Eredménytelenítés ideje
2019. 07. 23. 15:24
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 07. 23. 15:24

Ismertető

8554 Nagydém Széchenyi István utca 12. sz. Nagydém belterület Hrsz.: 151

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

8554 Nagydém Széchenyi István utca 12. sz. Nagydém belterület Hrsz.: 151 Tulajdoni hányad: 1/1 Művelési ág: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület Területnagyság: 2475 m2 Az épület fő rendeltetés szerinti jellege: lakóház

Pályázat kezdete
2019. 07. 08. | 08:00
Pályázat vége
2019. 07. 23. | 15:24
Ügyszám
12.Fpk.56/2019/10
Becsérték980 000 Ft
Minimálár980 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABACUS-AUDIT Könyvvizsgáló, Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20
Cégjegyzékszám
01-09-696975

Adós adatai

Cégnév
DEZMEND Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
8554 Nagydém, Széchenyi István utca 12.
Cégjegyzékszám
13-09-160147

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 12.Fpk.56/2019/10 ügyszámú nyilvános pályázat, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a Dezmend Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-160147, székhely: 8554 Nagydém, Széchenyi István utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Cstv. 49/ § (4) bekezdése szerint: "A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. Ezt követően - legkésőbb az eredménytelen pályázati felhívás közzétételétől számított 3 hónapon belül - új pályázatot írhat ki. "

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 12.Fpk.56/2019/10 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. július 23. 15 óra 24 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a Dezmend Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-160147, székhely: 8554 Nagydém, Széchenyi István utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 12.Fpk.56/2019/10 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. július 8. 08 óra 00 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a Dezmend Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-160147, székhely: 8554 Nagydém, Széchenyi István utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1690608.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20), mint a(z) Dezmend Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-160147, székhely: 8554 Nagydém, Széchenyi István utca 12.) Budapest Környéki Törvényszék 12.Fpk.56/2019/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. május 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1690608
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. július 8. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. július 23. 15 óra 24 perc

Ajánlati biztosíték összege: 49 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Legkésőbb az ajánlat benyújtására nyitva álló határidőben átutalással oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege az az ABACUS-AUDIT Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401165-49545748-55531001 számlaszámára maradéktalanul jóváírásra kerüljön a pályázati eljárás lezárását megelőzően.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közleménybe kérjük feltüntetni: „DEZMEND Kft. „f.a.” bánatpénz”

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

8554 Nagydém Széchenyi István utca 12. sz. Nagydém belterület Hrsz.: 151
Tulajdoni hányad: 1/1
Művelési ág: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság: 2475 m2
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege: lakóház

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 980 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 980 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 8554 Nagydém Széchenyi István utca 12. sz.

Típus:
lakóépület
Területe:
50 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
980 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nagydém
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
151
Ingatlan postai címe:
8554 Nagydém, Széchenyi István utca 12.
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság:
50 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
8554 Nagydém Széchenyi István utca 12. sz.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
DEZMEND Korlátolt Felelősségű Társaság f.a. (2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 13.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan Nagydémen megtekinthető kívülről, illetve belülről a felszámolóval történő előzetesen egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítés mentes az általános forgalmi adó alól. Amennyiben az ingatlan értékesítés ÁFA körbe tartozna, úgy a 2007. évi CXXVII. tv. 142.§. (1) bek. g./ pontja alapján az Áfa fizetési kötelezettség közvetlenül a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgyak összességére vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék megfizetése, s ennek a felszámoló részére történő igazolása.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Szerződés kötést követően 5 munkanapon belül illetve a vevő kívánsága szerint.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 50.000,- Ft + ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1690608/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 07. 23. | 15:24 || A pályázat véget ért.

2019. 07. 08. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.