Eredménytelenítés ideje
2020. 06. 28. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2020. 06. 28. 16:00

Ismertető

Ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Aranyosapáti külterület: Helyrajzi szám Megnevezés Tulajdoni hányad Becsérték Minimálár 041/6 „húsüzem” 1/1 5.500.000,- Ft 5.500.000,- Ft 041/7 „út” 1/1 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft 041/8 „húsüzem” 1/1 64.000.000,- Ft 64.000.000,- Ft 041/9 „major” 1/1 200.000,- Ft 200.000,- Ft 041/10 „major” 1/1 300.000,- Ft 300.000,- Ft Összesen 71.000.000,- Ft 71.000.000,- Ft

Pályázat kezdete
2020. 06. 13. | 08:00
Pályázat vége
2020. 06. 28. | 16:00
Ügyszám
8.Fpk.00228
Becsérték71 000 000 Ft
Minimálár71 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
PRUDENS PROFIT CONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4625 Záhony, Ady E. út 13.
Cégjegyzékszám
15-09-070938

Adós adatai

Cégnév
Zala- Trend Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/8
Cégjegyzékszám
15 09 081078

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.00228 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.) felszámoló által a Zala- Trend Hungary Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 081078, székhely: 4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/8) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.00228 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. június 28. 16 óra 00 perckor, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.) felszámoló által a Zala- Trend Hungary Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15 09 081078, székhely: 4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/8) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.00228 ügyszámú nyilvános pályázat 2020. június 13. 08 óra 00 perckor, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.) felszámoló által a Zala- Trend Hungary Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 081078, székhely: 4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/8) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P1931796.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-070938, székhely: 4625 Záhony, Ady E. út 13., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady E. út 13.), mint a(z) Zala- Trend Hungary Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 081078, székhely: 4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/8) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.00228/2017/31.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P1931796
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020. június 13. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. június 28. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 330 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlanok tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtása előtt be kell fizetni az Adós Társaság Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-83196290 bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „ZALA-TTREND Kft. "f. a.” ajánlati biztosíték”.
Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat záró időpontját megelőző munkanap 16 óra 00 percig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Aranyosapáti külterület:
Helyrajzi szám Megnevezés Tulajdoni hányad Becsérték Minimálár
041/6 „húsüzem” 1/1 5.500.000,- Ft 5.500.000,- Ft
041/7 „út” 1/1 1.000.000,- Ft 1.000.000,- Ft
041/8 „húsüzem” 1/1 64.000.000,- Ft 64.000.000,- Ft
041/9 „major” 1/1 200.000,- Ft 200.000,- Ft
041/10 „major” 1/1 300.000,- Ft 300.000,- Ft
Összesen 71.000.000,- Ft 71.000.000,- Ft

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 71 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 71 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett húsfeldolgozó üzem

Típus:
kivett húsfeldolgozó üzem
Területe:
5 783 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Aranyosapáti
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
041/6
Ingatlan postai címe:
4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/6
Területnagyság:
5 783 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett húsfeldolgozó üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Zala-Trend Kft. "f.a."4634 Aranyosapáti, külterület 041/8

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat : Vezetékjog 446 m2 területre Jogosult: TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KFT. Címe: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 21 240 545 Ft azaz huszonegymillió- kétszáznegyvenezer- ötszáznegyvenöt forint adótartozás, és annak járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti- Adó- és Vámhivatal Címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 15 931 642 Ft azaz tizenötmillió- kilencszázharmincegyezer- hatszáznegyvenkettő forint adótartozás, és annak járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Címe: 1054 Budapest Széchenyi utca 2.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

Típus:
kivett út
Területe:
1 323 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Aranyosapáti
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
041/7
Ingatlan postai címe:
4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/7
Területnagyság:
1 323 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Zala-Trend Kft. "f.a."4634 Aranyosapáti, 041/8

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 21 240 545 Ft azaz huszonegymillió- kétszáznegyvenezer- ötszáznegyvenöt forint adótartozás, és annak járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti- Adó- és Vámhivatal Címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 15 931 642 Ft azaz tizenötmillió- kilencszázharmincegyezer- hatszáznegyvenkettő forint adótartozás, és annak járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Címe: 1054 Budapest Széchenyi utca 2.

Ingatlan állapota: felújítandó

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett húsfeldolgozó

Típus:
kivett húsfeldolgozó
Területe:
19 680 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Aranyosapáti
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
041/8
Ingatlan postai címe:
4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/8
Területnagyság:
19 680 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett húsfeldolgozó

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Zala-Trend Kft. "f.a."4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/8

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Vezetékjog 446 m2 területre Jogosult: TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KFT. Címe: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. Bejegyző határozat: Jelzálogjog 150 000 000 Ft, azaz százötvenmillió forint kölcsön és járulékai erejéig Jogosult: Habók Transz Kft. Címe: 5231 Fegyvernek, 0115/4 hrsz Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 15 931 642 Ft azaz tizenötmillió- kilencszázharmincegyezer- hatszáznegyvenkettő forint adótartozás, és annak járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Címe: 1054 Budapest Széchenyi utca 2.

Ingatlan állapota: felújítandó

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major

Típus:
kivett major
Területe:
2 631 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Aranyosapáti
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
041/9
Ingatlan postai címe:
4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/9
Területnagyság:
2 631 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett major

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Zala-Trend Kft. "f.a."4634 Aranyosapáti, 041/8 hrsz.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Vezetékjog 176 m2 területre Jogosult: TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KFT. Címe: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 21 240 545 Ft azaz huszonegymillió- kétszáznegyvenezer- ötszáznegyvenöt forint adótartozás, és annak járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti- Adó- és Vámhivatal Címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 15 931 642 Ft azaz tizenötmillió- kilencszázharmincegyezer- hatszáznegyvenkettő forint adótartozás, és annak járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Címe: 1054 Budapest Széchenyi utca 2.

Ingatlan állapota: felújítandó

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett major

Típus:
kivett major
Területe:
3 795 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Aranyosapáti
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
041/10
Ingatlan postai címe:
4634 Aranyosapáti, hrsz. 041/10
Területnagyság:
3 795 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett major

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Zala-Trend Kft "f.a."4634 Aranyosapáti, 041/8 hrsz.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Bejegyző határozat: Vezetékjog 359 m2 területre Jogosult: TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KFT. Címe: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 21 240 545 Ft azaz huszonegymillió- kétszáznegyvenezer- ötszáznegyvenöt forint adótartozás, és annak járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti- Adó- és Vámhivatal Címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. Bejegyző határozat: Végrehajtási jog 15 931 642 Ft azaz tizenötmillió- kilencszázharmincegyezer- hatszáznegyvenkettő forint adótartozás, és annak járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Címe: 1054 Budapest Széchenyi utca 2.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A nyertes pályázó a megvásárolt vagyonelem birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított maximum 15 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló nettó 10.000,- Ft/nap tárolási, őrzési, állagmegóvási díjat számol fel.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Áfa-ra vonatkozóan a hatályos jogszabályok az irányadók, a pályázati irányárak az Áfa-t nem tartalmazzák. A pályázat során a pályázók nettó értéken pályáznak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottabban veszi figyelembe a felszámolóbiztos.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történhet, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül, az Adós Társaság előzőekben megjelölt bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének közlésétől számított 30 napon belül kerül sor, melynek időpontjáról a felszámoló írásban értesíti a nyertes pályázót. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% -os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Érdeklődni, a pályázattal kapcsolatban a +36-30-412-3747 telefonszámon lehet. A nyilvános értékesítésre kerülő felszámolási vagyon (ingatlanok) részletes bemutatását - az EÉR-en keresztül - Tenderfüzet formájában lehet megvásárolni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell:• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya. Elektronikus elérhetőség és a telefonszám. Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége. Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük.• Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp. (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. § -ában foglalt jogszabályok az irányadók.• Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. §-ában foglaltak szerinti dokumentumokat átadja,• A megvásárolni kívánt vagyontárgy, vagyontárgyak megnevezését.• A megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen számlára kéri visszautalni a pályázó.• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.• Nyilatkozatot arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kirázó feltételek.• A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását.• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1%-a +ÁFA, de minimum 70.000,- Ft. +Áfa.Az ingatlan állapota: felújítandó.A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: környezeti teherről felszámolónak nincs tudomása. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a PRUDENS PROFIT CONTROLL Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 16. nap 8:00 óra.A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 16:00 óra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanokra egyben lehet pályázni. A pályázat benyújtásánál kérjük az ingatlanonkénti felkínált árbontást megjelölni.

A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta. A minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljeskörűen kizárja.
A 237/2009 (X.20) Kormányrendelet 4 § (2d) bekezdése alapján új becsérték került megállapításra. Oka: a hat nyilvános pályázat során ajánlat nem érkezett. A felszámoló a 7. pályázatkor új becsértéket állapított meg, melyet a hitelezők nem elleneztek.

Részletfizetési lehetőség nincs.
A szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 munkanapon belül kerül sor.
A zálogjogosult hitelező a pályázat kiírásával egyetért.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön.
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §- ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint.
17/2014 (II.3.) Kormányrendeletet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek hetedik hirdetése (a minimál ár az új becsérték 100%-a).
A 237/ 2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti értékesítési tájékoztatásnak Felszámoló eleget tett. Felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül (EÉR), elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
A legmagasabb vételár az elsődleges értékesítési szempont.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.
A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1931796/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P1931796#tenderfuzet

Licitnapló

2020. 06. 28. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2020. 06. 13. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.