Becsérték
250 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 3 nap, 23 óra és 04:00

Ismertető

Készletek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1. Félkész termékek (félkész harisnyák, zoknik) 2. Készáru (harisnyák, zoknik, sálak, kesztyűk, fehérneműk 3. Csomagolóanyagok (címke, ragasztószalag, doboz, tasak) 4. Fonalak Több éve gyártott készlet kizárólag egy tételben kerül értékesítésre.

Pályázat kezdete
2020. 05. 23. | 14:19
Pályázat vége
2020. 06. 08. | 14:19
Ügyszám
34.Fpk.652
Megnézem az előző kiírást
Becsérték250 000 Ft
Minimálár200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-077793

Adós adatai

Cégnév
PRESTO Lady Harisnyagyártó és Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
1133 Budapest, Visegrádi út 76. III em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-709012

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 34.Fpk.652 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. május 23. 14 óra 19 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a PRESTO Lady Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-709012, székhely: 1133 Budapest, Visegrádi út 76. III em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1915572.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) PRESTO Lady Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-709012, székhely: 1133 Budapest, Visegrádi út 76. III em. 1) Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.652/2017/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1915572
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. május 23. 14 óra 19 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. június 8. 14 óra 19 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a felszámolás alatt álló szervezet Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10103726-19781100-01004000 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Félkész termékek (félkész harisnyák, zoknik)
2. Készáru (harisnyák, zoknik, sálak, kesztyűk, fehérneműk
3. Csomagolóanyagok (címke, ragasztószalag, doboz, tasak)
4. Fonalak
Több éve gyártott készlet kizárólag egy tételben kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 250 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 000 forint. (a becsérték 80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készletek

Típus:
Készlet
Tehermentes:
nem Az ingóságokra keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog került bejegyzésre az ERSTE Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) javára. Jogutód: Magyar Követeléskezelő Zrt. (1138 Budapest, Tomori u. 34.)
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
250 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Fellelhetőség: 3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 6.A vagyontárgyak megtekintése a pályázat indulásától lehetséges, az EÉR rendszeren keresztül (levelezés formájában) előre egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgyak értékesítésére (amennyiben a vevő adóalany) az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés g.) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Nem adóalany részére történő értékesítés esetén a becsérték nettó árként értendő, melyet ÁFA terhel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyak vételárának megfizetése banki átutalással történhet , melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyonelemek tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyonelemek birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban a készlet ötödik alkalommal történő értékesítésére került sor.
Négy eredménytelen eljárást követően a piaci érték pontosabb meghatározása érdekében újabb értékbecslésre került sor.

A felszámolónak - a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlási jogosultról nincs tudomása.
A Cstv 38. § alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
Az adós vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik.
A vagyontárgyak tehermentesen kerülnek értékesítésre.
A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség.

A minimálár csökkentésére a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2c) pontja alapján került sor.
A minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.


A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1915572/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 05. 23. | 14:19 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok