Becsérték
105 000 000 Ft
Benyújtom a pályázatom
A pályázat véget ér: 2 nap, 18 óra és 35:18

Ismertető

Balatonszepezd üdülőépület, udvar

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Balatonszepezd belterület 276/7 hrsz-ú, természetbeni cím nincs feltüntetve, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű 3817 nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére;

Pályázat kezdete
2020. 05. 23. | 12:00
Pályázat vége
2020. 06. 07. | 12:00
Ügyszám
51.Fpk,2113
Becsérték105 000 000 Ft
Minimálár73 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PANNON FELSZAMOLÓ VÁLSÁGKEZELŐ TANÁCSADÓ Kft
Székhely
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
Cégjegyzékszám
01-09-063050

Adós adatai

Cégnév
Nyári Borozó Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1027 Budapest, Horváth utca 2-12. 2 em. 13
Cégjegyzékszám
01 09 965350

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 51.Fpk,2113 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. május 23. 12 óra 00 perckor, a Pannon-Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-063050, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1364 Budapest, hrsz. Pf.: 243) felszámoló által a Nyári Borozó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 965350, székhely: 1027 Budapest, Horváth utca 2-12. 2 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1926368.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pannon-Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-063050, székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., levelezési cím: 1364 Budapest, hrsz. Pf.: 243), mint a(z) Nyári Borozó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 965350, székhely: 1027 Budapest, Horváth utca 2-12. 2 em. 13) Fővárosi Törvényszék 51.Fpk,2113/2019/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1926368
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. május 23. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. június 7. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 205 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Pannon-Felszámoló Kft. Raiffeisen Bank ZRt.-nél vezetett 12001008-01001377-00300006 számú letéti bankszámlájára, „Nyári borozó bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó által megfizetett bánatpénz a vételárba beszámításra került, a többi pályázó részére a bánatpénz teljes összege visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonszepezd belterület 276/7 hrsz-ú, természetbeni cím nincs feltüntetve, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű 3817 nm ingatlan, 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére;

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 105 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 73 500 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett üdülőépület, udvar megnevezésű

Típus:
üdülő
Területe:
3 817 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
3 817 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett üdülőépület, udvar megnevezésű

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): végrehajtási jog, önálló zálogjog

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázati kiírásban szereplő ingatlan előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető,

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A fenti irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák, az értékesítés a fordított Áfa szabályai szerint történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok elbírálásánál elsődleges értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A.§-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit felszámoló a résztvevőkkel az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül ismerteti, amely ártárgyalás szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül történik.A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követő tíz napon belül kerül sor. A pályázati eljárásról szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 15 munkanapon belül a felszámoló az EÉR oldalra feltölti, amely minden pályázó számára elérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy a vételárat a szerződéskötést követően legkésőbb 15 napon belül átutalással megfizeti

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő kihirdetését követő 30 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos pályázati ajánlat benyújtására a felszámoló által feltöltött pályázati felhívás alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül van lehetőség, elektronikus ajánlat formájában, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosítására alkalmas adatokat, az ajánlati nettó vételárat, valamint, hogy ajánlatát 30 napig fenntartja.Az ajánlat érvényességének feltétele a pályázati felhívásban megjelölt bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása a pályázati ajánlat benyújtásával egyidejűleg, amely igazolásnak a pályázati ajánlat mellékletét kell, hogy képezze. A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. Természetes személy esetén felszámoló kéri csatolni a pályázati ajánlathoz a pályázó személyi igazolványának, és a lakcímkártyájának másolatát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogosult nincsen. Vevő tudomásul veszi, hogy az adás vételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a. A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelő ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a Nyári Borozó Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1926368/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 05. 23. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdésem van

Kérdések és válaszok


  • || P1926368F1 kommentje:

    érdeklődnék , hogyha nincs cím akkor hogy lehet megtalálni az ingatlant ? lesz vmikor helyszini bemutatás ? üdv. érdeklődő

  • || Értékesítő kommentje:

    Kedves Érdeklödő, Az ingtlan 2020.06.03 11:00-12:00 között lehet megtekinteni. A bejárat a Balatonszepezd Petőfi Sánodr u. 23 felől. Üdvözlettel: Felszámoló