Eredménytelenítés ideje
2019. 07. 23. 19:20
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 07. 23. 19:20

Ismertető

Citroen Berlingo 1.9D HDU 765

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Citroen Berlingo 1.9D HDU 765 • A jármű üzemképtelen, műszaki vizsgája nincs, balesetben sérült, elektronikusan müködésképtelen, rozsdásodik, évek óta a szabadban áll.

Pályázat kezdete
2019. 07. 08. | 18:20
Pályázat vége
2019. 07. 23. | 19:20
Ügyszám
12.Fpk.56/2019.
Becsérték200 000 Ft
Minimálár200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABACUS-AUDIT Könyvvizsgáló, Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20
Cégjegyzékszám
01-09-696975

Adós adatai

Cégnév
DEZMEND Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 13.
Cégjegyzékszám
13-09-160147

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 12.Fpk.56/2019. ügyszámú nyilvános pályázat, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a Dezmend Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-160147, székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Előreláthatóan az értékesítés költségei meghaladják az abból befolyó bevételt.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

P?ly?zati K?zlem?ny

Lez?rult a(z) 12.Fpk.56/2019. ?gysz?m? nyilv?nos p?ly?zat 2019. j?lius 23. 19 ?ra 20 perckor, a Abacus-Audit Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-696975, sz?khely: 1071 Budapest, D?zsa Gy?rgy ?t 66. 3 em. 19-20, levelez?si c?m: 1071 Budapest, D?zsa Gy?rgy ?t 66. 3 em. 19-20) felsz?mol? ?ltal a Dezmend Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m / nyilv?ntart?si sz?m: 13-09-160147, sz?khely: 2724 ?jlengyel, D?nosi d?l? 13.) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 12.Fpk.56/2019. ügyszámú nyilvános pályázat 2019. július 8. 18 óra 20 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a Dezmend Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-160147, székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1697843.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20), mint a(z) Dezmend Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-160147, székhely: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 13.) Budapest Környéki Törvényszék 12.Fpk.56/2019/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. június 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1697843
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. július 8. 18 óra 20 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. július 23. 19 óra 20 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az Abacus-Audit Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401165-49545748-55531001 számlaszámára kérjük utalni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közleménybe kérjük feltüntetni: Dezmend Kft. „f.a.” gépjármű bánatpénz”

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Citroen Berlingo 1.9D HDU 765 • A jármű üzemképtelen, műszaki vizsgája nincs, balesetben sérült, elektronikusan müködésképtelen, rozsdásodik, évek óta a szabadban áll.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Citroen Berlingo 1.9D HDU 765 forgalmi rendszámú gépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Citroen Berlingo 1.9D
Gyártási idő:
2001. január 7.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
200 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő gépjármű megtekinthető a felszámoló megbízottjával történt egyeztetést követően 2019. július negyedik hetében Újlengyelen.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok értékesítése ÁFA körbe tartozik, a 2007. évi CXXVII. tv. 142.§. (1) bek. g./ pontja alapján az Áfa fizetési kötelezettség közvetlenül a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgyak összességére vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül átutalással vagy készpénzben kell megfizetni. A birtokba vételre a vételár maradéktalan átutalását követő 5 napon belül kerül sor. A birtokba adás/vétel költségeit, a vagyontárgy elszállításának költségei a vevőt terhelik
Részletfizetési lehetőség: nincs

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék megfizetése, s ennek a felszámoló részére történő igazolása.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba vételre a vételár maradéktalan átutalását követő 5 napon belül kerül sor. A birtokba adás/vétel költségeit, a vagyontárgy elszállításának költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1697843/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 07. 23. | 19:20 || A pályázat véget ért.

2019. 07. 08. | 18:20 || A pályázat megkezdődött.