Eredménytelenítés ideje
2019. 07. 23. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 07. 23. 16:00

Ismertető

DAF FA45.160 HPD 933

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

DAF FA45.160 HPD 933 forgalmi rendszámú gépjármű

Pályázat kezdete
2019. 07. 08. | 08:13
Pályázat vége
2019. 07. 23. | 16:00
Ügyszám
10.Fpk.73/2018/2.
Becsérték600 000 Ft
Minimálár600 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABACUS-AUDIT Könyvvizsgáló, Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20
Cégjegyzékszám
01-09-696975

Adós adatai

Cégnév
Lovas Trans-Sped Nemzetközi Szállítási Kft.„f.a.”
Székhely
8360 Keszthely, Munkás utca 12.
Cégjegyzékszám
20 09 069603

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.73/2018/2. ügyszámú nyilvános pályázat, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a Lovas Trans-Sped Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 069603 , székhely: 8360 Keszthely, Munkás utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Cstv. 49/ § (4) bekezdése szerint: "A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. Ezt követően - legkésőbb az eredménytelen pályázati felhívás közzétételétől számított 3 hónapon belül - új pályázatot írhat ki. "

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.73/2018/2. ügyszámú nyilvános pályázat 2019. július 23. 16 óra 00 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a Lovas Trans-Sped Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20 09 069603 , székhely: 8360 Keszthely, Munkás utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.73/2018/2. ügyszámú nyilvános pályázat 2019. július 8. 08 óra 13 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a Lovas Trans-Sped Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 09 069603 , székhely: 8360 Keszthely, Munkás utca 12.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1690861.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20), mint a(z) Lovas Trans-Sped Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20 09 069603 , székhely: 8360 Keszthely, Munkás utca 12.) Zalaegerszegi Törvényszék 10.Fpk.73/2018/2. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. május 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1690861
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. július 8. 08 óra 13 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. július 23. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Legkésőbb az ajánlat benyújtására nyitva álló határidőben átutalással oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege az az ABACUS-AUDIT Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401165-49545748-55531001 számlaszámára maradéktalanul jóváírásra kerüljön a pályázati eljárás lezárását megelőzően.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közleménybe kérjük feltüntetni: " Lovas Trans-Sped Nemzetközi Szállítási Kft. „f.a.” bánatpénz”

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

DAF FA45.160 HPD 933
forgalmi rendszámú gépjármű

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 600 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: DAF FA45.160 HPD 933 forgalmi rendszámú gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
DAF FA45.160
Gyártási idő:
2001. január 1.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
600 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő gépjármű megtekinthető a felszámoló megbízottjával történt egyeztetést követően 2019. július második hetében Keszthelyen. A megtekintés során a jármű állapota felmérhető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok értékesítése ÁFA körbe tartozik, a 2007. évi CXXVII. tv. 142.§. (1) bek. g./ pontja alapján az Áfa fizetési kötelezettség közvetlenül a vevőt terheli

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgyak összességére vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül átutalással vagy készpénzben kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék megfizetése, s ennek a felszámoló részére történő igazolása.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba vételre a vételár maradéktalan átutalását követő 5 napon belül kerül sor. A birtokba adás/vétel költségeit, a vagyontárgy elszállításának költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Futott km: 632.116 km. Jármű első forgalomba helyezésének dátuma: 2001.04.18.,
tartozékai: 1 db kulcs, forgalmi. A jármű üzemképes, műszaki vizsgája 2019.09.14-éig érvényes. Nyitott, fix platós felépítményű.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1690861/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 07. 23. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2019. 07. 08. | 08:13 || A pályázat megkezdődött.