Eredménytelenítés ideje
2020. 02. 17. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 02. 17. 12:00

Ismertető

öröklakás

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

I. Ingatlan első nyilvános pályázata Hrsz.: Budakalász belterület, 1837/7/A/85 hrsz Megnevezése: öröklakás Az ingatlan alapterülete: 81,17 m2 A felépítmény nettó alapterülete (becsült) Ingatlan címe: 2011 Budakalász, Tanító utca 38. lh. 5. 2/85. Tulajdoni hányad: 1/1 Az ingatlan nettó becsértéke: 35 000 000.-Ft Ajánlati biztosíték: 1 050 000.-Ft Nettó minimálár: 35 000 000.-Ft

Pályázat kezdete
2020. 01. 27. | 09:00
Pályázat vége
2020. 02. 17. | 12:00
Ügyszám
7.Fpk.217
Becsérték35 000 000 Ft
Minimálár35 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
Pilcsik Trans Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
1173 Budapest, 514. utca 26.
Cégjegyzékszám
01-09-974462

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.217 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Pilcsik Trans Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-974462 , székhely: 1173 Budapest, 514. utca 26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.217 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. február 17. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Pilcsik Trans Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-974462 , székhely: 1173 Budapest, 514. utca 26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.217 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. január 27. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Pilcsik Trans Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-974462 , székhely: 1173 Budapest, 514. utca 26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1859580.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) Pilcsik Trans Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-974462 , székhely: 1173 Budapest, 514. utca 26.) Miskolci Törvényszék 7.Fpk.217/2018/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. január 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1859580
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. január 27. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. február 17. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 050 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a Wind Up Zrt MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10585704-49020030 számú bankszámláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.


A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. Ingatlan első nyilvános pályázata
Hrsz.: Budakalász belterület, 1837/7/A/85 hrsz
Megnevezése: öröklakás
Az ingatlan alapterülete: 81,17 m2
A felépítmény nettó alapterülete (becsült)
Ingatlan címe: 2011 Budakalász, Tanító utca 38. lh. 5. 2/85.
Tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan nettó becsértéke: 35 000 000.-Ft
Ajánlati biztosíték: 1 050 000.-Ft
Nettó minimálár: 35 000 000.-Ft

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 35 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 35 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: öröklakás

Típus:
lakás
Területe:
81,17 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
35 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budakalász
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1837/7/A/85
Ingatlan postai címe:
2011 Budakalász, Tanító utca 38. 5 ép. 2 em. 85
Területnagyság:
81,17 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
öröklakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pilcsik Trans Szolgáltató Kft. 1173 Budapest, 514 utca 26.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan tulajdoni lapja jelzálogjoggal, végrehajtási joggal terhelt. A jelzálogjog felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törlésre kerül.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • Az ingatlan megtekinthető előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adásvétel tárgyát képező ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§ (1) bekezdés j) és k) pontja alapján, figyelemmel a 142.§ (1) bekezdés g) pontjára és a 142.§ (2) bekezdésére is, mentes az általános forgalmi adó megfizetése alól, figyelemmel arra, hogy eladó nem élt ugyanezen jogszabály 88.§-ában biztosított választás jogával, vagyis nem jelentkezett be ingatlan értékesítés tekintetében az általános forgalmi adó alá.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az ingatlan esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő az ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az ingatlan esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 8 napon belül történik meg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését (pl.: tulajdoni lapok, helyszínrajz, energetikai tanúsítvány, földhivatali bejegyzés ktg.)• A felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a nettó irányár (becsérték) 100%-át el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A Cstv. 49./E.§ (4) bekezdése alapján az elővásárlási joggal rendelkezőknek nem kell részt venniük az elektronikus értékesítésben. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási joggal terhelt, tehát a felszámoló a nyertes ajánlatot az elővásárlási jogosulttal eladási ajánlatként közölni fogja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:222. § (1) bekezdése alapján. Az ajánlati kötöttség határideje 15 nap lesz. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyertes pályázóval csak abban az esetben köt adásvételi szerződést, ha az elővásárlási jog jogosultja az ajánlati kötöttség határidején belül az elővásárlási jogával nem kíván élni. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosult figyelmét arra, hogy a vételár rendelkezésre állásának az igazolását az eladási ajánlat elfogadásával egyidejűleg ugyanúgy kell igazolnia, mint a pályázóknak.


• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a Cstv. 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• Eladó az ingatlan tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• A pályázatot kiíró eladó tájékoztatja a pályázókat, hogy jelenleg a pályázat tárgyát képező ingatlant 2027. december 30. napjáig természetes személy bérlő bérli határozott időre kötött lakásbérleti szerződés alapján. Ezen bérleti jogviszonyban a bérlő a felszámolás alatt álló, pályázatot kiíró Eladónak még a felszámolási eljárás megindulását megelőzően a 2027. december 30. napjáig tartó bérleti időszakra járó bérleti díjat megfizette, amellyel azonban az Eladó felszámolásának a kezdő időpontját követően az Eladó felszámolójával nem számolt el Eladó korábbi ügyvezetése. Ekként a bérlő a rendelkezésre álló adatok alapján 2027. december 30. napjáig bérleti díj megfizetésére már nem kötelezhető Erre tekintettel a pályázat tárgyát képező ingatlan birtokának az átruházása a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:3.§ (4) bekezdése szerint, az ingatlan birtoka visszakövetelése iránti igény átruházásával valósul meg, így a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos tulajdonosi jogérvényesítés az ingatlant megvásárló vevő feladata. A pályázatot kiíró eladó a jogszavatosságát az ingatlanon fennálló bérleti jogviszony vonatkozásában teljes körűen kizárja.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.


A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1859580/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 02. 17. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2020. 01. 27. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.