Eredménytelenítés ideje
2019. 09. 23. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2019. 09. 23. 12:00

Ismertető

Modulo C68ES 1.1 típusú autóbuszok, készletek, gyártmányok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

4 db különböző készültégi fokú Modulo C68ES 1.1 típusú autóbusz, továbbá gyártásához rendelkezésre álló készlet és gyártmányok

Jelentkezési határidő
2019. 09. 06. | 00:00
Pályázat kezdete
2019. 09. 06. | 00:00
Pályázat vége
2019. 09. 23. | 12:00
Ügyszám
23.Fpk.3082
EÉR azonosító
P1749525
Becsérték
322 448 617 Ft
Minimálár
322 448 617 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév
IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1165 Budapest, Újszász utca 45..
Cégjegyzékszám
01-09-866564

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.3082 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.3082 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. szeptember 23. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.3082 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. szeptember 6. 00 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1749525.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) IKARUS Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45..) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.3082/2018/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. augusztus 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1749525
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019. szeptember 6. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. szeptember 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 9 873 458 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. „f.a” Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102244-57035000-01004005 számú számlájára„IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. „f.a.”pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

4 db különböző készültégi fokú Modulo C68ES 1.1 típusú autóbusz, továbbá gyártásához rendelkezésre álló készlet és gyártmányok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 322 448 617 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 322 448 617 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Modulo C68ES 1.1 típusú autóbusz

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Modulo
Állapot:
Különböző készültségi fokú
Tehermentes:
nem jelzálogjog, törvényes zálogjog
Mennyisége:
4 db
Becsérték:
279 656 540 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készlet és gyártmányok

Típus:
Műszaki cikk
Állapot:
Új
Tehermentes:
nem jelzálogjog, törvényes zálogjog
Mennyisége:
1 862 db
Becsérték:
42 792 077 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton a nagy.laszlo@nrn.hu email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Jelen eljárásban a vevő nyilatkozata szükséges arról, hogy a 2007. évi CXXVII. tv. 142§ (1) bek. g) pontja szerinti ún. fordított ÁFA fizetés szabályai alkalmazhatók-e.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tev�� pályázó nyer vételi jogot.Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló közli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. „f.a”10102244-57035000-01004005 számú számlájára.

A teljes vételár kiegyenlítése a tulajdonba, illetve a birtokba adás feltétele. A részletfizetés lehetőségét a felszámoló kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a vagyonelem birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerződésben erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatokat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (https://eer.gov.hu) keresztül kell benyújtani. A pályázat benyújtására regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is ellátott szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.Jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot hiányos, nem megfelelő ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A részletes értékesítési tájékoztató (részletes tenderfüzet) az Elektronikus Értékesítési Rendszerre (https://eer.gov.hu) kerül feltöltésre, melynek megtekintése és letöltése költségmentes.

A pályázat a részletes értékesítési tájékoztató megtekintése, és/vagy letöltése nélkül is eredményesen benyújtható.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1749525/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 09. 23. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2019. 09. 06. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.