Eredménytelenítés ideje
2020. 05. 26. 02:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat.További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve:2020. 05. 26. 02:00

Ismertető

Békéscsaba, víz- és szennyvízkontingens 5,5-5,5 m3/nap

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Eladó rendelkezésére álló víz- és szennyvízkontingensből 5,5-5,5 m3/nap egységet. Kiíró felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékesítés útján átadni kívánt kontingens átvételéhez az Alföldvíz Zrt. jóváhagyása is szükséges lehet, így annak egyéb feltételeiről pályázó köteles informálódni, a felszámoló a jog és kellékszavatosságot egyebekben kizárja.

Pályázat kezdete
2020. 05. 07. | 17:00
Pályázat vége
2020. 05. 26. | 02:00
Ügyszám
6.Fpk.04-06-000071
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P1893650
Becsérték
700 000 Ft
Minimálár
700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
A CONT(Ó)-ROLL Szolgáltató Kft.
Székhely
1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2
Cégjegyzékszám
01-09-681843

Adós adatai

Cégnév
BÉKÉSCSABAI Baromfifeldolgozó Szolgáltató, Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
5600 Békéscsaba, Orosházi út 2..
Cégjegyzékszám
04 09 006774

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.04-06-000071 ügyszámú nyilvános pályázat, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2, levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2) felszámoló által a BÉKÉSCSABAI Baromfifeldolgozó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 006774, székhely: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.04-06-000071 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. május 26. 02 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2, levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2) felszámoló által a BÉKÉSCSABAI Baromfifeldolgozó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04 09 006774, székhely: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.04-06-000071 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. május 7. 17 óra 00 perckor, a A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2, levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2) felszámoló által a BÉKÉSCSABAI Baromfifeldolgozó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 006774, székhely: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1893650.

Pályázati Hirdetmény

A(z) A Cont(ó)-Roll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-681843, székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2, levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 85. 1 em. 2), mint a(z) BÉKÉSCSABAI Baromfifeldolgozó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 006774, székhely: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 2..) Gyulai Törvényszék 6.Fpk.04-06-000071/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. március 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1893650
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. május 7. 17 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. május 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az adós társaság MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10281034-49020011 számú számlára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján akként, hogy az a pályázat benyújtásának végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fenti bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "Vízkontingens I. bánatpénz" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Eladó rendelkezésére álló víz- és szennyvízkontingensből 5,5-5,5 m3/nap egységet.

Kiíró felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékesítés útján átadni kívánt kontingens átvételéhez az Alföldvíz Zrt. jóváhagyása is szükséges lehet, így annak egyéb feltételeiről pályázó köteles informálódni, a felszámoló a jog és kellékszavatosságot egyebekben kizárja.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 700 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Békéscsaba, víz- és szennyvízkontingens 5-5 m3/nap

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
5 000 liter

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az iratok Békéscsabán, a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését követően szerdai napokon 11-12 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az értékesítést Áfa terheli, annak megfizetése Áfa alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás, nem Áfa alany esetében az általános szabályok szerint történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az értékesítő az érvényes pályázatok közül a nettó vételár nagysága alapján választja ki az összességében legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó nyertes pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 15 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés, készpénz útján, a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül a felszámoló által meghatározott helyen, előre egyeztetett időpontban.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbavételre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételárfizetésen kívül kötelezettséget átvállalnia vagy teljesítenie nem kell. A vételár teljes összegét a kiírás szerinti határidőig meg kell fizetnie a pályázónak, ezen időszak alatti részteljesítési ütemezés nem szempont a kiértékelésnél. A felszámoló a jog és kellékszavatosságot, illetve az ingatlan és az azon, abban található ingóságok állapotával kapcsolatos minden felelősséget kizár.Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat.A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást kötelezően tűz ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a végelszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel, melynek havi mértéke a nettó irányár 5%-a. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, vagy érvénytelenítse.
Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a végelszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat benyújtási határidő végéig elővásárlási jogosultságukat írásban, okiratokkal alátámasztottan igazolják a felszámoló felé. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1893650/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 05. 26. | 02:00 || A pályázat véget ért.

2020. 05. 13. | 13:23 || Az eljárás üzemzavar miatt automatikusan meghosszabbításra került 14 órával.

2020. 05. 07. | 17:00 || A pályázat megkezdődött.