Becsérték
2 000 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 2 nap, 19 óra és 27:51

Ismertető

más gazdálkodóval szembeni követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A társaságnak a Magyar Gép és Ingatlan Holding Kft. (cg: 01 09 996938) társasággal szembeni követelésének értékesítése.

Pályázat kezdete
2020. 05. 23. | 12:00
Pályázat vége
2020. 06. 07. | 12:00
Ügyszám
28.Fpk.595128.Fpk.5951/2014
Becsérték2 000 000 Ft
Minimálár2 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ABSOLVENTUM Reorganizációs tanácsadó, Vagyonfelügyelő és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1020 Budapest, Ady Endre utca 19.
Cégjegyzékszám
01-09-463743

Adós adatai

Cégnév
N.F.K.I. Nemzetközi Export-Import Fakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1165 Budapest, Veres P. út 125..
Cégjegyzékszám
01 09 173571

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 28.Fpk.595128.Fpk.5951/2014 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. május 23. 12 óra 00 perckor, a Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1020 Budapest, Ady Endre utca 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, hrsz. Pf.: 605) felszámoló által a N.F.K.I. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 173571, székhely: 1165 Budapest, Veres P. út 125..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1917521.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Absolventum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-463743, székhely: 1020 Budapest, Ady Endre utca 19., levelezési cím: 3501 Miskolc, hrsz. Pf.: 605), mint a(z) N.F.K.I. Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 173571, székhely: 1165 Budapest, Veres P. út 125..) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.5951/2014. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1917521
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. május 23. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. június 7. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat feltétele a bánatpénz átutalása a felszámoló ABSOLVENTUM Kft. MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10654883-49020022 számú számlájára „NFKI pályázat bánatpénz” megjelöléssel, legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetés nyertes pályázat esetén foglalóként működik. A bánatpénz befizetését a pályázatban igazolni kell, annak hiánya a pályázat eredménytelenségét vonja maga után.
Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az
eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül kamat nélkül, a pályázó által megjelölt
bankszámlaszámra visszautalja. Az eredményes pályázó általa befizetett bánatpénz a vételárba beszámít.
Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ajánlatát az elektronikus ártárgyaláson kívül módosítja, úgy a nyertes pályázó a befizetett bánatpénzt elveszíti. Nem jár vissza a bánatpénz a nyertes pályázónak, ha a 45 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A társaságnak a Magyar Gép és Ingatlan Holding Kft. (cg: 01 09 996938) társasággal szembeni követelésének értékesítése.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

A követelés összege:
202 100 000
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven túl)
Számviteli besorolása:
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni
A követelés kötelezettje:
Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e:
nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléssel kapcsolatos dokumentumok titoktartási nyilatkozat aláírása mellett előre egyeztetett időpontban a felszámoló miskolci telephelyén megtekinthetők. Cím: 3530 Miskolc, Mártírok utcája 2. 1/3. Időpont egyeztetés a 46/354-484-es telefonszámon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A követelés engedményezése a 2007. évi CXXVIII. törvény alapján adómentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az eredmény kihirdetésére a pályázat lezárását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázatban meg kell jelölni a vételárat, a fizetés határidejét (nem lehet hosszabb, mint az ajánlati kötöttség ideje). Részletfizetés nem lehetséges. A vételárat bankszámlára történő átutalással vagy befizetéssel lehet kiegyenlíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A követelés átruházási szerződéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követeléssel kapcsolatos iratok birtokba adására a vételár teljes megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázathoz csatolni kell a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a pályázó képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát, mert ez feltétele a pályázat érvényességének.A pályázat résztvevői pályázatuk benyújtásával elfogadják, hogy az eladó a követelésértékesítésére irányuló szerződésben a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági igényeket,kártérítési igényt teljes mértékben kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eladó a követelést kifejezetten bizonytalan megtérülésű követelésként értékesíti.
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu
A beérkezési határidő jogvesztő.
Ajánlati kötöttség ideje 45 nap.
A pályázaton nem vehetnek részt az 1991. évi XLIX. tv. 49.§ (3) bekezdésben nevesítettek.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló az EÉR felületén
keresztül nyilvános ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa, és új értékesítési hirdetményt írjon ki.
A felszámoló tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1917521/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 05. 23. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || P1917521F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Pályázatunkat benyújtottuk , sikeres visszaigazolást kaptunk de a licitnaplóban nem látható a pályázatunk. Érdeklődnék, hogy elrontottunk esetleg bármit?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Pályázó! Én ugyan azt látom amit Ön. Kérem kérdését az üzemeltetőnek feltenni szíveskedjék.