A nyertes ár
54 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2020. 02. 17. 12:00

Ismertető

lakóház

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

I. Ingatlan első nyilvános pályázata Hrsz.: Budapest XVIII. kerület 153323 hrsz. Megnevezése: kivett lakóház, udvar Az ingatlan alapterülete: 782 m2 A felépítmény nettó alapterülete (becsült) -pince: 118 m2 -földszint: 118 m2 -tetőtér: 82.60 m2 -terasz: 23,60 m2 Ingatlan címe: 1180 Budapest, Kond utca 34. Tulajdoni hányad: 1/1 Az ingatlan tulajdoni lapja végrehajtási jog, jelzálog, társasági, elővásárlási jog az AS PROPERTIES Kft. javára bejegyzéseket tartalmaz. A jelzálogjog felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerül. Az ingatlan nettó becsértéke: 50 000 000.-Ft Ajánlati biztosíték: 1 500 000.-Ft Nettó minimálár: 50 000 000.-Ft A hitelezők 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént.

Pályázat kezdete
2020. 01. 27. | 09:00
Pályázat vége
2020. 02. 17. | 12:00
Ügyszám
7.Fpk.217
Becsérték50 000 000 Ft
Minimálár50 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
NOETIC ÉPÍTŐ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
3556 Miskolc, Lévai József utca 66.
Cégjegyzékszám
05-09-026172

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.217 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Noetic Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-026172, székhely: 3556 Miskolc, Lévai József utca 66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 54 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1859433F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.217 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. február 17. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Noetic Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-026172, székhely: 3556 Miskolc, Lévai József utca 66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.217 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. január 27. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Noetic Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-026172, székhely: 3556 Miskolc, Lévai József utca 66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1859433.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) Noetic Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-026172, székhely: 3556 Miskolc, Lévai József utca 66.) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.217/2018/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. január 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1859433
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. január 27. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. február 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a Wind Up Zrt MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10585704-49020030 számú bankszámláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. Ingatlan első nyilvános pályázata
Hrsz.: Budapest XVIII. kerület 153323 hrsz.
Megnevezése: kivett lakóház, udvar
Az ingatlan alapterülete: 782 m2
A felépítmény nettó alapterülete (becsült)
-pince: 118 m2
-földszint: 118 m2
-tetőtér: 82.60 m2
-terasz: 23,60 m2
Ingatlan címe: 1180 Budapest, Kond utca 34.
Tulajdoni hányad: 1/1
Az ingatlan tulajdoni lapja végrehajtási jog, jelzálog, társasági, elővásárlási jog az AS PROPERTIES Kft. javára bejegyzéseket tartalmaz. A jelzálogjog felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerül.

Az ingatlan nettó becsértéke: 50 000 000.-Ft
Ajánlati biztosíték: 1 500 000.-Ft
Nettó minimálár: 50 000 000.-Ft

A hitelezők 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént.


A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 50 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
ház
Területe:
782 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
50 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
XVIII. ker. 153323
Ingatlan postai címe:
1180 Budapest, Kond utca 34.
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar
Területnagyság:
782 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
NOETIC ÉPÍTŐ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" 3526 Miskolc, Lévai József utca

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdoni lapja végrehajtási jog, jelzálog, társasági, elővásárlási jog az AS PROPERTIES Kft. javára bejegyzéseket tartalmaz. A jelzálogjog felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerül.

Az épületnél jellemző sajátosságok: • A pályázatot kiíró eladó tájékoztatja a pályázókat, hogy a jelen pályázat tárgyát képező lakóházat jogcím nélküli lakáshasználóként természetes személyek használják. Erre tekintettel a pályázatot kiíró eladó az ingatlan birtokát a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:3.§ (4) bekezdése alapján az ingatlan kiadása (kiürítése) iránti igény átruházásával ruházza át, ekként a vevő kerül abba a helyzetbe, hogy a tulajdonost illető birtokvédelmi lehetőségeket (Ptk. 5:22.§, Ptk. 5:7.§ és 5:8.§) és a használati díjigényt a jogcím nélküli lakáshasználóval szemben érvényesítse.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlan megtekinthető előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan adásvétele az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv) 86. § (1) bekezdés alapján mentes az Általános Forgalmi Adó alól, mivel az eladó a lakóingatlanok értékesítése körében nem élt az adókötelessé tétel jogával.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az ingatlan esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő az ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az ingatlan esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A Cstv. 49./E.§ (4) bekezdése alapján az elővásárlási joggal rendelkezőknek nem kell részt venniük az elektronikus értékesítésben. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási joggal terhelt, tehát a felszámoló a nyertes ajánlatot az elővásárlási jogosulttal eladási ajánlatként közölni fogja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:222. § (1) bekezdése alapján. Az ajánlati kötöttség határideje 15 nap lesz. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyertes pályázóval csak abban az esetben köt adásvételi szerződést, ha az elővásárlási jog jogosultja az ajánlati kötöttség határidején belül az elővásárlási jogával nem kíván élni. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy a vételár rendelkezésre állásának az igazolását az eladási ajánlat elfogadásával egyidejűleg ugyanúgy kell igazolnia, mint a pályázóknak.

• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az ingatlan tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• A pályázatot kiíró eladó tájékoztatja a pályázókat, hogy a jelen pályázat tárgyát képező lakóházat jogcím nélküli lakáshasználóként természetes személyek használják. Erre tekintettel a pályázatot kiíró eladó az ingatlan birtokát a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:3.§ (4) bekezdése alapján az ingatlan kiadása (kiürítése) iránti igény átruházásával ruházza át, ekként a vevő kerül abba a helyzetbe, hogy a tulajdonost illető birtokvédelmi lehetőségeket (Ptk. 5:22.§, Ptk. 5:7.§ és 5:8.§) és a használati díjigényt a jogcím nélküli lakáshasználóval szemben érvényesítse.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1859433/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 02. 17. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2020. 01. 27. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.