A nyertes ár
126 968 900 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2020. 05. 04. 12:00

Ismertető

CNC, lézervágó és függőleges megmunkáló gép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

harmadik nyilvános pályázat útján 1. OPTIPLEX 3015 FIBER II lézervágógép Gyári száma: 261334 Gyártó: MAZAK Gyártási év: 2015 Nettó becsértéke: 74 800 000.-Ft Nettó minimálár: 37 400 000.-Ft 2. QUICKTURN Nexus 250 II MS CNC –hajtott szerszámos- ellenorsós eszterga Gyári száma: 258996 Gyártó: MAZAK Gyártási év: 2015 Nettó becsértéke: 28 700 000.-Ft Nettó minimálár: 14 350 000.-Ft 3. VCF 850LSR függőleges megmunkáló központ Gyári száma: MV0086-000052 Gyártó: DOOSAN Gyártási év: 2015 Nettó becsértéke: 92 300 000.-Ft Nettó minimálár: 46 150 000.-Ft Az 1-3 sorszám alatti gép nettó becsértéke: 195 800 000.-Ft Az 1-3 sorszám alatti gép nettó minimálára: 97 900 000.-Ft Az 1-3 sorszám alatti gépeket terheli egyedi ingót terhelő zálogjog, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak. Az 1-3. pont alatt felsorolt ingóságok tekintetében hitelezők 237/2009. (X.20) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént. A 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 4.§ (2b) bekezdése alapján nettó minimálár az 1-3. pont alatt felsorolt ingóságok tekintetében a nettó irányár (becsérték) ötven százalékáig leszállítható, mivel ez ellen az értesített hitelezők nem tiltakoztak, továbbá a 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti biztosított hitelezők az ingatlant megvásárolni nem kívánták (vélelmezett hozzájárulás), és a fenti vagyontárgy kapcsán a harmadik megismételt pályázati értékesítési eljárás megindítására kerül sor jelen hirdetmény közzétételével. második nyilvános pályázat útján 4. Mazak VC Smart 430 AL Gyári száma: 247595 Gyártó: MAZAK Gyártási év: 2014 Nettó becsértéke: 16 047 000.-Ft Nettó minimálár: 11 232 900.-Ft 5. CNC Preci Track Water Jet 2030W Gyári száma: PTHW 0216 Gyártó: ProCAM Kft. Gyártási év: 2015 Nettó becsértéke: 25 480 000.-Ft Nettó minimálár: 17 836 000.-Ft Az 4-5 sorszám alatti gépek nettó becsértéke: 41 527 000.-Ft Az 4-5 sorszám alatti gépek nettó minimálára: 29 068 900.-Ft A dologösszesség (vagyonösszesség) nettó becsértéke (irányára): 237 327 000.-Ft Ajánlati biztosíték: 3 809 067.-Ft Nettó minimálár: 126 968 900.-Ft A felszámoló kizárólag a vagyonösszességre fogad be pályázatot, külön az ingóságokra pályázni nem lehet. A 4-5 sorszám alatti vagyonelemek esetében a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn, mivel az adósnál hitelezői választmány nem alakult, a hitelezők hitelezői képviselőt nem választottak és a 4-5. sorszám alatti vagyonelemeket zálogjog, illetve más, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, biztosítéki célú jog nem terheli. A 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 4.§ (2b) bekezdése alapján nettó minimálár az 4-5. pont alatt felsorolt ingóságok tekintetében a nettó irányár (becsérték) hetven százalékáig leszállítható, mivel ez ellen az értesített hitelezők nem tiltakoztak.

Pályázat kezdete
2020. 04. 14. | 09:00
Pályázat vége
2020. 05. 04. | 12:00
Ügyszám
39.Fpk.3.565
Megnézem az előző kiírást
Becsérték237 327 000 Ft
Minimálár126 968 900 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
WIND UP Felszámoló és Válságkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15
Cégjegyzékszám
01-10-047591

Adós adatai

Cégnév
Zöld Levegő Projek Kft.„f.a.”
Székhely
1053 Budapest, Képíró utca 9.
Cégjegyzékszám
01 09 933211

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 39.Fpk.3.565 ügyszámú nyilvános pályázat, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Zöld Levegő Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 933211, székhely: 1053 Budapest, Képíró utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 126 968 900 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1897053F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 39.Fpk.3.565 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. május 4. 12 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Zöld Levegő Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 933211, székhely: 1053 Budapest, Képíró utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 39.Fpk.3.565 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. április 14. 09 óra 00 perckor, a WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15) felszámoló által a Zöld Levegő Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 933211, székhely: 1053 Budapest, Képíró utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1897053.

Pályázati Hirdetmény

A(z) WIND UP Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047591, székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15, levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 75. 3 em. 15), mint a(z) Zöld Levegő Projekt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 933211, székhely: 1053 Budapest, Képíró utca 9.) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.3.565/2016/21. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. március 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1897053
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. április 14. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. május 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 809 067 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték igazolt megfizetése. A felszámoló az ajánlati biztosítékot akkor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat benyújtásának határidejéig, átutalással a Zöld Levegő Projekt Kft. „fa” CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-70099210-51100005 számú bankszámláján jóváírásra került.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen a pályázati biztosíték visszautalásra került. Eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
A többi pályázó részére az ajánlati biztosítékot a felszámoló visszautalja. Az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázó elveszíti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy az adásvételéi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

harmadik nyilvános pályázat útján

1. OPTIPLEX 3015 FIBER II lézervágógép
Gyári száma: 261334
Gyártó: MAZAK
Gyártási év: 2015
Nettó becsértéke: 74 800 000.-Ft
Nettó minimálár: 37 400 000.-Ft

2. QUICKTURN Nexus 250 II MS CNC –hajtott szerszámos- ellenorsós eszterga
Gyári száma: 258996
Gyártó: MAZAK
Gyártási év: 2015
Nettó becsértéke: 28 700 000.-Ft
Nettó minimálár: 14 350 000.-Ft

3. VCF 850LSR függőleges megmunkáló központ
Gyári száma: MV0086-000052
Gyártó: DOOSAN
Gyártási év: 2015
Nettó becsértéke: 92 300 000.-Ft
Nettó minimálár: 46 150 000.-Ft

Az 1-3 sorszám alatti gép nettó becsértéke: 195 800 000.-Ft
Az 1-3 sorszám alatti gép nettó minimálára: 97 900 000.-Ft

Az 1-3 sorszám alatti gépeket terheli egyedi ingót terhelő zálogjog, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.

Az 1-3. pont alatt felsorolt ingóságok tekintetében hitelezők 237/2009. (X.20) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítése, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént. A 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 4.§ (2b) bekezdése alapján nettó minimálár az 1-3. pont alatt felsorolt ingóságok tekintetében a nettó irányár (becsérték) ötven százalékáig leszállítható, mivel ez ellen az értesített hitelezők nem tiltakoztak, továbbá a 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti biztosított hitelezők az ingatlant megvásárolni nem kívánták (vélelmezett hozzájárulás), és a fenti vagyontárgy kapcsán a harmadik megismételt pályázati értékesítési eljárás megindítására kerül sor jelen hirdetmény közzétételével.


második nyilvános pályázat útján

4. Mazak VC Smart 430 AL
Gyári száma: 247595
Gyártó: MAZAK
Gyártási év: 2014
Nettó becsértéke: 16 047 000.-Ft
Nettó minimálár: 11 232 900.-Ft

5. CNC Preci Track Water Jet 2030W
Gyári száma: PTHW 0216
Gyártó: ProCAM Kft.
Gyártási év: 2015
Nettó becsértéke: 25 480 000.-Ft
Nettó minimálár: 17 836 000.-Ft

Az 4-5 sorszám alatti gépek nettó becsértéke: 41 527 000.-Ft
Az 4-5 sorszám alatti gépek nettó minimálára: 29 068 900.-Ft

A dologösszesség (vagyonösszesség) nettó becsértéke (irányára): 237 327 000.-Ft
Ajánlati biztosíték: 3 809 067.-Ft
Nettó minimálár: 126 968 900.-Ft

A felszámoló kizárólag a vagyonösszességre fogad be pályázatot, külön az ingóságokra pályázni nem lehet.

A 4-5 sorszám alatti vagyonelemek esetében a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn, mivel az adósnál hitelezői választmány nem alakult, a hitelezők hitelezői képviselőt nem választottak és a 4-5. sorszám alatti vagyonelemeket zálogjog, illetve más, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, biztosítéki célú jog nem terheli.
A 237/2009. (X.20) Kormány rendelet 4.§ (2b) bekezdése alapján nettó minimálár az 4-5. pont alatt felsorolt ingóságok tekintetében a nettó irányár (becsérték) hetven százalékáig leszállítható, mivel ez ellen az értesített hitelezők nem tiltakoztak.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 237 327 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 126 968 900 forint. (a becsérték 53%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lézervágógép

Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
1. OPTIPLEX 3015 FIBER II lézervágógép MAZAK
Gyártási idő:
2015.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem Az ingóságokat terheli egyedi ingót terhelő zálogjog, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
52 360 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: CNC –hajtott szerszámos- ellenorsós eszterga

Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
2. QUICKTURN Nexus 250 II MS CNC –hajtott szerszámos- ellenorsós eszterga MAZAK
Gyártási idő:
2015.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem Az ingóságokat terheli egyedi ingót terhelő zálogjog, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
20 090 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: függőleges megmunkáló központ

Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
3. VCF 850LSR függőleges megmunkáló központ DOOSAN
Gyártási idő:
2015.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem Az ingóságokat terheli egyedi ingót terhelő zálogjog, amelyek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (4) bekezdése alapján az értékesítéssel egyidejűleg törölhetővé válnak.
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
64 610 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mazak fém megmunkáló

Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
Mazak VC Smart 430 AL
Gyártási idő:
2014.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
16 047 000 forint

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: CNC Preci Track Water Jet 2030W

Típus:
Ipari gép
Gyártmány:
ProCAM Kft.
Gyártási idő:
2015.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
25 480 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: • A gépek tárolási helye 5100 Jászberény, Monostori út 28. Megtekinthetők előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés: Wind Up Zrt. 06-1-788-8050.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adásvétel tárgyát képező ingóságok értékesítése általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bek. g) pontja alapján – amennyiben a vevő alanya az általános forgalmi adónak – az általános forgalmi adó megfizetésére a vevő kötelezett (fordított áfa).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését. • A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a dologösszesség nettó minimál árát el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: átutalás. Az ingóság esetén a fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 90 nap. A megajánlott vételár összegének tekintetében fedezet igazolás szükséges az ajánlati biztosítékon felüli teljes vételárra, ami lehet elsődlegesen banki garanciavállalás, a pályázó saját bankszámláján elkülönített összegről szóló banki igazolás, ügyvédi vagy banki letéti igazolás, más gazdasági társaság kezesség vállalása, azzal, hogy a kezességet vállaló társaság a fenti okiratokkal vállal kezességet, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény. A vevő a vagyonösszességbe tartozó dolgok tulajdonjogát a vagyonösszesség teljes vételárának a megfizetését követően szerezheti meg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje a pályázat nyertességről szóló értesítés átvételétől számított 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás az ingóságok esetén teljes vételár megfizetését követően, de legkésőbb attól számított 15 napon belül történik meg. A gépek elszállítását a vevőnek saját költségén kell biztosítani. Amennyiben az elszállítás határidőn belül nem történik meg, úgy gépenként, napi 15.000.-Ft tárolási díjat köteles megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be! Az EÉR elérhetősége: https://eer.gov.hu/• A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 105 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány, elektronikus elérhetősége; magánszemély esetén: név, lakcím, anyja neve, személyazonosító okmányok neve és száma, adóazonosító jele, elektronikus elérhetősége).• A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, és a fizetési feltételek egyértelmű meghatározását.• A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy elfogadja, hogy az adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek a munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. A vevő vállalja az adásvétel egyéb költségének megfizetését. • A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot adtak be, ideértve a dologösszesség nettó minimál árát el nem érő ajánlatokat is. • A pályázat nyerteséről a felszámoló a pályázatban megjelölt legmagasabb ajánlati ár alapján dönt. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén az érintett pályázók között második értékesítési fordulót hirdet meg elektronikus (online) ártárgyalás formájában.• A benyújtott pályázat értékesítéséről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A vagyonösszességbe tartozó tételek kapcsán a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) vonatkozó rendelkezései alapján fizetendő általános forgalmi adó, és adós is ennek megfelelően fog e tételekről számlát kiállítani.

• A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49.§ (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

• A pályázat tárgyát képező ingóságok működtetésének a jogi és műszaki feltételeinek a megismerése és biztosítása a nyertes pályázó feladata, e körben az eladó semmilyen kellék- vagy jogszavatosságot nem vállal, azt ezúton és a megkötendő adásvételi szerződésben is teljes körűen kizárja.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő árajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

• A gépek műszaki állapota: sérült, hiányos, javításra szorul. A megtekintés alkalmával a gépeket beüzemelni nem lehet, a vevő megtekintett állapotban vásárolja meg. A felszámoló az esetleges rejtett hibákért felelősséget nem vállal.

• Eladó az ingóságok tulajdonjogát az előzőektől eltekintve per-, és igénymentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

• Amennyiben a beérkező pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, akkor a pályázat érvénytelen.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1897053/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 05. 04. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2020. 04. 14. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.