A nyertes ár
2 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2020. 06. 22. 15:00

Ismertető

Követelések

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós társaság magánszeméllyel szemben fennálló követelései.1. A Dunakeszi Járásbíróság előtt 1405-11.Vh.716/2018 ügyszám alatt magánszemély adóssal szemben 26.484.508,-Ft tőkeösszegű követelés, melynek egyedüli fedezete a Solymár külterületi 0145/4. hrsz. alatti ingatlan. Az ingatlan értékére tekintettel a követelés érvényesíthetősége a tőkeösszeghez mérten erősen korlátozott mértékű.2.A Budapest Környéki Törvényszék Végrehajtói Irodája előtt 1400-2MV.31335/1991 ügyszám alatti magánszemély adóssal szemben 417.564,-Ft tőke és járulékai összegű követelés. Az adós a végrehajtási jog elévülésére hivatkozik. A követelés elévülését megszakító okirat a végrehajtást kérő rendelkezésére nem áll, melyből eredően a követelés fennállása és érvényesíthetősége bizonytalan. A követelések fennállásáért és érvényesíthetőségéért az előadottak okán felelősséget az értékesítő kizárja, jogszavatosságot nem vállal.

Pályázat kezdete
2020. 06. 05. | 15:00
Pályázat vége
2020. 06. 22. | 15:00
Ügyszám
31.Fpk.01-12-010244
Becsérték2 000 000 Ft
Minimálár2 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.
Cégjegyzékszám
01-09-568162

Adós adatai

Cégnév
HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
1148 Budapest, Kerepesi út 78. F ép. 1 em. 6
Cégjegyzékszám
Cg.01-10-047607

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 31.Fpk.01-12-010244 ügyszámú nyilvános pályázat, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a HUN-MINING Nyrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-10-047607, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78. F ép. 1 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1914528F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni az eljáró felszámolóval.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

P?ly?zati K?zlem?ny

Lez?rult a(z) 31.Fpk.01-12-010244 ?gysz?m? nyilv?nos p?ly?zat 2020. j?nius 22. 15 ?ra 00 perckor, a Dr. Het?nyi G?za ?s Tsa Felsz?mol? Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-568162, sz?khely: 1033 Budapest, Huszti ?t 35. 1 em., levelez?si c?m: 1033 Budapest, Huszti ?t 35. 1 em.) felsz?mol? ?ltal a HUN-MINING Nyrt ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m / nyilv?ntart?si sz?m: Cg.01-10-047607, sz?khely: 1148 Budapest, Kerepesi ?t 78. F ?p. 1 em. 6) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31.Fpk.01-12-010244 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. június 5. 15 óra 00 perckor, a Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.) felszámoló által a HUN-MINING Nyrt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-10-047607, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78. F ép. 1 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1914528.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Dr. Hetényi Géza és Tsa Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-568162, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.), mint a(z) HUN-MINING Nyrt „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-10-047607, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 78. F ép. 1 em. 6) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.01-12-010244/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1914528
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. június 5. 15 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. június 22. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló 10700024-26647603-51200002 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság magánszeméllyel szemben fennálló követelései.1. A Dunakeszi Járásbíróság előtt 1405-11.Vh.716/2018 ügyszám alatt magánszemély adóssal szemben 26.484.508,-Ft tőkeösszegű követelés, melynek egyedüli fedezete a Solymár külterületi 0145/4. hrsz. alatti ingatlan. Az ingatlan értékére tekintettel a követelés érvényesíthetősége a tőkeösszeghez mérten erősen korlátozott mértékű.2.A Budapest Környéki Törvényszék Végrehajtói Irodája előtt 1400-2MV.31335/1991 ügyszám alatti magánszemély adóssal szemben 417.564,-Ft tőke és járulékai összegű követelés. Az adós a végrehajtási jog elévülésére hivatkozik. A követelés elévülését megszakító okirat a végrehajtást kérő rendelkezésére nem áll, melyből eredően a követelés fennállása és érvényesíthetősége bizonytalan. A követelések fennállásáért és érvényesíthetőségéért az előadottak okán felelősséget az értékesítő kizárja, jogszavatosságot nem vállal.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés

A követelés összege:
26 484 508
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven belül)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
igen zálogjog

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés

A követelés összege:
417 564
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Cégközlönyben történő megjelentést követő 18. napon (munkaszüneti nap esetén azt követő napon) 9:00-11:00 közötti időpontban tekinthető meg a 1033 Budapest, Huszti út 35. szám alatt.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés ÁFA körbe nem tartozik, melyre tekintettel a megajánlott vételárat ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásakor köteles átutalással megfizetni, melybe az ajánlati biztosíték összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni az eljáró felszámolóval.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelés iratanyaga a szerződés aláírásakor kerül a vevőnek átadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa. A meghirdetett vagyontárgy tekintetében elővásárlási jog nem áll fenn.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyoni elem második alkalommal kerül meghirdetésre. Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1914528/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 06. 22. | 15:00 || A pályázat véget ért.

2020. 06. 05. | 15:00 || A pályázat megkezdődött.