Eredménytelenítés ideje
2020. 03. 17. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 03. 17. 10:00

Ismertető

zártkerti ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Rezi község külterületi részén található zártkerti ingatlan.

Pályázat kezdete
2020. 02. 28. | 00:00
Pályázat vége
2020. 03. 17. | 10:00
Ügyszám
10. Vpk.16/2018
Megnézem az előző kiírást
Becsérték700 000 Ft
Minimálár700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
MUDIS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.
Cégjegyzékszám
01-09-920370

Adós adatai

Cégnév
„VERESS" Kereskedelmi Betéti Társaság „f.a.”
Székhely
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 2.. fszt. em. 2.
Cégjegyzékszám
20 06 031873

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10. Vpk.16/2018 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a "VERESS" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 06 031873, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 2.. fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
A vagyonrendező az ismételt pályázati kiírás mellett döntött.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10. Vpk.16/2018 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. március 17. 10 óra 00 perckor, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a "VERESS" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20 06 031873, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 2.. fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10. Vpk.16/2018 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. február 28. 00 óra 00 perckor, a Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.) felszámoló által a "VERESS" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20 06 031873, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 2.. fszt. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1875181.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. A ép.), mint a(z) "VERESS" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20 06 031873, székhely: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 2.. fszt. em. 2.) Zalaegerszegi 10. Vpk.16/2018/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. február 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1875181
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. február 28. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. március 17. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Pályázni a megvásárolni kívánt ingatlanra csak ajánlati biztosíték (bánatpénz) letételével lehet. Az ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a MUDIS Kft felszámoló. K&H Banknál vezetett 10405004-50526683-84701036 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni, „VERESS Bt. ajánlati biztosíték” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek a pályázat beadáskor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, ha a fenti bankszámlán a pályázatok benyújtásának határidejéig hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege, az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat a felszámoló nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, a felszámoló az ajánlati biztosítékot 8 napon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Rezi község külterületi részén található zártkerti ingatlan.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 700 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: szántó

Típus:
zártkert
Területe:
2 045 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
2 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
3214/1
Művelési ág:
szántó
Területnagyság:
2 045 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
szántó

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
VERESS Kereskedelmi Bt.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintéséhez a vagyonfelügyelő közreműködése nem szükséges. Érdeklődni Kontor Andreánál lehet a 06-1-336-3233-as telefonszámon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételi ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezése esetén az EÉR-ben ártárgyalásra kerül sor, amelyről a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilvánítja. Az ingatlanra a 2013. évi CXXII. földforgalmi törvény rendelkezései az irányadók, így a zártkerti ingatlanok tulajdonjogának átruházására, eladására is a termőföldnek minősülő ingatlanokra vonatkozó szigorú és részletes szabályokat és eljárásokat kell alkalmazniAz ingatlan eladása esetén az átruházási okiratot az illetékes település jegyzőjénél hatvan napra ki kell függeszteni, azért, hogy a törvényben meghatározott elővásárlásra jogosultak értesüljenek erről. A kifüggesztést követően a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyása szükséges a szerződés hatályba lépéséhez.A jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tévő pályázó nyer vételi jogot. Az értékesítésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: - A pályázat nyertese köteles a 2013. évi CXXII. földforgalmi törvényben előírt eljárások lezárulta után a vételárat 15 napon belül banki átutalással teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés a 2013. évi CXXII. földforgalmi törvényben előírt eljárások lezárulta után lehetséges.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba-lépésnek a feltétele. Részletfizetés nem lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A pályázat benyújtására kizárólag regisztrált felhasználóként van lehetőség. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy az ingatlan értékesítése a 2013. évi CXXII. földforgalmi törvény előírásai szerint történik- a pályázó főbb adatainak bemutatását (magánszemélynél a nevét, címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további adatokat) - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 160 napig fenntartja- a nem földműves pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a földforgalmi törvényben meghatározott egy hektáros szerzési korlátozás érvényes-e rá- a pályázónak nyilatkoznia kell az ingatlan használatával, hasznosításával kapcsolatosan- a pályázónak nyilatkoznia kell a 2013. évi CXXII. földforgalmi törvényben szereplő szerzési korlátozások betartásáról- a pályázónak nyilatkoznia kell a 2013. évi CXXII. földforgalmi törvényben foglalt elővásárlási jogosultságával kapcsolatban - a bánatpénz befizetésének igazolását. - a pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja.- az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan átruházásáról szóló okirat elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 2%-a + áfa, de legalább 20.000.-Ft+áfa, mely költséget a vevő viseli.- a tulajdonjog változással kapcsolatos valamennyi vagyonátruházási illeték vagy más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen vagyonrendezési eljárás során az ingatlan értékesítésére három alkalommal jelent már meg pályázati hirdetmény.Ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyontárgy értékesítése esetében - annak ellenére, hogy a cég jogalanyisága már a törléssel megszűnt - az új tulajdonos tulajdonjoga kérelemre, a vagyonrendezési eljárás befejezését követően a bíróság határozata alapján kerül a közhiteles nyilvántartásba bejegyzésre.
A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a vagyonrendező kizárja. A vagyonrendező fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, akikkel szemben a Cstv. 49.§ (3) illetve (3b) bekezdése alapján kizáró ok áll fenn.
Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A vagyonrendező az értékesítésre kerülő ingatlant megtekintett állapotban kínálja megvételre, az egyéb rejtett hibákért garanciát nem vállal, a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1875181/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 03. 17. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2020. 02. 28. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P1875181F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! A pályázati felhívás szerint "Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik." Egy vagyonrendezési eljárás alatt az értékesítés nem lehet áfás, tekintettel arra, hogy a jogi személyt korábban a cégnyilvántartásból törölték, így pl számla kibocsátására nem jogosult. Kérem, hogy erősítse meg, hogy a kiírt minimálár nettó ár-e, illetve, hogy az értékesítés mentes az áfa fizetési kötelezettség alól. Köszönettel: Érdeklődő

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Valóban , a vagyonrendezési eljárásban számla kiállítására nem kerül sor, az ingatlan bejegyzés a bírói végzés alapján történhet meg. A pályázatban szereplő ár után nincs áfa fizetési kötelezettség. Tisztelettel: Kontor Andrea