Becsérték
25 000 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 3 nap, 23 óra és 06:08

Ismertető

Bátonyterenye, ipari ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Jelenleg nem működő üzem. Az ingatlan Bátonyterenye déli részén, ipari övezetben, a Nagybátonyi városrészben található. Megközelíthetősége: a 21-es főút felől a Béke úton keresztül érhető el, végig aszfaltozott úton. Parkolás az utca mentén korlátozottan, az ingatlanon belül kényelmesen lehetséges. A telek körbekerített, összközműves. Az ingatlanon 7 db épület található: porta, irodaépület, szociális épület, üzem, valamint raktárak és bemutatóterem. Közepes állapotú épületállomány.

Pályázat kezdete
2020. 05. 23. | 14:12
Pályázat vége
2020. 06. 08. | 14:13
Ügyszám
34.Fpk.652
Megnézem az előző kiírást
Becsérték25 000 000 Ft
Minimálár15 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-077793

Adós adatai

Cégnév
PRESTO Lady Harisnyagyártó és Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
1133 Budapest, Visegrádi út 76.. 3 em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-709012

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 34.Fpk.652 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. május 23. 14 óra 12 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a PRESTO Lady Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-709012, székhely: 1133 Budapest, Visegrádi út 76.. 3 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1915565.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) PRESTO Lady Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-709012, székhely: 1133 Budapest, Visegrádi út 76.. 3 em. 1) Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.652/2017/15. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1915565
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. május 23. 14 óra 12 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. június 8. 14 óra 13 perc

Ajánlati biztosíték összege: 950 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a felszámolás alatt álló szervezet Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10103726-19781100-01004000 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Jelenleg nem működő üzem. Az ingatlan Bátonyterenye déli részén, ipari övezetben, a Nagybátonyi városrészben található. Megközelíthetősége: a 21-es főút felől a Béke úton keresztül érhető el, végig aszfaltozott úton. Parkolás az utca mentén korlátozottan, az ingatlanon belül kényelmesen lehetséges. A telek körbekerített, összközműves. Az ingatlanon 7 db épület található: porta, irodaépület, szociális épület, üzem, valamint raktárak és bemutatóterem. Közepes állapotú épületállomány.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 25 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 15 000 000 forint. (a becsérték 60%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1 320 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
25 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bátonyterenye
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4005/2
Ingatlan postai címe:
3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 6..
Művelési ág:
kivett
Területnagyság:
1 320 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
PRESTO Lady Kft. "f.a." 1133 Budapest, Visegrádi út 76. III/1.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1. Keretbiztosítéki jelzálogjogjog. Jogosult: ERSTE Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Jogutód: Magyar Követeléskezelő Zrt. (1138 Budapest, Tomori u. 34.)III/2. Vezetékjog (155 m2 területre). Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)III/3. Vezetékjog (139 m2 területre). Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)III/5. Végrehajtási jog. Jogosult: HOLGES-TEX Kft. (Szekszárd, TOTÉV Ipartelep)III/6. Végrehajtási jog. Jogosult: MagánszemélyIII/7. Végrehajtási jog. Jogosult: VIA CREDIT Kft. (1048 Budapest, Kordován tér 9. 6/31.)III/8. Jelzálogjog. Jogosult: Bátonyterenye Város Önkormányzata (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintése a pályázat indulásától lehetséges, az EÉR rendszeren keresztül (levelezés formájában) előre egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdés alapján mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyak vételárának megfizetése banki átutalással történhet , melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyonelemek tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyonelemek birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az ingatlan hatodik alkalommal történő értékesítésére került sor.

A Cstv 38. § alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
Az adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik.
A vagyontárgy tehermentesen kerül értékesítésre.

A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség.

A minimálár csökkentésére a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2b) pontja alapján került sor.
A minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1915565/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 05. 23. | 14:12 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || P1915565F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Szeretném az ingatlant megtekinteni! Mikor lehetséges?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan bemutatása május 28-án 10-12 óra között lesz. Tisztelettel: dr. Fekete László felszámolóbiztos