Eredménytelenítés ideje
2019. 08. 21. 17:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2019. 08. 21. 17:00

Ismertető

kültagi részesedés 30.540.000.-Ft

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Bortó Bt. kültagi betét

Pályázat kezdete
2019. 08. 05. | 12:00
Pályázat vége
2019. 08. 21. | 17:00
Ügyszám
2.Fpk.244/2017/3.
Becsérték30 540 000 Ft
Minimálár30 540 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABACUS-AUDIT Könyvvizsgáló, Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20
Cégjegyzékszám
01-09-696975

Adós adatai

Cégnév
JÚLIA PINCÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
3908 Rátka, Fenyves utca 23.
Cégjegyzékszám
05 09 013551

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.244/2017/3. ügyszámú nyilvános pályázat, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a JÚLIA PINCÉSZET Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 013551 , székhely: 3908 Rátka, Fenyves utca 23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Cstv. 49/ § (4) bekezdése szerint: "A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. Ezt követően - legkésőbb az eredménytelen pályázati felhívás közzétételétől számított 3 hónapon belül - új pályázatot írhat ki. "

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.244/2017/3. ügyszámú nyilvános pályázat 2019. augusztus 21. 17 óra 00 perckor, a Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20) felszámoló által a JÚLIA PINCÉSZET Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05 09 013551 , székhely: 3908 Rátka, Fenyves utca 23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

P?ly?zati K?zlem?ny

Megkezd?d?tt a 2.Fpk.244/2017/3. ?gysz?m? nyilv?nos p?ly?zat 2019. augusztus 5. 12 ?ra 00 perckor, a Abacus-Audit Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-696975, sz?khely: 1071 Budapest, D?zsa Gy?rgy ?t 66. 3 em. 19-20, levelez?si c?m: 1071 Budapest, D?zsa Gy?rgy ?t 66. 3 em. 19-20) felsz?mol? ?ltal a J?LIA PINC?SZET Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m/nyilv?ntart?si sz?m: 05 09 013551 , sz?khely: 3908 R?tka, Fenyves utca 23.) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.


Aj?nlat?t megteheti a p?ly?zat oldal?n: https://eer.gov.hu/palyazat/P1727677.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Abacus-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20, levelezési cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3 em. 19-20), mint a(z) JÚLIA PINCÉSZET Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 013551 , székhely: 3908 Rátka, Fenyves utca 23.) Miskolci Törvényszék 2.Fpk.244/2017/3. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. július 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1727677
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. augusztus 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. augusztus 21. 17 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 116 200 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az Abacus-Audit Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401165-49545748-55531001 számlaszámára kérjük utalni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték utalásánál a közleménybe kérjük feltüntetni: Júlia Pincészet Kft. „f.a.” részesedés bánatpénz”

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bortó Bt. kültagi betét

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 30 540 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 30 540 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kültagi részesedés

Cég neve:
BORTÓ Vendéglátó és Kereskedelmi Bt.
Cégjegyzékszáma:
05-06-003741
Cég főtevékenysége:
TEÁOR 55-56 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Többségi tulajdon kültagi betét
Tehermentes:
igen
Szavazati jog:
A beltagi vagyoni betét összege: 100.000.-Ft, kültagi részesedés 30.540.000.-Ft. Cég jegyzett tőkéje: 30.640.000.-Ft.
Pótbefizetési kötelezettség:
A vagyontárgy terhei nem ismertek.
Becsérték:
30 540 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A kültagi vagyoni betéttel kapcsolatos dokumentumok előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre kerülő kültagi vagyoni betét vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága azzal, hogy a jelen pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat kizárólag a meghirdetett vagyontárgy összességére (teljes kültagi vagyoni betét) vonatkozhat és a vételár ajánlat részletfizetést nem tartalmazhat. A felszámoló a meghirdetett vagyontárgyak összességére legmagasabb vételár ajánlatot adó pályázót hirdeti ki nyertesnek.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009 (X. 20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék megfizetése, s ennek a felszámoló részére történő igazolása.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az eladó a vagyontárgy birtokát a teljes vételár beérkezésének napján illetve a szerződésben foglaltak szerint a vevőre átruházza.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bortó Bt. kültagi betét
Cég neve: BORTÓ Vendéglátó és Kereskedelmi Bt. Cégjegyzékszám: 05 06 003741
Cég főtevékenysége: TEÁOR 55-10 Szállodai szolgáltatás
Cég jegyzett tőkéje: 30.640.000.-Ft.
Az értékesítendő részesedés által megtestesített vagyoni betét : kültagi részesedés 30.540.000.-Ft
A vagyontárgy terhei nem ismertek.
Jogtiszta: A társaság mérleget tett közzé. A beltagi vagyoni betét összege: 100.000.-Ft.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1727677/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 08. 21. | 17:00 || A pályázat véget ért.

2019. 08. 05. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.