Becsérték
750 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 3 nap, 22 óra és 48:46

Ismertető

Üzletrész

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Special Carpet Company Kft-ben lévő 20 %-os üzletrész.

Pályázat kezdete
2020. 05. 23. | 14:26
Pályázat vége
2020. 06. 08. | 14:26
Ügyszám
34.Fpk.652
Megnézem az előző kiírást
Becsérték750 000 Ft
Minimálár375 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
KESZAU-SOLDER-SEREC-L Könyvszakértői, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-077793

Adós adatai

Cégnév
PRESTO Lady Harisnyagyártó és Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
1133 Budapest, Visegrádi út 76.. III. em. 1
Cégjegyzékszám
01-09-709012

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 34.Fpk.652 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. május 23. 14 óra 26 perckor, a Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.) felszámoló által a PRESTO Lady Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-709012, székhely: 1133 Budapest, Visegrádi út 76.. III. em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1915579.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58. B ép.), mint a(z) PRESTO Lady Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-709012, székhely: 1133 Budapest, Visegrádi út 76.. III. em. 1) Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.652/2017/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1915579
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. május 23. 14 óra 26 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. június 8. 14 óra 26 perc

Ajánlati biztosíték összege: 37 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése a felszámolás alatt álló szervezet Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10103726-19781100-01004000 számú bankszámlájára a pályázat beérkezésének határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték beszámításra, a többi pályázó részére a befizetett ajánlati biztosíték az eredményhirdetést követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Amennyiben az eladó a pályázatnyertes pályázó felróható magatartása miatt nem tudja vele az adásvételi szerződést megkötni, akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után a pályázó felróható magatartása miatt az adásvételi szerződés nem teljesül (pl. a pályázó határidőre nem fizeti meg a vételárat), akkor a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Special Carpet Company Kft-ben lévő 20 %-os üzletrész.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 750 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 375 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzletrész

Cég neve:
Special Carpet Company Kft
Cégjegyzékszáma:
13-09-160807
Cég főtevékenysége:
TEÁOR 10-33 Feldolgozóipar(gyártás)
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon 20 %
Tehermentes:
nem Üzletészen alapított zálogjog terheli. Jogosult:Magyar Követeléskezelő Zrt. (1138 Budapest, Tomori u
Szavazati jog:
20 %
Pótbefizetési kötelezettség:
Nem ismert
Becsérték:
750 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrésszel kapcsolatos dokumentumok megtekintése a pályázat megjelenésétől lehetséges, az EÉR rendszeren keresztül (levelezés formájában) előre egyeztetett időpontban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az üzletész értékesítése az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdés f) pontja alapján mentes az adó alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A kiíró a legmagasabb vételárat tartalmazó és a vételárat legrövidebb határidőn belül kiegyenlítő ajánlatot részesíti előnyben. Kiíró - kedvezőtlen árajánlat esetén - fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilvánítsa.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyak vételárának megfizetése banki átutalással történhet , melynek határideje a szerződéskötéstől számított 30. nap. Részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beérkezési határidőn túl 60 napig fenntartja, mely idő alatt a szerződéskötésre sor kerül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló a garancia kizárásával a vagyonelemek tulajdongát per-, teher- és igénymentesen adja át. A vagyonelemek birtokba és tulajdonba adásának feltétele a vételár teljes összegének megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton való részvétel feltétele:A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 16. nap 12 óraA pályázat benyújtásának határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 32. nap 12 óraA pályázat benyújtásának helye: Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR), www.eer.gov.huA pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándékozott vagyon pontos megnevezését, vagyontárgyanként a vételi ajánlatot, a fizetés módját, ajánlattevő nevét, címét. Társaság esetében 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolatban. Magánszemély pályázó esetében csatolni kell személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.Mellékelni kell továbbá annak igazolását, hogy az ajánlati biztosíték határidőben átutalásra került.A pályázó a pályázatban külön nyilatkozatával tudomásul veszi az eladó kellékszavatosságának és garanciájának teljes körű kizárását.A pályázat érvényességi feltétele, hogy a pályázó az ajánlat tartalmára, benyújtásának formájára, időpontjára vonatkozó követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen.Az ajánlattevők között a felszámoló árversenyt tart, amennyiben legfeljebb 10 %-os eltérés van az ajánlott vételár vonatkozásában a pályázók között. A felszámoló az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárásban az üzletrész ötödik alkalommal történő értékesítésére került sor.

A tulajdonosokat, illetve a társaságot jogszabály alapján elővásárlási jog illeti meg.
A Cstv 38. § alapján az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.
A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő adós vagyonával kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
Az adós vagyontárgyain fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik.
A vagyontárgyak tehermentesen kerülnek értékesítésre.
A vételárba hitelezői igény beszámítására nincs lehetőség.
A minimálár csökkentésére a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2b) pontja alapján került sor.
A minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

A 237/2009. (X.20.) Korm. Rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1915579/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 05. 23. | 14:26 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok