Legmagasabb ajánlat
150 000 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2019. 12. 19. 17:34
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2019. 12. 19. 17:34

Ismertető

Tihany belterület kivett lakóház+udvar

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Tihany belterület kivett lakóház+udvar

Pályázat kezdete
2019. 11. 08. | 12:00
Pályázat vége
2019. 11. 26. | 12:00
Ügyszám
4.Fpk.01-10-006856
Megnézem az előző kiírást
Becsérték70 796 000 Ft
Minimálár70 796 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8
Cégjegyzékszám
01-09-883587

Adós adatai

Cégnév
EUROSTANDARD 2000 Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1015 Budapest, Batthyány utca 49. 5 em. 2
Cégjegyzékszám
01 09 464780

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 4.Fpk.01-10-006856 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344) felszámoló által a EUROSTANDARD 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 464780 , székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 49. 5 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A nyertes 2019.12.05. napjától 2019.12.18. napjával bezárólag nem teljesítette a pályázatban kiírt, EÉR Felhasználói Szabályzat 6.2.2. pontjának megfelelően (8 nap) az üzemeltető (EÉR) számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítését, amely a szerződéskötés kötelező feltétele.

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.01-10-006856 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344) felszámoló által a EUROSTANDARD 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 464780 , székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 49. 5 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 150 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1715317F5
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő , illetve a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően 21 napon belül kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető (EÉR) számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.01-10-006856 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. november 26. 12 óra 00 perckor, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344) felszámoló által a EUROSTANDARD 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 464780 , székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 49. 5 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.01-10-006856 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. november 8. 12 óra 00 perckor, a Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344) felszámoló által a EUROSTANDARD 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 464780 , székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 49. 5 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1715317.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advocat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-883587, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344), mint a(z) EUROSTANDARD 2000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 464780 , székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 49. 5 em. 2) Fővárosi Törvényzék 4.Fpk.01-10-006856/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. október 24. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1715317
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. november 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. november 26. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 323 880 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyontárgy 3. alkalommal való meghirdetésében az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az adós K&H Banknál vezetett, 10401213-50526586-90551009 számlájára EUROSTANDARD 2000 Kft. "f.a." bánatpénz banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tihany belterület kivett lakóház+udvar

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 70 796 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 70 796 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
lakóépület
Területe:
1 037 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
128 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tihany
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
183/1
Ingatlan postai címe:
8237 Tihany, Árpád utca 6..
Területnagyság:
1 037 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
EUROSTANDARD 2000 Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan címén, önállóan.Az ingatlanok jogi helyzetéről felvilágosítás Dr. Szikora Gábor ügyvéd (06/30 456 0889)

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat elbírálásakor a pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott, érvényes pályázat alapján a legmagasabb nettó vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 45 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott K&H Banknál vezetett 10401213-50526586-90551009 bankszámla számra történő átutalás útján az adós cég nevére történő hivatkozással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő , illetve a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően 21 napon belül kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető (EÉR) számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgyak birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követő 30 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be. Ajánlatuk benyújtásánál kérem a regisztrálók által elfogadott EÉR Felhasználói szabályzat betartását, különös figyelemmel a 3.1.2.-es pont, és a 8.7.2-3.-as pontjára. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, telefonszámát, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban - jogi személy, szervezet esetén, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány), - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mi az értesítési címe a pályázat eredményének közlése során, - bankszámla számról nyilatkozat, hogy eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a befizetett bánatpénzt visszautalhassa, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni, az ingatlant terhelő – jelenleg nem ismert – esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat az eladótól átvállalja. Felszámoló nyilatkozik, hogy nincs tudomása környezeti kárról, teherről. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások költségeit vállalja, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy tudomással bír az ingatlan felszámoló által vitatott bérleti jogviszonyáról- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a felszámoló az ingatlan birtokával közvetlenül nem rendelkezik, annak birtokba vétele kizárólag a pályázó felelőssége, és ennek tudatában nyújt be pályázatot,- az ingatlan adásvételi szerződések elkészítésében, ellenjegyzésében eljáró ügyvéd kiválasztása a felszámoló jogosultsága, szerződés díjazása a vételár 1%, ill. min.80.000,-Ft +ÁFA - ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a bánatpénz átutalásáról, ill. befizetéséről, - a kialakult vételár megfizetésére 45 napon belüli teljesítést vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Land Invest Kft. az ingatlanok visszajegyzése iránti jogerős ítélettel szembeni perújítási kérelmet terjesztett elő, melyet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant a bíróság elutasított. A bíróság elutasító döntése még nem jogerős. A fenti ingatlanok birtokával az Eladó közvetlenül nem rendelkezik. A Felszámoló az ingatlanokra vonatkozóan tudomására jutott bérleti szerződést felmondta, a bérlők a kiürítési kötelezettségüknek nem tettek eleget. A Felszámoló egyebekben a bérleti szerződést és az abban kikötött elővásárlási jogot semmisnek tekinti. A Felszámoló az ingatlanok kiürítéséért nem vállal felelősséget, azt a vevőnek kell magára vállalnia. Mivel a felszámoló az EÉR rendszeren első alkalommal a pályázat kapcsán feltett kérdések egyértelmű tisztázása okából a pályázatot visszavonta, az ingatlanok újbóli értékesítésére kiírt új, harmadik alkalommal meghirdetett pályázatban szereplő vagyontárgyak minimálára a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.09.12. napján kiállított adó- és értékbizonyítvány alapján az értékbecslés szerinti becsérték 100 %-a. A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A fenti ingatlan birtokával az Eladó közvetlenül nem rendelkezik. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn. Felszámoló a 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. pontjának megfelelően az értékesítési hirdetmény tervezetét feltöltötte a felszámoló internetes honlapjára, és erről értesítette a hitelezőt-hitelezőket. (http://www.advocat.co.hu/hu/informaciok)

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1715317/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 12. 19. | 17:34 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2019. 11. 26. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2019. 11. 08. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P1715317F4 kommentje:

  Tisztelt felszámoló! Az Eurostandard 2000 tulajdonosa Maszljanko Sergej Ivánovics is birtokon belül van ? Továbbra is az lenne a kérdésem ,hogy a birtokbavétel tekintetében hogyan lehetséges .

 • || Értékesítő kommentje:

  A hirdetmény tartalmazott jogi információ kérésre lehetőséget.

 • || P1715317F4 kommentje:

  Tisztelt felszámoló! SAIT Gmbh és Elena Chibanova 2009.02.12 napján kelt bérleti szerződéssel 2035.12.31. napjáig tartó határozott időre bérbe vette, és ezen bérleti szerződés alapján birtokolja. Birtokba adható e az ingatlan ? tudomásunk szerint a magánszemély Chibinova Elena vonatkozásában jogellenes a felmondás a Cstv 47§(3) alapján. A hirdetményben két ellentmondó becsértéket is látok 70 796 000ft illetve az 1 tétel 1/1 tulajdoni hányad 128 000 000ft . megtévesztő. tisztelettel :Szücs Róbert

 • || Értékesítő kommentje:

  A helyes becsérték jelen pályázatban, 70.796.000,-Ft. Kérem a Cégközlöny 2019. október 24. napján megjelent pályázati hirdetményt megtekinteni szíveskedjen. A pályázati hirdetményben adott tájékoztatást a felszámoló bérlőre vonatkozólag, továbbá a hirdetmény tartalmazott jogi információ kérésre lehetőséget.

 • || P1715317F2 kommentje:

  Tisztelt felszámoló! Tekintettel a lent írtakra kérem határozza meg, hogy a jelen eljárásban milyen biztosítékon fog nyújtani a Felszámoló arra az esetre, ha a vevő a biztosítékot és a vételárat megfizeti, de az eljárási hibák miatt az ingatlan tulajdonjogát nem szerzi meg. Továbbra is kérem az ingatlannal kapcsolatos iratok átadását.

 • || Értékesítő kommentje:

  „Az iratok másolatban történő kiadására a jogszabályok nem biztosítanak lehetőséget. A felszámoló előzetesen egyeztetett időpontban biztosít lehetőséget a releváns iratokba való betekintésre, a védett adatok biztosítása mellett. Az ingatlanok jogi helyzetéről felvilágosítás továbbra is Dr. Szikora Gábor ügyvédtől kérhető (06/30 456 0889). A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a felszámoló számára biztosíték nyújtását, a vevő az ingatlant a hirdetményben részletezett jogi állapotában vásárolja meg. Amennyiben a bíróság „eljárási hibát” állapít meg, úgy a felszámoló az adásvételi szerződést nem köti meg.”

 • || P1715317F3 kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő, tájékoztatom Önöket, hogy az ingatlan becsértékének jogszabályellenes meghatározása miatt kifogást nyújtottak be a Felszámolóbiztos ellen a Fővárosi Törvényszék részére. A Felszámolóbiztos jogszabályellenes becsérték meghatározása miatt más ügyben is kifogást nyújtottak be a felszámoló ellen a Fővárosi Törvényszék részére. A fenti eljárás eredménye lehet az, hogy a leendő vevő nem szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát.

 • || Értékesítő kommentje:

  „A ingatlan becsértéke a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra, a bíróság az értékesítési eljárást jelen állás szerint nem függesztette fel, a kifogás megalapozatlan, annak eredménye a felszámoló intézkedését megsemmisítő bírói intézkedés hiányában a szerződéskötést és a vevő tulajdonszerzését nem befolyásolja. Amennyiben a bíróság a felszámoló intézkedését megsemmisíti, a felszámoló az adásvételi szerződést nem köti meg.”

 • || P1715317F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A pályázat kockázatainak mérlegeléséhez kérem szíveskedjen másolatban átadni részemre az ingatlant érintő peres iratanyagot és a bérleti szerződést, valamint annak felmondását.

 • || Értékesítő kommentje:

  „Az iratok másolatban történő kiadására a jogszabályok nem biztosítanak lehetőséget. A felszámoló előzetesen egyeztetett időpontban biztosít lehetőséget a releváns iratokba való betekintésre, a védett adatok biztosítása mellett. Az ingatlanok jogi helyzetéről felvilágosítás továbbra is Dr. Szikora Gábor ügyvédtől kérhető (06/30 456 0889).”

 • || P1715317F1 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Érdeklődnék, hogy a lakóház nagyságáról mit lehet tudni? A részlegesen közművesített az mit takar? Üdvözlettel: Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  össz alapterület 411,54 m2. Közmű ellátottság: víz, villany, csatorna, gáz, fúrt kút