A nyertes ár
800 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért: 2020. 08. 01. 12:00

Ismertető

Békéscsaba, belterület 20486, 20487

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

2 db ingatlan, Békéscsaba, belterület 20486, kivett beépítetlen terület, 900 m2, Békéscsaba, belterület 20487, kivett beépítetlen terület, 558 m2, Az ingatlanok üresek, azokon felépítmény nem található. A felszámoló felhívja továbbá a pályázók figyelmét, hogy a fenti ingatlanok közül a 20486 hrsz-ú jelenleg közterületről nem megközelíthető, a bejutáshoz szükséges hatósági és más eljárások megindítása vevők feladata és költsége.

Pályázat kezdete
2020. 07. 17. | 12:00
Pályázat vége
2020. 08. 01. | 12:00
Ügyszám
16.Fpk.15/2019
Megnézem az előző kiírást
Becsérték701 000 Ft
Minimálár701 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.
Cégjegyzékszám
04-09-003709

Adós adatai

Cégnév
SILVER FISH Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
5530 Vésztő, hrsz. 0337/6
Cégjegyzékszám
04 09 005482

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 16.Fpk.15/2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.) felszámoló által a SILVER FISH Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 005482, székhely: 5530 Vésztő, hrsz. 0337/6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P1931511F2
Szerződéskötés dátuma: A pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor a felszámoló budapesti fiókirodájában, előre egyeztetett időpontban.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.15/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. augusztus 1. 12 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.) felszámoló által a SILVER FISH Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04 09 005482, székhely: 5530 Vésztő, hrsz. 0337/6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.15/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. július 17. 12 óra 00 perckor, a Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.) felszámoló által a SILVER FISH Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04 09 005482, székhely: 5530 Vésztő, hrsz. 0337/6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1931511.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Varga és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kastély utca 11.), mint a(z) SILVER FISH Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 005482, székhely: 5530 Vésztő, hrsz. 0337/6) Gyulai Törvényszék 16.Fpk.15/2019/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. július 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1931511
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. július 17. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. augusztus 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 050 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az adós társaság MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10537415-49020010 számú elkülönített ajánlati biztosíték számlára való átutalás vagy banki pénztári befizetés útján akként, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig jóváírásra kerüljön a fenti bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Átutalás vagy banki pénztári befizetés esetén a közleményben "Silver Fish 20486-87 ajánlati biztosíték" megjelölést feltüntetni szíveskedjenek.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

2 db ingatlan, Békéscsaba, belterület 20486, kivett beépítetlen terület, 900 m2, Békéscsaba, belterület 20487, kivett beépítetlen terület, 558 m2, Az ingatlanok üresek, azokon felépítmény nem található.
A felszámoló felhívja továbbá a pályázók figyelmét, hogy a fenti ingatlanok közül a 20486 hrsz-ú jelenleg közterületről nem megközelíthető, a bejutáshoz szükséges hatósági és más eljárások megindítása vevők feladata és költsége.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 701 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 701 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Békéscsaba, belterület 20486, belterület 20487

Típus:
telek
Területe:
1 458 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
1 458 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Békéscsaba, belterület 20486, belterület 20487

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Zálogjog, végrehajtási jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Békéscsaba, a pályázatbenyújtási időszak alatt hétfői munkanapokon 11-12 óra között, legalább egy nappal dr. Csontos Ferencnél a 06-1/336-0650-es telefonszámon való bejelentkezés alapján.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az becsérték nettó Huf-ban került meghatározásra. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az értékesítést Áfa terheli, annak megfizetése Áfa alany vevő esetében a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás, nem Áfa alany esetében az általános szabályok szerint történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az értékesítő az érvényes pályázatok közül a nettó vételár nagysága alapján választja ki az összességében legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó nyertes pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalás, banki pénztári befizetés, készpénz útján, a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor a felszámoló budapesti fiókirodájában, előre egyeztetett időpontban.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbavétel Vevő feladata. Az ezzel kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli. A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbavételre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vételár teljes összegét a kiírás szerinti határidőig meg kell fizetnie a pályázónak, ezen időszak alatti részteljesítési ütemezés nem szempont a kiértékelésnél. A felszámoló a jog és kellékszavatosságot, illetve az ingatlanok állapotával kapcsolatos minden felelősséget kizár. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok a jelenlegi állapotukban kerülnek értékesítésre.Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe. A beszámítást a Csődtörvény kizárja. A ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal. A teljes bizonyító erejű magánokirati mellékleteknek és pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyonelem megjelölését; a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; aláírási címpéldányt; esetlegesen az eljárásra jogosult személy meghatalmazását; magánszemély esetében a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát; a fizetés módját; az ajánlott nettó vételárat.A pályázatok elbírálása: A elbírálása a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. Amennyiben ugyanazon vagyonelem tekintetében több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérő) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást kötelezően tűz ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a Vevő a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel, melynek havi mértéke a nettó irányár 5%-a. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, vagy érvénytelenítse. Az ingatlan értékesítéshez esetlegesen szükséges energetikai tanúsítvány elkészíttetésének feladata, költségei Vevőt terhelik. Az ingatlan értékesítés alapján megkötendő szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére vonatkozó megbízást Vevő köti meg az Eladó által megjelölt választott ügyvéddel azzal, hogy a megbízás díj összege az adott ingatlan nettó vételárának 2 %-a, de legalább 50.000,- Ft /ingatlan, melyet Vevő az adásvételi előszerződés megkötésével egyidejűleg fizet meg készpénzben. Vevő viseli a tulajdonjog átszállásához kapcsolódó földhivatali és egyéb díjakat.

Az elővásárlási joggal rendelkezők az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló felhívja az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat benyújtási határidő végéig elővásárlási jogosultságukat írásban, okiratokkal alátámasztottan igazolják a felszámoló felé. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1931511/tetelek.pdf

Licitnapló

2020. 08. 01. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2020. 07. 17. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.