronikus Értékesítési Rendszer Felhasználói Szabályzata 2.3.3 pontja alapján a felszámolóbiztos felhasználói fiókjának törlése esetén, az adott felszámolóbiztosnak az EÉR-ben meghirdetett és még le nem zárt értékesítési eljárásait a Működtető az értékesítő által írásban, haladéktalanul történő megkeresése alapján törli (érvényteleníti), mivel egy adott felszámolóbiztos által az EÉR felületén meghirdetett elektronikus értékesítési eljárást másik felszámolóbiztos nem folytathatja.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.142 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. május 13. 08 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5) felszámoló által a NAPÁVA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-513242, székhely: 8200 Veszprém, Kinizsi utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.142 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. április 26. 13 óra 00 perckor, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5) felszámoló által a NAPÁVA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-513242, székhely: 8200 Veszprém, Kinizsi utca 35..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1624165.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5, levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. 1 em. 5), mint a(z) NAPÁVA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-513242, székhely: 8200 Veszprém, Kinizsi utca 35..) Veszprémi Törvényszék 4.Fpk.142/2018/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. április 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1624165
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. április 26. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. május 13. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 435 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a Georg-Invest Holding Kft 10300002-10627565-49020016 számú bankszámlájára, "NAPÁVA Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Toronyi családi ház eladó

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 8 700 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
ház
Területe:
1 370 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
8 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Torony
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
652
Ingatlan postai címe:
9791 Torony, Maros utca 20..
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett lakóház, udvar
Területnagyság:
1 370 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
NAPÁVA Kft. "f.a." 8200 Veszprém, Kinizsi utca 35.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető. A tulajdoni lap alapján jogszabályon alapuló elővásárlási jogosultja nincsen az ingatlannak. További elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs ismerete. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az előv��sárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A jelen pályázati felhívás az ingatlan első meghirdetése és a minimálár 8.2000.000 Ft-os összege a becsérték 100%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti érdekelttel nem rendelkezik az Adós.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A jelen értékesítési eljárás során az áfa fizetési kötelezettség megállapítására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének k) pontja, valamint a 142. § (1) bekezdésének g) pontja alapján kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 munkanapon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A jelen értékesítési eljárás során az áfa fizetési kötelezettség megállapítására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének k) pontja, valamint a 142. § (1) bekezdésének g) pontja alapján kerül sor. A vételár megfizetése a felszámoló Georg-Invest Holding Kft. 10300002-10627565-49020016 számú bankszámlájára történő utalással történik, a szerződéskötést követő 30 napon belül. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerződés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, • gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, • az ajánlati ár fedezetének igazolását, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében (a vételár 1 %-a, minimum 100.000 Ft), amelyet az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi, a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1624165/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 06. 14. | 15:22 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2019. 05. 13. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2019. 04. 26. | 13:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1624165F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Az ÁFA mentes számla kiállítása a fordított ÁFA miatt történik vagy eleve nem ÁFA-s az ingatlan értékesítése? ( Mi nem tudjuk az ÁFA-t levonni, ezért kérdezem. ) Kívülről láttam az ingatlant, belülről mikor és milyen módon lehetne megtekinteni? Köszönetttel.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelet Érdeklődő! Az értékesítés áfa mentes, mivel az FA cég nem jelentkezett be az áfa hatálya alá a lakingatlan értékesítése esetében. Üdvözlettel: Felszámoló

 • || P1624165F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! A vásárlás előtti adós által felhalmozott közműtartozásokat a vevőnek ki kell-e fizetnie, hogy átírassa a közműveket vagy ugyanúgy eredeti szerzésnek minősül mint a végrehajtási törvényben ? Köszönettel.

 • || P1624165F1 kommentje:

  A hírdetményben elírás van. "...a minimálár 8.2000.000 Ft-os összege a becsérték 100%-a." Ez mit jelent ? Mert a minimális ajánlati ár 8.700.000 Ft. A vételárra Áfa kerül-e felszámításra ? Az Áfa 27% ?

 • || Értékesítő kommentje:

  A minimálár helyesen 8.700.000,- Ft. Az értékesítésről ÁFA mentesen állít ki számlát az Adós. Üdvözlettel: Felszámoló

 • || P1624165F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló ! A hírdetmény szerint az ingatlan nem tehermentes. A vevő tehermentesen jut hozzá ? A vételár meglétéről azaz, hogy a vevő rendelkezik a vételár összegével- ezt igazolni kell ? Ha igen mivel ? számlakivonattal ?

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A pénzügyi terhek törlődnek a Cstv. alapján. A ajánlati ár rendelkezésre állását banki igazolással vagy ügyvédi letéti igazolással tudja igazolni. Üdvözlettel: Felszámoló