Becsérték
3 943 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 3 nap, 19 óra és 04:41

Ismertető

autóalkatrészek és szerszámok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Autóalkatrészek Szerszámok

Pályázat kezdete
2020. 05. 23. | 11:00
Pályázat vége
2020. 06. 08. | 12:00
Ügyszám
Fpk.105
Megnézem az előző kiírást
Becsérték3 943 000 Ft
Minimálár1 971 500 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1
Cégjegyzékszám
18-09-000366

Adós adatai

Cégnév
Truck Savaria Debrecen Járműforgalmazó és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
9700 Szombathely, Sárvár utca 56.
Cégjegyzékszám
18-09-105660

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.105 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. május 23. 11 óra 00 perckor, a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1) felszámoló által a Truck Savaria Debrecen Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-105660, székhely: 9700 Szombathely, Sárvár utca 56.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1921312.

Pályázati Hirdetmény

A(z) TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1, levelezési cím: 9700 Szombathely, Pável Ágoston sétány 2. fszt em. 1), mint a(z) Truck Savaria Debrecen Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-105660, székhely: 9700 Szombathely, Sárvár utca 56.) Szombathelyi Törvényszék Fpk.105/2015/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1921312
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. május 23. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 197 150 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A sikertelen pályázóknak az ajánlati biztosíték összege az eredményhirdetést követően visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Autóalkatrészek
Szerszámok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 943 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 971 500 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: készlet

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
21 526 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelem megtekintésére a felszámoló az EÉR rendszeren történt egyeztetés után lehetőséget biztosít.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyonelem értékesítésére az áfatörvény 142.§-a rendelkezései irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell megfizetni a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállítása illetve átvétele a vételár kifizetését követően lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat a www.e-cegkozlony.gov.hu honlapon, a felszámoló cég honlapján és esetleg más honlapon ( www.foe.hu ) jelenik meg.Pályázni a www.eer.gov.hu honlapon keresztül előzetes regisztrációt követően lehet.Az eredményes pályázat feltétele a vételár - ajánlati biztosítékon felüli - egy összegben történő – készpénzben illetőleg banki átutalás útján a felszámolói iroda bankszámlájára - megfizetése. (TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 bankszámlaszám.) Részletfizetést nem biztosít a felszámoló.Az eredmény értékelésnél az ajánlott vételár mértéke dönt.A pályázat a Cstv. és a 17/2014. Korm. rendelet szerint kerül lebonyolításra.Az ajánlatokat a www.eer.gov.hu honlapon keresztül lehet benyújtani az ott megjelölt formában. Az átvételt az eer.gov.hu rendszer biztosítja.Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről a 17/2014 Korm. rendelet 13§ és 14§ rendelkezése szerint.Pályázati benyújtási határidő meghatározása:Pályázat indításának napja: az e-cegkozlony.gov.hu honlapon megjelenéstől számított 16. nap.Pályázat benyújtásának határideje: a pályázat indításától számított 15. napot követő 12.00 órakor jár le és az EÉR rendszerben meghatározott feltételekkel. A készlet megtekintése időpont egyeztetéssel a potharn.miklosne@tgvf.hu e-mail címen lehetséges.Az adott vagyonelem második értékesítésére kerül sor jelen pályázatban.A felszámoló a pályázati kiírás tervezetét megküldte a hitelezők részére.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni. Ezen nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 10 nap.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kötelező tartalmi elemei:
• egyértelműen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése;
• az ajánlattevő azonosítására szolgáló adatok a 17/2014. Korm.rendelet 16. § szerint;
• ajánlati biztosíték befizetés igazolása;
• nyilatkozat, a pályázó részéről, hogy a vételár a rendelkezésére áll, és vállalja, hogy nyertes pályázóként a nettó vételár 1%-át mint jutalékot az elektronikus rendszer működtetője részére megfizet;
• nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat bontásától számítva 60 nap vételi kötelezettséget vállal;
Az ajánlati biztosíték összegét a TG Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. 11711041-29923003 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázat lezárásáig. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A sikertelen pályázóknak az ajánlati biztosíték összege az eredményhirdetést követően visszautalásra kerül.
Több megfelelő pályázat esetén, ha ugyanazon elemre az ajánlatok között 10%-nál kisebb az eltérés, a felszámoló az EÉR rendszerben ártárgyalást tart.
Pályázatok értékelése az EÉR rendszerben történik, eredményhirdetés: pályázati határidő után 15 nap.
A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt.
A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni. Ezen nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő 10 nap.
A felszámoló az eljárás alatt bármikor érvénytelenítheti a pályázatot, a lezárást követően csak megfelelő ajánlat hiányában nyilváníthatja a pályázatot eredménytelennek.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1921312/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 05. 23. | 11:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok